Thema Euthanasie

Euthanasie
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Euthanasie

Slide 1 - Slide

Wat weet je van
euthanasie?

Slide 2 - Mind map

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 3 - Slide

Grieks voor:
eu = goede   
thanatos = dood  
 
Samen:  
 goede dood 

Slide 4 - Slide

Wat is euthanasie?

 • Euthanasie is een actieve levensbeëindiging op verzoek van de zorgvrager zelf.  
In de meeste landen is euthanasie bij wet verboden en wordt het vervolgd als een misdrijf. In enkele landen, waaronder Nederland en België, is euthanasie gelegaliseerd.  

Slide 5 - Slide

Euthanasiewet
 • Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding trad in werking op 1 april 2002.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar tenzij
 • Aan 6 zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan
 • Uitgevoerd door arts
 • Gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer

Slide 6 - Slide

De zes zorgvuldigheidseisen

 1. Er moet sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de zorgvrager 
 2. De arts moet ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
 3. De zorgvrager moet goed voorgelicht zijn 
 4. Er was geen andere redelijke oplossing, zoals een medische behandeling 
 5. Er moet een andere arts worden geraadpleegd, die de patiënt ook daadwerkelijk bezoekt en met hem of haar praat over het besluit en de reden waarom iemand niet langer wil leven. Dit is een zogenaamde scanarts. 
 6. De euthanasie moet medisch zorgvuldig worden uitgevoerd 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Vormen van euthanasie

Per infuus, er wordt eerst een middel gegeven waardoor iemand in coma raakt waarna een spierverslapper wordt gegeven

Iemand kan de dodelijke middelen ook zelf innemen, dan geeft de arts ‘hulp bij zelfdoding’. Dit valt ook onder de euthanasiewet.

Slide 9 - Slide

Rol verpleegkundige...
De arts voert euthanasie uit.
De uitvoering van de euthanasie ligt altijd bij een arts. Hij of zij is degene die de dodelijke injectie op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt toedient.


Het gebeurt echter vaak dat een arts vaak beroep zal willen doen op de ondersteuning van een verpleegkundige. En dan is de vraag: waar stopt de bevoegdheid van een verpleegkundige ?


Een vuistregel is om je rol te beperken tot de voorbereidingshandelingen. Verricht alleen de handelingen die vooraf gaan aan de handelingen van de arts om het leven van de zorgvrager te beëindigen.

Slide 10 - Slide

Nieuwe regel
Sinds 5 mei 2020 mogen doktoren toch euthanasie toepassen ook al is de patiënt in verder gevorderd stadium van dementie en kan dus zelf geen toestemming meer geven

Slide 11 - Slide

Wat vind je hiervan?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video