RCS Par 4: Bij welke groep hoor je?

Jongeren
Bij welke groep hoor je?
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Jongeren
Bij welke groep hoor je?

Slide 1 - Slide

Een klik hebben
Een klik ontstaat doordat je bepaalde kenmerken van jezelf herkent bij de ander. Dit noemen we ook wel identificatie.
Als je deze kenmerken bij meer mensen ziet ontstaat er groepsidentificatie. Je hebt namelijk dezelfde kenmerken of gewoonten.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Groepsgevoel/Groepsidentificatie
Hoe ontstaat een groepsgevoel?
  • De plaats
  • Geloof
  • Belangen of problemen
  • Smaak of interesses

Slide 4 - Slide

Jongerenculturen
Jongerenculturen een groep jongeren met dezelfde waarden normen en gewoonten.
Dit kwam door een stijging van de welvaart en meer vrije tijd onder jongeren.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wij tegenover zij
In een groep ontstaat een wij-gevoel. Dit gevoel wordt nog sterke als er een zij groep is. 

Als mensen of bevolkingsgroepen sterk tegenover elkaar staan dan spreken we over polarisatie. De tegenstellingen tussen de groepen krijgen dan de nadruk.

"De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!"
"De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam."
"Ik geloof niet dat Culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke islamitische cultuur."

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Maken
Handboek bladzijde 28 t/m 29
Werkboek bladzijde 26 t/m 27

Maken opdr: 1,4,5,7,10

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video