Kennismaken GGZ 17 november

Kennismaken GGZ
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kennismaken GGZ

Slide 1 - Slide

Programma vandaag
Lesdoelen
Video geschiedenis van de psychiatrie
Korte introductie -> opbouw van de voorzieningen in de GGZ

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je kunt uitleggen hoe de GGZ is opgebouwd waarbij je kunt uitleggen hoe deze beïnvloedt is door de vermaatschappelijking.

Je kunt uitleggen wat psychiatrische zorg thuis, beschermd wonen, deeltijd- en dagbehandeling, klinische zorg, e-mental health, F-ACT en bemoeizorg inhouden.

 

Slide 3 - Slide

1

Slide 4 - Video

OPBOUW in 1e, 2e en 3e lijn in de GGZ
 • 1e lijnszorg:
 • zonder verwijzing, op eigen initiatief hulp krijgen
 • huisarts, maatschappelijk werk, vrijgevestigde psycholoog
 • laagdrempelige zorg
 • levert bijdrage aan gezond blijven
 • biedt hulp bij lichte tot matige ernstige psychische problemen
 • indien meer hulp nodig, dan doorverwijzing naar 2e lijn
 • Ook wel basis GGZ genoemd

Slide 5 - Slide

2e lijnszorg:
 • Kun je alleen beroep op doen na verwijzing door huisarts of specialist
 • Meer gespecialiseerde hulpverlening door psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters
 • Hulpverlening is ambulant
 • Biedt hulp bij zwaardere psychische klachten als depressies, angsten, verslaving
 • Wordt vergoed vanuit basisverzekering vd zorgverzekering
 • Afhankelijk van de ernst van de aandoening valt dit onder basis GGZ of specialistische GGZ

Slide 6 - Slide

3e lijnszorg:

 • Opname en behandeling in een GGZ kliniek
 • Indien 2e lijnszorg niet afdoende is
 • Opname in psychiatrisch ziekenhuis of PAAZ
 • Alleen bij heel ernstige psychiatrische problematiek , zo kort mogelijk

Slide 7 - Slide

GGZ richt zich op:
 • Het voorkomen van psychische aandoeningen: preventie
 • Het behandelen en (waar mogelijk) genezen van psychische aandoeningen
 • Het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving; waaronder FACT en beschermd wonen
 • Het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken: bemoeizorg

Slide 8 - Slide

GGZ Zorgcircuits
 • Intramurale zorg: opname en kortdurende behandeling (HIC)
 • Intramurale zorg: chronische of langdurige zorg
 • Intramurale zorg: ouderenpsychiatrie
 • Intramurale zorg: kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Intramurale zorg: Forensische psychiatrie
 • Intramurale zorg: klinische psychotherapeutische behandeling
 • RIBW / SBBU / Leger des Heils
 • Ambulante/transmurale psychiatrie, bijvoorbeeld FACT of Bemoeizorg of Psychiatrische thuiszorg
 • Eerstelijns psychiatrische zorg: Basis GGZ, bijv. Indigo of POH GGZ (=praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ, oftewel Psychiatrisch verpleegkundige of SPV bij de huisarts)
 • Intra-, semi-, transmurale zorg bij de PAAZ

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat zegt dit filmpje over de geschiedenis van de psychiatrie?

Slide 11 - Open question