P3 - module A - week 3 t/m 8 - uitvoeren, controleren, reflecteren - B1-K1-W3

1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Opzet lesweek 3 t/m 8
 • Welkom
 • Aanwezigheid
 • Lesdoelen
 • Als ik aan mijn stage denk, dan....
 • Zelfstandig werken aan de oefenopdrachten B1-K1-W3
 • Controleren oefenopdrachten B1-K1-W3
 • Feedback oefenopdrachten B1-K1-W3

Slide 2 - Slide

Docent:
kijk hoelang je voor de oefenopdrachten nodig hebt. 
Er staat extra materiaal over dementie (2 lessen) om evt. in de module A lessen te gebruiken. 
Lesdoelen week 3 t/m 8
Tijdens deze lessen:
 • begrijpt de student de oefenopdrachten van B1-K1-W3 
 • bereid de student de oefenopdrachten van B1-K1-W3 op school voor ter voorbereiding op de uitvoering op stage
 • begrijpt de student de feedbackpunten per oefenopdracht van B1-K1-W3 
 • weet de student  wat de bewijsstukken zijn om de oefenopdrachten af te ronden

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stage
Elke les zal er aandacht besteedt worden over hoe het op je stage gaat.

Laat het weten als..
 • je iets hebt meegemaakt wat je wilt delen met je klas
 • je ergens tegenaan loopt en hierover wil sparren met je klas
 • etc.
Slide 4 - Slide

Docent: ik heb hier enkele werkvormen gezet die je zou kunnen gebruiken om de les op te starten.
Kijk, maar of je wil gebruiken.
Waar wil je je deze week of volgende week op stage op richten? 
Vertel eens:

Slide 5 - Slide

bijv. in gesprek met stagebegeleider over  oefenopdrachten
Bespreken uitwerking oefenopdracht?
Of de afdeling, de mensen nog beter leren kennen?
Een handeling zelfstandig uitvoeren?
Etc.
Hoe voel je je op stage?

Slide 6 - Poll

Waarom hiervoor gekozen?
Stage

Docent wijst student aan die de vraag gaat beantwoorden die na het draaien van het rad te voorschijn komt

Slide 7 - Slide

Elke les is het de bedoeling dat er tijd wordt besteed aan de ervaringen van studenten op stage.

Ik geef in elke lessonup een idee op welke wijze je dit kan doen, maar natuurlijk kun je dit doen zoals jij dat wilt.

Hoe gaat het op stage?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 8 - Poll

This item has no instructions

Stage
1e student beantwoordt de vraag die de docent stelt
2e student beantwoordt vraag die 1e student aan haar stelt
3e student beantwoordt vraag die 2e student aan haar stelt
etc.

Slide 9 - Slide

Namen van de studenten worden automatisch ingevuld in spinner als je de les deelt met de klas.
Wat wil de student weten van een andere student over zijn/haar stage?
Bepaal zelf hoelang je hiermee doorgaat
Op een schaal van 1 tot 10
Lukt het met de oefenopdrachten van B1-K1-W3: voert interventies uit?
010

Slide 10 - Poll

Uiterlijk 21 mei inleveren oefenopdrachten B1-K1-W3
Heb je een vraag of onderwerp over je stage
die je deze les wil bespreken? Zo ja, wat?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Planningsformulier
Heb je het planningsformulier ingeleverd?
Heb je feedback ontvangen van je docent, pas dan evt. het planningsformulier aan. 
Mocht je de feedback niet snappen, vraag uitleg.

Heb je al een afspraak met je stagebegeleider gemaakt om de oefenopdrachten te bespreken en afspraken hierover te maken?Slide 12 - Slide

Evt. vraag je een student die het planningsformulier goed heeft ingevuld, of het getoond mag worden in de les.
Klassikaal bespreken.
Heb je de planning van de oefenopdrachten B1-K1-W3 besproken met je werkbegeleider

Slide 13 - Poll

laatste smiley is een ja, maar nog niet duidelijk.
Gesprek gehad met stagebegeleider?
In kleine groepjes bespreken (20 min) :
 • Hoe was het gesprek met je werkbegeleider over de     oefenopdrachten B1-K1-W3 ?
 • Wat heb je er van opgestoken; wat waren haar/zijn tips,   mogelijkheden?
 • Planningsformulier besproken. Haalbaar?
Klassikale terugkoppeling


Slide 14 - Slide

Studenten kunnen met elkaar de nuttige tips delen.


Methodisch werken 
Je gaat de opdracht methodisch ‚Äúaanpakken‚ÄĚ. Wat betekent dit?

De stappen van methodisch werken zijn:
 1. Ori√ęnteren
 2. Plannen
 3. Uitvoeren
 4. Controleren
 5. Reflecteren

Slide 15 - Slide

uitvoeren: je oefent, je vraagt feedback en verzamelt bewijsstukken

Controleren: je controleert eerst zelf of je de oefenopdrachten goed hebt uitgevoerd. Daarna evalueer je met je begeleider de opdrachten en onderbouw je jouw keuzes met de kennis die jij hebt toegepast

Reflecteren: je kijkt terug op je leerproces met de bedoeling je leren te verbeteren. Je maakt van de reflectie aantekeningen met aandachtspunten met de bedoeling om verder te groeien in dit werkproces en kunnen van pas komen bij het maken van het examen


