Кыргызстандын кен байлыктар.

Кыргызстандын кен байлыктары.
1 / 18
next
Slide 1: Slide
ГеографияSecondary Education

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Кыргызстандын кен байлыктары.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Нефть кайсы жерден чыгат?
A
Ак-Сай
B
Кочкор-Ата
C
Кочкор
D
Ош

Slide 4 - Quiz

Кумтор кенинен кайсы кен байлык чыгат?
A
Комур
B
Нефть
C
Сымап
D
Алтын

Slide 5 - Quiz

Алтын кени кайсы жерден чыгат?
A
Чон-Туз-Шахты
B
Макмал
C
Каракол
D
Исфайрам

Slide 6 - Quiz

Куйуучу кен байлыкка кайсынысы кирет?
A
Нефть
B
Кукурт
C
Аллюминий
D
Сиенит

Slide 7 - Quiz

Металлга кайсынысы кирет?
A
Гипс
B
Болот
C
Кукурт
D
Аппатит

Slide 8 - Quiz

Металл эмес кен байлыкка кайсынысы кирет?
A
Кумуш
B
Кукурт колчеданы
C
Боксит
D
Жез

Slide 9 - Quiz

Цемент кен байлыктын кайсы туруно кирет?
A
Асыл металл
B
Куйуучу кен байлык
C
Курулуш материалдар
D
Минералдар

Slide 10 - Quiz

Комур эн биринчи казылып алынган шаар?
A
Кызыл-Кыя
B
Ош
C
Кара -Кече
D
Кабак

Slide 11 - Quiz

Кыргызстандын кайсы жеринде чон темир кени бар?
A
Кабак
B
Жетим-Бел
C
Мин-Куш
D
Аламудун

Slide 12 - Quiz

Чаувайда кендин кайсы туру чыгат?
A
Темир
B
Сымап
C
Алтын
D
Кукурт

Slide 13 - Quiz

Талас областында Жер-Уй кенинде металлдын кайсы туру кездешет?
A
Алтын
B
Нефть
C
Комур
D
Газ

Slide 14 - Quiz

Кайсы областта минералдык суулар коп?
A
Нарын
B
Чуй
C
Ош
D
Ысык-Кол

Slide 15 - Quiz

Кайсы кен байлык сапаты боюнча дуйнолук эталондо алдынкы орунда?
A
Сымап
B
Алтын
C
Сурьма
D
Сиенит

Slide 16 - Quiz

Кыргызстандын кен байлыктары боюнча кандай кызыктуу маалыматтарды билесинер?

Slide 17 - Mind map

Slide 18 - Video