huwelijk in de islam

1 / 13
next
Slide 1: Video
IslamSecundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 2 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Huwelijk in de islam

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video
Het huwelijk in de islam wordt gezien als een middel om het geloof te versterken, de menselijke waardigheid te behouden, de voortzetting van het nageslacht te waarborgen en een geordende sociale structuur te handhaven.
Doel van het Huwelijk

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Contractuele Aard

Slide 6 - Open question

Religieuze Goedkeuring

Slide 7 - Open question

Rechten en Plichten

Slide 8 - Open question

Monogamie
De islam moedigt monogamie aan, hoewel een man maximaal vier vrouwen mag trouwen, maar onder strikte voorwaarden en met rechtvaardigheid in behandeling van elke echtgenote.

Slide 9 - Slide

Toestemming en Keuzevrijheid

Toestemming van beide partijen is van cruciaal belang voor een geldig islamitisch huwelijk. Het is ook belangrijk dat het huwelijk op vrijwillige basis wordt aangegaan, zonder dwang.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Feestelijke Gebeurtenis
Het huwelijk is een vreugdevolle gebeurtenis in de islamitische cultuur, vaak gemarkeerd door een huwelijksfeest waar familie en vrienden samenkomen om de nieuwe verbintenis te vieren.

Slide 13 - Slide