Probleemgedrag in onvoorziene situaties

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In een woord; hoe start jij vandaag?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Lesopzet
 • College probleemgedrag 

Zelfstandig maken:
 • E-learning  probleemgedrag I
 • E-learning probleemgedrag II

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Probleemgedrag

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Probleemgedrag
Opdracht: ​
Beschrijf een situatie vanuit je eigen leven, vanuit je omgeving, of vanuit de BPV waarin je gedrag bent tegengekomen van een andere persoon, wat je niet begreep. ​
Doe dit aan de hand van het 5x G schema .

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Probleemgedrag

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Vormen probleemgedrag
 • Weglopen of dwalen
 • Steeds schreeuwen of roepen
 • Teruggetrokken gedrag vertonen
 • Angst
 • Onrust
 • Beschuldigen
 • Seksuele ongeremdheid

Slide 9 - Slide

Bij probleemgedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen excessief gedrag en gedragstekorten. Bij excessief gedrag wordt een probleem ervaren doordat het gedrag te vaak, te langdurig of te hevig optreedt, zoals bijvoorbeeld geagiteerd gedrag. Bij gedragstekorten vormt juist de afwezigheid van gedrag het probleem zoals apathisch gedrag. Vaak wordt bij probleemgedrag al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Oorzaken van probleemgedrag
Dikwijls is er sprake van een wisselwerking en spelen biologische, psychologische en sociale factoren tegelijkertijd een rol bij het ontstaan van het probleemgedrag.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Biologische factoren
 • verminderde controle over emoties​
 • verminderd concentratievermogen​
 • niet goed functionerend geheugen​
 • problemen met het verwerken van prikkels​
 • beperkte communicatiemogelijkheden
Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Kun je voorbeelden noemen van probleemgedrag met een biologische oorzaak

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Biologische factoren
 • extreme uiting van emoties en erdoor overspoeld raken​
 • Concentratieproblemen​
 • geen weet hebben van verleden en toekomst​
 • verminderd vermogen om informatie te onthouden​
 • problemen met het verwerken van nieuwe situaties: de informatie dringt niet door of overspoelt de zorgvrager​
 • onverklaarbaar schreeuwen of huilen​
 • aandacht trekken door middel van bepaald gedrag​


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Psychologische factoren 

 • verminderde psychische draagkracht​
 • onzeker of onveilig voelen en zijn ze bij belastende omstandigheden snel uit balans​
 • Last van gevoelens en gedachten
Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Kun je voorbeelden noemen van probleemgedrag met een
Psychologische oorzaak

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Sociale factoren
zijn de risicofactoren die met de leefomgeving en met relaties met andere mensen te maken hebben. Hierbij kun je denken aan:​
 • Problemen met familie
 • Problemen met de gemeente of andere instanties
 • overvragen en ondervragen (te hoge eisen of te lage eisen stellen)
 • ontbreken van aandacht​
 • gebrek aan structuur in de leefomgeving​
 • gebrek aan privacy​
 • gebrek aan leefruimteSlide 17 - Slide

This item has no instructions

Psychosociale problemen
Psychosociale problemen: een combinatie van psychische en sociale problemen.
Daarbij kunnen ook lichamelijke problemen ontstaan; bijvoorbeeld hoofdpijn en buikpijn

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Context gebonden
 • Situatie afhankelijk
 • Kan te maken hebben met de omgeving.

Slide 19 - Slide

Probleemgedrag is contextgebonden. Dat wil zeggen: gedrag dat problematisch is in een bepaalde context, hoeft dat elders niet te zijn. In een thuissituatie kan zwerfgedrag problematisch zijn, maar in een instelling hoeft dat niet het geval te zijn, als iemand vrij en veilig naar buiten kan en binnen voldoende ruimte heeft.   
Verklaring voor het blijven voortbestaan van probleemgedrag
 • Gedrag en probleemgedrag heeft een bepaalde betekenis​
 • Met het gedrag wil de zorgvrager je iets duidelijk maken​
 • Het is dan ook belangrijk dat je de betekenis goed begrijpt. Dit lukt niet altijd. Als de oorzaak niet goed begrepen wordt, bestaat de kans dat het gedrag blijft bestaan​
 • Gedrag kan ook blijven bestaan als het positieve gevolgen heeft voor de zorgvrager​ (bekrachtigers)Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Hoe zou jij als zorgverlener omgaan met probleemgedrag?

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Vragen? Aan het werk
Maak de volgende E-learnings:
 • Probleemgedrag 1: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html
 • Probleemgedrag 2: https://www.free-learning.nl/modules/probleemgedragII/start.html

Optie
: Lees op www.zorgvoorbeter.nl, behandeling van probleemgedrag.
Tip: maak een foto of een screenshot van je behaalde resultaat. Misschien kun je het gebruiken als bewijsstuk voor je CGI

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Hoe kijk je terug op deze les?

Slide 25 - Mind map

This item has no instructions