Les 3 en 4

opzetten eigen kdv en/ of bso
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

opzetten eigen kdv en/ of bso

Slide 1 - Slide

Pedagogische doelen
 • het bieden van emotionele veiligheid
 • het bevorderen van de persoonlijke competentie
 • het bevorderen van de sociale competentie
 • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

Slide 2 - Slide

emotionele veiligheid

Slide 3 - Mind map

sociale competentie

Slide 4 - Mind map

persoonlijke competentie

Slide 5 - Mind map

morele competentie

Slide 6 - Mind map

Doelen

Formuleer pedagogische doelen voor jullie organisatie.


Deze doelen verwerken jullie in jullie visie.


TIP

zoek op internet naar voorbeelden

Slide 7 - Slide

Pedagogisch beleidsplan
 • Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en gestimuleerd?
 • Hoe is het mentorschap geregeld?
 • Welke tijden wordt er, op grond van de 3-uursregeling, afgeweken van de BKR?
 • Wat is de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen?
 • Bij welke (spel)activiteiten verlaten kinderen hun stamgroep?
 • Hoe worden de pedagogisch medewerkers ondersteund bij hun werkzaamheden door andere volwassenen?
 • Slide 8 - Slide


  Mentorschap


  Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

  Slide 9 - Slide

  Welke ontwikkelgebieden ken jij?

  Slide 10 - Open question

  Pedagogisch beleidsplan

  Ga aan de slag met jullie pedagogisch beleidsplan (zie stap 2). Werk daarbij de eerder genoemde punten professioneel uit.


  Denk aan het taalgebruik wat jullie hanteren.

  Slide 11 - Slide

  Pedagogische begeleiding

  affectieve ondersteuning


  gedragsregulerende ondersteuning


  informatieve ondersteuning


  aanmoedigen en belonen
  regels
  praten en uitleggen

  Slide 12 - Slide


  Begeleidingsmethodieken


  Welke begeleidingsmethodieken gaan jullie hanteren? Beschrijf dit stukje ook in jullie beleid. Ouders en/ of verzorgers moeten begrijpen hoe jullie kinderen begeleden.

  timer
  20:00

  TIP

  Denk ook aan VVE

  Slide 13 - Slide

  Op welke manieren kan je kinderen volgen binnen de opvang?

  Slide 14 - Mind map

  Kindvolgsysteem
  • Ga op zoek naar een goed kindvolgsysteem.
  • Ga op zoek naar voorbeelden van observatieformulieren.


  • Denk na over specifieke ontwikkelingsbehoeften
  Maak vervolgens je eigen formulieren voor jullie organisatie.
  Maak een formulier voor een plan van aanpak bij individuele problemen.

  Slide 15 - Slide