Dagbesteding les 4

Dagbesteding les 4

1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Dagbesteding les 4

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
- Terugblik les 3
- Sociale inclusie (H2.3)
- Ontwikkelingsfasen (H2.3)
- Ervaringen (H2.3)
- Behoeften (H2.3)
- Zingeving (H2.3)
- Structuur (H2.4); Leefomgeving en dagbesteding


- Opdracht 5b (mindmap bespreken)

Slide 2 - Slide

Terugblik les 3
* Participatie; deelnemen in de samenleving 
- Brede participatie: meedoen maatschappij (nieuws)
- Smalle participatie: deelname bepaalde activiteit
- Actieve participatie: functie in bestuur
- Passieve participatie: lid zijn van vereniging 

* Participatieladder
* Sekse specifieke ondersteuning

Slide 3 - Slide

Emancipatie

- Opkomen voor jezelf
- Anderen laten zien wie jij bent
- Geaccepteerd en gewaardeerd worden
- Emancipatie vaak tegenbeweging van onderdrukking
- Voorbeeld?

Emancipatie

Belangrijke aandachtpunten in proces van emancipatie:
- gelijkwaardigheid;
- keuzevrijheid;
- ondersteuning;
- sociale (ondersteuning) netwerken;
- respectvolle bejegening.

Slide 4 - Slide

Sociale inclusie (H2.3)
Insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten
Bijvoorbeeld passend onderwijs, sociale ondernemingen, en… dagbesteding

Slide 5 - Slide

Ontwikkelingsfasen (H2.3)
- Adolescentie
* Zoeken naar zingeving
* Ontwikkelen van kwaliteiten
- Volwassenheid
* Verwachtingen maatschappij
* Onderscheid dagbesteding, werk, vrije tijd
- Ouderen
* Meer filosofisch en beschouwend
* Materiële zaken minder belangrijk

Waarom van belang bij dagbesteding?


Slide 6 - Slide

Ervaringen (H2.3)
- Kennis hebben van levensloop, ervaringen van cliënt
* Gedrag van cliënt te verklaren
* Interventie zoals dagbesteding inzetten
- Kennis hebben van eigen ervaringen
*(professionele) ontwikkeling


Slide 7 - Slide

Behoeften (H2.3)
- Omgeving zo veranderen dat hij voor cliënt optimaal is

- BOA
* Benadering
* Omgeving (esthetische illusie) 
* Activiteit

Slide 8 - Slide

Zingeving (H2.3)
- Zingeving kan klein zijn:
* Met groep verslaafde cliënten een gezonde maaltijd bereiden
- Zingevingsvragen zijn levensvragen
* Gaat over oorsprong en bestemming


Slide 9 - Slide

Structuur (H2.4)
- Wat is structuur?
- Wie heeft er veel behoefte aan structuur?
- Structureren noodzakelijk, zonder structuur ontstaat
*Verwarring
*Angst
*Afbreken zelfbeeld


Slide 10 - Slide

Structureren van leefomgeving (H2.4)
- Ruimtelijke structuur
* Rust, kleur, vaste plaatsen, oriëntatiepunt
- Sociale structuur
* Gedragsregels
- Tijdsstructuur
* Vaste tijden, dag/weekritme, timer
- Materiële structuur
* Aantrekkelijk, stevig, moeilijk, leg uit waarom

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Welke vorm van structuur biedt de snoezel ruimte?
A
Sociale structuur
B
Ruimtelijke structuur
C
Tijdsstructuur
D
Materiele structuur

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Welke vorm van structuur is op de afbeelding te zien?
A
Tijdstructuur
B
Materiele structuur
C
Ruimtelijke structuur
D
Sociale structuur

Slide 15 - Quiz

Structureren tijdens dagbesteding (H2.4)
- Programmastructuur
- Spelstructuur
- Tafelstructuur
- Taakstructuur
- Taalstructuur
- Fysieke structuur
- Structuur in bijzondere situaties

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Welke vorm van structuur is in de afbeelding te zien (gericht op dagbesteding?
A
Programmastructuur
B
Tafelstructuur
C
Fysieke structuur
D
Tijdstructuur

Slide 18 - Quiz

Afsluiting van de les en huiswerk
- Vragen? 
- Huiswerk: Praktijksituatie
‘Zomerfeest’:
1 t/m 6
Niveau 3 en 4:
3, 4
Niveau 4: 
1
 
- Code D klas: 9UNFREMX
- Code E Klas: B4WXWVGU 

Slide 19 - Slide