Marketingplanning - Marktonderzoek & SWOT

Marketingplanning
Marktonderzoek & SWOT analyse
Herhaling van de stof
1 / 16
next
Slide 1: Slide
marketingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Marketingplanning
Marktonderzoek & SWOT analyse
Herhaling van de stof

Slide 1 - Slide

De afgelopen weken:
 • Hebben jullie geleerd wat een interne analyse is
 • Hebben jullie geleerd wat een externe analyse is
 • Hebben jullie geleerd wat een SWOT-analyse is
 • Hebben jullie geleerd hoe je deze analyses maakt 

Slide 2 - Slide

Waarom maak je een marketingplan?

Slide 3 - Open question

Marketingplan
 • Beschrijft hoe je inspeelt op de markt
 • Om je te helpen je doelstellingen te behalen
 • Om uiteindelijk zoveel mogelijk te verkopen

Slide 4 - Slide

Waar kijk je naar bij de bij de interne analyse?

Slide 5 - Open question

Interne analyse
 • Sterktes en zwaktes van het bedrijf
 • Vergelijking met concurrenten
 • Bijvoorbeeld beleid organisatie, structuur organisatie, USP (unique selling point), etc. 

Slide 6 - Slide

Wat analyseer je in de externe analyse?

Slide 7 - Open question

Externe analyse
 • Wat gebeurt er in de buitenwereld?
 • Ontwikkelingen op meso (bedrijfstak) en macro (gehele markt) niveau
 • Hulpmiddelen is de DESTEP analyse of 5-krachtenmodel van Porter
 • Je kijkt naar de ontwikkeling op verschillende markten (inkoopmarkt, afzetmarkt, arbeidsmarkt, kapitaalmarkt)
 • Wat doet de concurrentie?
 • Wat zijn trends en ontwikkelingen in de branche?

Slide 8 - Slide

DESTEP staat voor: Demografisch, Ergonomisch, Sociaal-maatschappelijk, Technologisch, Ecologisch, Politiek-juridisch
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

INTERN

EXTERN

Concurrentie analyse
Product
Politieke ontwikkelingen
Bedrijfsanalyse
Huidige afnemers
Afnemersanalyse
Prijs
Bedrijfstakanalyse
DESTEP

Slide 10 - Drag question

Na de interne en externe analyse kun je een SWOT maken. Wat laat je in de SWOT zien?

Slide 11 - Open question

SWOT-analyse
Vanuit de interne analyse:
- Sterktes van het bedrijf
- Zwaktes van het bedrijf

Vanuit de externe analyse:
- Kansen uit de markt
- Bedreigingen uit de markt

Slide 12 - Slide

INTERN
EXTERN
"City Sneaker" heeft een situatie analyse gedaan.  Sleep de uitkomsten naar de juiste onderdelen van de SWOT 
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITIES
THREATS
Er is een nieuw merk sneaker“ all round”  op de markt gekomen   

Nieuwe ervaren schoenontwerper

De markt voor sneakers groeit snel

Hoog uitval % productie sneakers

Slide 13 - Drag question

INTERN
EXTERN
"City Sneaker" heeft een situatie analyse gedaan.  Sleep de uitkomsten naar de juiste onderdelen van de SWOT 
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITIES
THREATS
De “ all round”  sneaker heeft recent de markt betreden   

Personeel blijft gemiddeld 6 maanden in dienst  

Er is een ervaren schoenontwerper aangetrokken 

De markt voor sneakers groeit de afgelopen jaren    

City sneaker heeft een winkelpand in de Kalverstraat in Amsterdam   

Productie van sneakers gaat gepaard met een hoog uitval percentage
Goede eigen website
City sneaker heeft geen eigen marketing afdeling  

Door stijgende importheffingen worden stoffen uit China duurder

Slide 14 - Drag question

Stuur tenminste 1 vraag in die je nog hebt over de lesstof.

Slide 15 - Open question

Zijn er verder nog vragen?

Slide 16 - Slide