TL 2019-1 1 t/m 9

TL 2019-1                    1 t/m 9
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

TL 2019-1                    1 t/m 9

Slide 1 - Slide

tekst 1: Cool tourist map
an ingenious little guide ... depending on the weather
activated at different temperatures ... showing the best places to visit in specific conditions

Een ingenieuze kleine gids die afhangt van wat voor weer het is.
Het wordt geactiveerd bij verschillende temperaturen ... en laat de beste plaatsen zien om te bezoeken in specifieke situaties (weersomstandigheden) 

Slide 2 - Slide

1. Wat is er bijzonder aan de BATH *C Thermo Colour Map?

E.
Die laat uitjes zien die passen bij de actuele weersomstandigheden.

... thus showing the best places to visit in specific conditions.
... dus deze toont je de beste plaatsen om te bezoeken in specifieke omstandigheden.

Slide 3 - Slide

Tekst 2: Why choose the world's oldest horse charity?
a home of rest for horses, mules and donkeys. During the First World War, the Home of Rest for Horses provided the first ambulance to evacuate wounded horses from the front line in France.
We are committed to promoting equine health and welfare through knowledge and ethical scientific research to reduce disease and suffering. ... donation or writing your will ... we appreciate your support

een rusthuis voor paarden, muilezels en ezels. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde Home of Rest for Horses voor de eerste ambulance om gewonde paarden uit de frontlinie in Frankrijk te evacueren. We zetten ons in om de gezondheid en het welzijn van paarden te bevorderen door middel van kennis en ethisch wetenschappelijk onderzoek om ziekte en lijden te verminderen. ... donatie of het schrijven van uw testament ... wij waarderen uw steun

Slide 4 - Slide

2. Juist / Onjuist
1. Onjuist: de paardenomvang is niet in London, maar in de Chiltern Hills, een heuvelrug halverwege tussen Londen en Oxford.
2. Onjuist: Er staat niet dat ze paarden geleverd hebben die naar oorlogsgebied gingen, maar wel dat ze voorzien hebben (r. 4: provided) in een ambulance om gewonde paarden uit de frontlinie te halen.
3. Onjuist. Ze vangen paarden, ezels en dergelijke op en investeren in het verspreiden van kennis over gezondheid van paarden en in onderzoek, maar er staat niet dat ze betalen voor operaties voor zieke paarden van Engelse eigenaren.
4. Onjuist. Via deze advertentie proberen ze geen vrijwilligers te werven.

Slide 5 - Slide

Tekst 3: Tesla's Model 3
The Model 3 is Tesla's first car truly aimed at the mass market. It looks great, but can it be a success?

De Model 3 is Tesla's eerste auto die echt gericht is op de massamarkt. Het ziet er geweldig uit, maar kan het een succes worden?

Slide 6 - Slide

3. volgorde van alinea's 
c - b - a
Alinea 1 eindigt met de vraag of het nieuwe model ook een succes zal worden. Deze wordt beantwoord in de volgende alinea's.
Alinea c Eerste woord is geen SCHAKELWOORD. Het vertelt over de iPhone en vergelijkt deze met de Tesla 3.
Alinea b Eerste woord: however (= echter: tegenstelling) en gaat verder op de vergelijking die gemaakt is in alinea c. Het vergelijkt een Tesla met een doorsnee (run-of-the-mill) auto. De verschillen zouden toch wel zo groot kunnen zijn als destijds tussen de eerste iPhone en de Motorola openklaptelefoon.
Alinea a Eerste woorden: and (opsomming) let's not forget: nog een toevoeging op de vorige alinea's.


Slide 7 - Slide

Tekst 4: Tiny Living
The concept of 'tiny living'. It's minimalist lifestyle. Each tiny home tells a story about its owner(s). Mario ..., Jenna and Guilaume ..., Alexis and Christian .... It is forbidden by law to stay and sleep in a travel trailer full time. In Fresno tiny homes are now classified as a secondary residence. The creativity in fitting the necessities in such a small space.

Het concept van 'tiny living'. Het is een minimalistische levensstijl. Elk tiny house vertelt een verhaal over de eigenaar(s). Mario ..., Jenna en Guilaume ..., Alexis en Christian .... Het is bij wet verboden om fulltime in een caravan te verblijven en te slapen. In Fresno zijn tiny homes nu geclassificeerd als een tweede woning. De creativiteit om de benodigdheden in zo'n kleine ruimte te passen.

Slide 8 - Slide

4. In welke alinea wordt 'minimalist lifestyle' uitgelegd? 
In alinea 5.
... the creativity in fitting the necessities in such a small space. ... boiling down to the essence of what you really love or need and how you use your space.

... de creativiteit om de benodigdheden in zo'n kleine ruimte te passen. ... terug naar de essentie van waar je echt van houdt of nodig hebt en hoe je je ruimte gebruikt.

Slide 9 - Slide

5. What is the point made about tiny house owners in paragraph 2?
B.
They have their own reasons for choosing to live as they do.
Ze hebben hun eigen redenen om ervoor te kiezen om te leven zoals ze doen.

Each tiny home tells a story about its owner(s) - how it was built, ...
Elk tiny home vertelt een verhaal over de eigenaar(s) - hoe het werd gebouwd, ...

Slide 10 - Slide

6. What becomes clear about tiny houses in the U.S. from par. 3?
B.
It is illigal to live in them all year round.
Het is illegaal om er het hele jaar door te wonen.

It is forbidden by law to stay and sleep in a travel trailer full-time, so ...
Het is bij wet verboden om fulltime in een trailer op wielen te verblijven en te slapen, dus ...

Slide 11 - Slide

7. Vul in
A. 
others will follow
anderen zullen volgen

Mario is confident that once some states allow tiny homes to be permanently occupied, ....... others will follow.
Mario is ervan overtuigd dat zodra sommige staten toestaan dat tiny houses permanent bewoond worden, ...... andere zullen volgen.
-                                                                                                 B. protesten zullen toenemen 
                                                                                                   C. de kosten zullen dalen
                                                                                                   D. ze zullen belasting moeten betalen

Slide 12 - Slide

8. What becomes clear about tiny-house owners in           par. 5?
C.
They prefer a more individualistic way of life.
Ze geven de voorkeur aan een meer individualistische manier van leven.

"really tailoring for how you live your life, about boiling down to the essence of what you really love or need and how you use your space.
"echt afstemmen op hoe je je leven leidt, om terug te komen tot de essentie van wat je echt leuk vindt of nodig hebt en hoe je je ruimte gebruikt.

Slide 13 - Slide

9. Main goal of this text.
A.
to inform people about the phenomenon of tiny living
om mensen te informeren over het fenomeen tiny living

Alinea 1: If you haven't come across a tiny house TV show or Buzzfeed article yet, let me be the first to introduce you to the concept of "tiny living".
Alinea 1: Als je nog geen tiny house tv-show of Buzzfeed-artikel bent tegengekomen, laat me dan de eerste zijn om je kennis te laten maken met het concept van "tiny living".

Slide 14 - Slide