3. Uitvoeren
In deze periode werken jullie tijdens de les en op stage aan de volgende oefenopdrachten van B1-K1-W3: voert interventies uit:
V1: Protocollen
V2: Hulp bij praktische zaken, daginvulling of dagbesteding
V3: Bewaken van vitale functies en veiligheid

O1: Verlenen van basiszorg
O2: Begeleiden van de zorgvrager(s) bij een activiteitSlide 16 - Slide

uitvoeren: je oefent, je vraagt feedback en verzamelt bewijsstukkenCheck B1-K1-W3: voert interventies uit
Zijn de oefenopdrachten van B1-K1-W3 helemaal duidelijk?
Stel jezelf bij elke opdracht de volgende vragen:

 • Wat moet je doen?
 • Hoe moet je dat aanpakken?
 • Hulp, bij wie en waar?
 • Tijd, hoeveel krijg je?
 • Afgerond, wat doe je ermee?

Slide 17 - Slide

A. Je zou 1 student de vragen kunnen laten beantwoorden, daarna vragen aan klas of het klopt. Studenten aan laten vullen.

B. Je kan de klas verdelen in 6 groepjes en per groepje werken ze 1 oefenopdracht uit. 
1 student uit het groepje legt het uiteindelijk aan de klas uit.
Klas kan reageren, vragen stellen.

C. eigen invulling
Hebben jullie voldoende informatie om verder te gaan of te starten met de oefenopdrachten van B1-K1-W3?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Wat is de stand van zaken wat betreft de oefenopdrachten
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Bewijsstukken
B1-K1-W3: voert interventies uit
Wat moet je voor de oefenopdrachten B1-K1-W3  inleveren op its learning? Opdrachten V1 t/m V3 en  O1 t/m O2

Zie digibib bij bewijsstukken:
ingevulde feedbackformulieren door stagebegeleider

week 9: inleveren feedback oefenopdrachten B1-K1-W3 op its learning Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Feedback op de oefenopdrachten
Ga naar Digibib en ga naar:
00 - werken met oefenopdrachten

Ga naar "feedbackformulier" en lees de informatie over het krijgen van feedback

Schrijf het doel op op de volgende dia


Slide 21 - Slide

Doel:  geen sprake van beoordeling voldoende / onvoldoende.
Het is om aan te geven in hoeverre je aan de feedbackpunten/-onderwerpen voldoet.

Als er nog leerpunten zijn overleg je met je begeleider of je de opdracht herhaalt of dat je de aandachtspunten mee neemt naar een volgende opdracht.

Slide 22 - Video

Helaas alleen in het Engels te vinden
Of via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms

groeiproces: hoe je door feedback en volharding beter kunt worden.
Formuleer wat het doel is van feedback op de oefenopdrachten

Slide 23 - Open question

Doel: geen sprake van beoordeling voldoende / onvoldoende.
Het is om aan te geven in hoeverre je aan de feedbackpunten/-onderwerpen voldoet.
Als er nog leerpunten zijn overleg je met je begeleider of je de opdracht herhaalt of dat je de aandachtspunten mee neemt naar een volgende opdracht.
Goede feedback is een
als je er wat mee doet....

dan zal je groeien (in je toekomstig beroep als verpleegkundige)

Vraag uitgebreide feedback en laat je begeleider dit opschrijven op het formulier, zodat je dit altijd terug kan lezen. 

Wat ging goed, wat ging minder goed?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Feedbackformulier
Onder elke oefenopdracht staan de feedbackpunten / -onderwerpen. Deze punten staan ook op het feedbackformulier.

 • je stuurt het via de mail naar je begeleider. (Zie volgende dia)
 • Je laat het feedbackformulier online invullen door je stagebegeleider.
 • Je bespreekt het feedbackformulier met je stagebegeleider. (Wat kan je al, waar ga je aan werken? Stel nieuwe doelen op. Hoe ga je nu verder?)
 • Het ingevulde feedbackformulier komt in je portfolio op Digibib te staan
 • Maak van het feedbackformulier een pdf-bestand en lever het in op its learning. Wanneer? (Zie inleverdata op jaarplanning.)
 • Je hoeft geen verslagen bij deze oefenopdrachten van B1-K1-W3 in te leveren.

Slide 25 - Slide

Weten de studenten waar het feedbackformulier staat?

4 tips om feedback te vragen:
 1. Vraag de juiste persoon om feedback 
 2. Baken af en wees specifiek 
 3. Geef genoeg tijd voor de voorbereiding 
 4. Kies een rustig moment
Zie Digibib: 00-werken met oefenopdrachten
Feedbackformulier stuur je per mail naar je stagebegeleider

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Digitaal feedback ontvangen

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Na het ontvangen van de feedback


Uiteindelijk bepaal jij wat je met de feedback doet.

Het is aan de degene die je feedback gegeven heeft wat het advies is en gaat daarover in gesprek  met je.

Je slb’er overziet het geheel en zal bij feedback die wat minder positief is met je in gesprek gaan.


Slide 28 - Slide

Zie wat de verschillende opties zijn na het krijgen van feedback in digibib
00 - werken met de oefenopdrachten, onder feedbackformulier
Onbegeleide lessen
De docent start elke les klassikaal op.
Als er vragen zijn over de oefenopdrachten of als je iets wil bespreken over je stage, is dat mogelijk tijdens dit uur. 

Daarna  ga je aan de slag met de uitwerking van de oefenopdrachten.

Je docent is tijdens dit uur beschikbaar voor vragen.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions