par 3.3

paragraaf 3.3
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

paragraaf 3.3

Slide 1 - Slide

Instructie
Reactievergelijkingen:
Aantal atomen voor de reactie is gelijk aan het aantal atomen na de reactie

Dus er gaan geen deeltjes verloren
Deeltjes voor en na reactie gelijk
Massa voor en na reactie gelijk
Deeltjes wegen iets, dus deeltjes zeggen iets over de massa

Slide 2 - Slide

Met deze theorie naar:

Rekenen met massaverhoudingen

Slide 3 - Slide

de vraag
Hoeveel gram zuurstof is nodig voor de verbranding van 15.0 gram methaan waarbij koolstofdioxide en water ontstaan?

Slide 4 - Slide

stappenplan
1. schrijf de reactievergelijking op in woorden
2. schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules
3. maak de reactievergelijking kloppend
4. wat zijn de molecuulmassa's?
5. maak een verhoudingstabel

Slide 5 - Slide

antwoord stap 1
schrijf de reactievergelijking op in woorden

Methaan + Zuurstof -> Koolstofdioxide + Water

Slide 6 - Slide

antwoord stap 2
schrijf de reactievergelijking op in molecuulformules 

Slide 7 - Slide

Wat is de molecuulformule van zuurstof?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 8 - Quiz

Wat is de molecuulformule van water?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 9 - Quiz

Wat is de molecuulformule van koolstofdioxide?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 10 - Quiz

Wat is de molecuulformule van methaan?
A
O2
B
H2O
C
CH4
D
CO2

Slide 11 - Quiz

antwoord stap 2
Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + O2 (g) --> CO2 (g) + H2O (l)

Slide 12 - Slide

antwoord stap 3
maak de reactievergelijking kloppend

Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + O2 (g) --> CO2 (g) + H2O (l)

Slide 13 - Slide

Wat is de kloppende reactievergelijking van de reactie?
A
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+H2O(l)
B
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+2H2O(l)
C
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+H2O(l)
D
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(l)

Slide 14 - Quiz

antwoord stap 3
maak de reactievergelijking kloppend

Methaan (g) + Zuurstof (g) --> Koolstofdioxide (g) + Water (l)
CH4 (g) + 2O2 (g) --> CO2 (g) + 2H2O (l)

Slide 15 - Slide

antwoord stap 4
wat zijn de molecuulmassa's?

CH4 (g) + 2O2 (g) --> CO2 (g) + 2H2O (l)
gebruik bij de volgende vragen het periodiek systeem der elementen die achter in je leerboek staan.

Slide 16 - Slide

Wat is de massa van het methaan molecuul in de reactievergelijking?
A
12
B
16
C
48
D
4

Slide 17 - Quiz

Wat is de massa van het koolstofdioxide molecuul in de reactievergelijking?
A
40
B
28
C
44
D
50

Slide 18 - Quiz

Wat is de massa van de twee zuurstof moleculen in de reactievergelijking?
A
32
B
24
C
28
D
64

Slide 19 - Quiz

Wat is de massa van de twee water moleculen in de reactievergelijking?
A
36
B
18
C
17
D
34

Slide 20 - Quiz

antwoord stap 4
wat zijn de molecuulmassa's?
CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
 2 x 32                                       2 x 18
16.0      +      64.0     -->      44.0     +      36.0

de bovenstaande stoffen reageren dus altijd in dezelfde massaverhouding


Slide 21 - Slide

wat was de vraag ook al weer?
 Hoeveel gram zuurstof is nodig voor de verbranding van 15.0 gram methaan waarbij koolstofdioxide en water ontstaan?

CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
16.0      +      64.0     -->      44.0     +      36.0
             15.0  gram                                                                         
Slide 22 - Slide

antwoord stap 5
maak een verhoudingstabel

CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
16.0 gram +  64.0 gram --> 44.0 gram + 36.0 gram
        15.0  gram  +    ? gram                                                                    
                                                                                         

Slide 23 - Slide

antwoord stap 5
CH4 (g)  +  2 O2 (g)  -->  CO2 (g)  +  2 H2O (l)
         16.0 gram +  64.0 gram --> 44.0 gram + 36.0 gram
                                                          
Verhoudingstabel:           16.0  gram   |   64.0 gram
                                                ------------+-----------
                                                15.0 gram   |   ? gram    


Slide 24 - Slide

antwoord stap 5
Verhoudingstabel:           16.0  gram   |   64.0 gram
                                                ------------+-----------
                                                15.0 gram   |   ? gram    

                   (15.0 * 64.0)                        
? gram = -------------- =  60 gram
                       16.0                           

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide