8.6 modern imperialisme

8.6 Het moderne Imperialisme (1870-1914)

KA 32: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met industrialisatie
1 / 30
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

8.6 Het moderne Imperialisme (1870-1914)

KA 32: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met industrialisatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
 • Nabespreking Levenslijn
 • Uitleg §8.6
 • Toepassing - oefenen met
  o.a. spotprenten
 • Huiswerk
 • Leerdoelen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 •  Hoe werd Afrika verdeeld door Europese staten?
 • Hoe vond kolonialisme plaats in de rest van de wereld?
 • Hoe kan het modern imperialisme worden verklaard?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Levenslijn
 • Welke jaartallen vallen op?
 • Hoe heb je het aangepakt? Waarom zo?
 • Wat heb je geleerd? Wat was anders aan deze manier van werken 
 • Bespreken vraag 2, 3, 4.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Conferentie van Berlijn (1884-1885)
 • O.l.v. Bismarck
 • Europese regeringen samen om Afrika te verdelen
 • Waarom?
 • Oorlog over verdeling voorkomen. Lukt dat?
 • Ja, tot 1914
 • Wie waren er afwezig?
 • Afrikanen
 • Kustgebied bezet → zeggenschap over gebied erachter
 • Begin 'wedloop om Afrika'
 • Grootste veroveraars?
 • Engeland en Frankrijk.Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verschil tussen de oude koloniale politiek en het moderne imperialisme?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Verschil kolonialisme en imperialisme
 • Modern imperialisme deel voortzetting kolonialisme, maar...
 • Kolonialisme, vanaf welke periode?
 • 15e eeuw. Doel?
 • Gericht op overzeese expansie en handelsposten en minder groot/snel
 • Modern imperialisme, vanaf welke periode?
 • 19e eeuw. Doel?
 • Gericht op volledige controle en onderwerping. Snel? Sloom? Grootte?
 • Op grote schaal en hoog tempo.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 11 - Video

Tot minuut 2.00
Welke verklaringen voor imperialisme kan je bedenken? Vul er meerdere in!

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Verklaringen modern imperialisme
 • Welke ontwikkeling uit 18e eeuw?
 • Industriële revolutie (1)
 • Welke politieke stroming?
 • (Agressief) nationalisme (2)
 • Idealistisch (3)
 • Voordeel door industriële revolutie?
 • Transportrevolutie (4) en militair overwicht (5)
 • Afhankelijk van wie?
 • Medewerking volk (6).

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Industriële Revolutie
 • Waar is behoefte aan?
 • Grondstoffen en afzetmarkten
 • Voorbeeld?
 • India: ruw katoen, tevens afzetmarkt voor Britse textielindustrie
 • Motief voor géén kolonies?
 • Bestuur is duur. Alleen indien nodig (handel, bescherming).

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Transportrevolutie
 • Belangrijk kanaal?
 • Suezkanaal (1869)
 • Stoomschepen, voordeel t.o.v. zeilschip?
 • Sneller, meer inhoud
 • Spoorwegen aanleg
Militair overwicht
 • Samenhang I.R.
 • Voorbeelden?
 • Stoomschepen, spoorwegen,
   wapens
 • Gevolg?
 • Inheemse volk machteloos

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

2) Nationalisme
 • Roem, eer
 • Racisme?
 • Hogere ras heerst over ander

3) Idealistisch
 • White man's burden
 • Ideologie via media verspreid →
    populair, wat doet
    democratischeregering?
Medewerking volk
 • Hoe verhoudingen in begin?
 • Prima, volk werkt mee
 • Wat gebeurde met vorst/edelen?
 • Blijven indien Europese heerser geaccepteerd
 • Verzet? → lokaal, kwamen niet
   met  in aanraking
 • Gevolgen nationaal bewustzijn
   volk?
 • Strijd, wanneer?
 • 20e eeuw.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Kolonisatie
 • Bezettingen van welk land hiernaast afgebeeld. Waarom denk je dat?
 • Schrijf in je schrift!
   
 • Als dominion deel van Britse rijk

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat valt je op?
 • Gebieden binnenland onbekend
 • Rechte lijnen, dwars door
   leefgrenzen
 •  Gevolg bevolking?
 • Strijd, bloedvergieten

 • Genocide in Namibië door Duitsers (1904).

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Veroveringen in verschillende tijdvakken

 • Tijdvak 2?
 • Romeinen veroveren wereldrijk (imperialisme)
 • Tijdvak 5 en 6?
 • Ontdekkingsreizen en handel kustgebieden (kolonialisme)
 • Tijdvak 8?
 • Het veroveren van gebieden voor grondstoffen, als afzetgebied en om je land uit te breiden - modern imperialisme  

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Toepassen
Welk motief voor modern imperialisme blijkt uit de volgende spotprenten? Schrijf op in je schrift

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Leg eens in eigen woorden (!) uit..
 •  Hoe Afrika werd verdeeld door Europese staten
 • Hoe kolonialisme plaatsvond in de rest van de wereld
 • Hoe het modern imperialisme kan worden verklaard.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Leg met het voorbeeld uit de bron uit welk verband er was tussen modern imperialisme en (agressief) nationalisme

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Welk verband was er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Leg uit wat het verschil was tussen 'modern imperialisme' van de eind 19e eeuw en het kolonialisme van voor 1870

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Huiswerk
Keuze
 • Maak samenvatting 8.6
 • Maak 5, 6, 16, 18, 20
 • Antwoordenmodel???
Allen
 • Lees 8.6
 • Maak 3, 11, 12, 14, 21

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

Geen tijd voor de les, kan je gebruiken als verduidelijking