oefenvragen Hoofdstuk 4

Oefenen met Toetsvragen
Hoofdstuk 4: Hofcultuur
1 / 26
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Oefenen met Toetsvragen
Hoofdstuk 4: Hofcultuur

Slide 1 - Slide

De toets Hofcultuur
Voorbereiding:
Hoofdstuk 4 uit het boek.
Powerpoints van de lessen
lesson-up van de lessen

Slide 2 - Slide

Sprezzatura
‘Sprezzatura’ is een term uit de Renaissance en werd door Baldassar Castiglione
(1478-1529) geïntroduceerd in zijn boek “Il libro del Cortegiano”, het handboek
van de Hoveling, Venetië, 1528.
Sprezzatura is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van iemand die zich de
regels van de levenskunst heeft eigen gemaakt.

Slide 3 - Slide


Leg uit wat ‘sprezzatura’ betekent.

Slide 4 - Open question

Noem twee eisen waaraan de ideale hoveling volgens Castiglione
moest voldoen.

Slide 5 - Open question

Theatro Olympico
Op de afbeelding is het Theatro Olympico in Vicenza (Italie) te zien. Het is in
1580 gebouwd en ontworpen door Andrea Palladio. Dit theater bestaat nog
steeds en is helemaal gebaseerd op hoe men in die tijd dacht dat Romeinse
(openlucht) theaters er uit moeten hebben gezien.

Slide 6 - Slide

Noem minimaal 2 kenmerken van het klassieke theater in dit theater.

Slide 7 - Open question

In het klassieke drama wordt er vastgehouden aan de drie
eenheden van Aristoteles. Welke zijn dat?

Slide 8 - Open question

David
De David van Michelangelo (1475 –1564) op de linker afbeelding is één van de bekendste beeldhouwwerken in de kunstgeschiedenis.Het monumentale standbeeld is gemaakt tussen 1501 en 1504 ten tijden vande Hoog-Renaissance in Florence.De David van Bernini (1589 –1680) op de rechter afbeelding is een beeld gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer Bernini. Het beeld is gemaakt in opdracht van kardinaal Scipio in 1623. Het beeld stelt David voor die de reus Goliath aanvalt met een slinger.
Michelangelo
Bernini

Slide 9 - Slide

 De David van Michelangelo is een beeld uit de Renaissance. De David van Bernini is een beeld uit de Barok. 

Noem 3 argumenten die dit uitleggen.

Slide 10 - Slide

Prima en seconda prattica
 

  

Tijdens de Barok ontstaat en ontwikkelt zich de opera tot een volwaardigekunstvorm. In 1607 wordt l’Orfeo van Claudio Monteverdi voor het eerst opgevoerd aan het hof van Mantua. De ‘prima prattica’ beschouwt Monteverdi als een oude stijl en hij kiest voor de ‘seconda prattica’.
1
2

Slide 11 - Slide

Welke van de twee fragmenten is seconda prattica en waarom?

Slide 12 - Open question

Wie voerden de muziek van Monteverdi uit en wie was de opdrachtgever?

Slide 13 - Open question

Versailles
Hier links zie je de spiegelzaal van Versailles. Dit is de centrale ruimte waarin paleis en tuin elkaar ontmoeten en waarin de opkomende zon 's ochtends naar binnen schijnt. door de toepassing van spiegels en glas wordt deze ruimte nog indrukwekkender dan ze al is.

Slide 14 - Slide

Leg aan de hand van twee eigenschappen van spiegels en glas uit hoe dit komt.

Slide 15 - Open question

Bij veel van de dagelijkse rituelen van de koning is publiek aanwezig, soms wel meer dan honderd mensen. Waarom is het juist voor een koning als Lodewijk XIV belangrijk om zich regelmatig aan het volk te tonen?

Slide 16 - Open question

De academie van dans werd opgericht in 1661 door Lodewijk XIV. Noem 1 reden waarom.

Slide 17 - Open question

Noem 1 ontwikkeling in de danskunst die door deze oprichting werd bevorderd.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Video

Waaraan kun je zien dat de voorstelling zich in onze tijd afspeeld?

Slide 20 - Open question

Waarom kiest een maker er (in de renaissance of in 2021) voor een voorstelling in de huidige tijd af te laten spelen?

Slide 21 - Open question

Wat waren de grote veranderingen in het renaissance-theater ten opzichte van het middeleeuwse theater?

Slide 22 - Open question

1

Slide 23 - Video

00:00-00:05
Bekijk het filmpje

Slide 24 - Slide

Shakespeares stukken worden nog steeds meer dan die van andere schrijvers veel opgevoerd en verwerkt in films. Bedenk twee redenen waarom dit zo is.

Slide 25 - Open question

Het filmpje van het NNT is een trailer voor de voorstelling Midzomernachtsdroom. Benoem 2 spel- en/of tekstkenmerken waarin de stijl verschilt van de Elizabethaanse speelstijl.

Slide 26 - Open question