Plannen

1 / 18
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom moet je leren plannen?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Doel
 • Je weet waarom een planning belangrijk is
 • Je kunt een weekplanning maken

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stelling: ik vind het belangrijk om gemaakte afspraken na te komen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Stelling: ik kom vaak tijd tekort om alles te doen wat ik wil doen
A
ja, vaak wel
B
ja, soms
C
nee, meestal niet
D
nooit

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat is plannen en wat moet je er voor kunnen?
Plannen = ordenen van werkzaamheden en/of taken

Vaardigheden:
Overzicht
Prioriteren
Concentratie

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Maak jij wel eens een planning voor de indeling van je dag?
A
altijd
B
meestal
C
soms
D
nooit

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

0

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Wat moet/wil jij deze week doen?
Bijvoorbeeld:
 • BOT/ BOP/ BPV
 • sporten
 • afspreken met vrienden
 • boodschappen/ cadeautje kopen
 • schoolopdrachten

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

afspreken met vrienden
Was opvouwen
mail lezen
Hoofdstuk lezen zorgpad/Boom
Afwasmachine inruimen
Koken
Fitness of hardlopen
Mensen terugbellen

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Tijd en prioriteit

Hoeveel tijd kost dit per onderdeel?
(alleen de niet-geplande onderdelen)


Welke onderdelen moeten 
welke onderdelen hebben minder prioriteit?

Slide 11 - Slide

wel sport
niet BOP/BOT
Waar sta je? 
Dit kan ik al 
Dit wil ik nog leren
Ik kan een (leer)taak op tijd starten
Ik kan een (leer)taak op tijd afronden
Ik kan een een goede dagplanning maken
Ik kan een opdracht opdelen in deeltaken
Ik kan een tijdsplanning maken met meerdere taken
Ik kan een 'to-do' schema maken
Ik kan inschatten hoeveel tijd een (leer)taak inneemt
Ik kan het belangrijkste eerst doen
Ik kan lange termijn opdrachten goed plannen.

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Aan de slag
 • Maak een planning voor de bpv-opdrachten van komende periode
 • Gebruik de 'Planner' van Microsoft

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

de 7 stappen voor het maken en gebruiken van een planning
 1. Bedenk welke taken je moet doen
 2. Hak de taken in deeltaken
 3. Bedenk hoeveel tijd elke taak kost
 4. Stel prioriteiten
 5. Maak een planning (zorg voor afwisseling)
 6. Voer de planning uit 
 7. Reflecteer op de planning

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Microsoft Planner
Zowel voor de cursus in Canvas als de cursus in Teams gebruik je Microsoft Planner.
Eerst bekijken we een filmpje over planner
Daarna leg ik uit hoe je bij jouw planner komt

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Opdracht in stappen
 1. Schrijf op wat je allemaal moet doen
 2. Verdeel grote taken op in kleinere taken
 3. Bedenk hoeveel tijd je voor elk onderdeel nodig hebt
 4. Zet deze taken in je planner en gebruik deze komende week Begin bij de onderdelen die al gepland zijn                                      Vul daarna de andere onderdelen in, stel prioriteiten
 5. Volgende week evalueren

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Waarom kan een planning belangrijk zijn?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions