SOVA workshop 1

SOVA module 2


H7 interactievaardigheden
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

SOVA module 2


H7 interactievaardigheden

Slide 1 - Slide

Na behandeling van dit hoofdstuk:

• Heb je kennis en inzicht in belang en waarde van (het stimuleren van) de ontwikkeling van het kind en je eigen rol daarin.
• Kun je educatieve interactievaardigheden toepassen; praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.
• Heb je kennis en inzicht in de consequenties van je handelen.

Je volgt hiervoor 2 workshops van 100 minuten. 
De eindopdracht is een BPV-opdracht.


Slide 2 - Slide

Inhoud eerste workshop:
• Inleiding en uitleg SOVA module 2
• Instructie H7 interactievaardigheden + opdrachten
• Boek-opdrachten maken


Inhoud tweede workshop:
• Instructie H7 interactievaardigheden + opdrachten
• Boek-opdrachten maken
• Uitleg opdracht interactievaardigheden = BPV opdracht


Staat ook in Teams

Slide 3 - Slide

Opwarmer - bespreek in tweetal
* Wanneer voelt een kind zich veilig?
* Wat kun jij hier als PM/OA aan bijdragen?
* Wanneer voel jij je veilig in een groep?
* Wat kan een docent daaraan bijdragen?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Hoe zie je dat een kind zich veilig voelt in de groep?

Slide 7 - Open question

Opdracht
* Lees blz. 126

- kun je in eigen woorden uitleggen wat er staat?

Slide 8 - Slide

Als pedagogisch medewerker heb je veel interactie met kinderen. Interactie is de wisselwerking tussen personen die op elkaar reageren door middel van communicatie. Omdat de interactie met een 4-jarige op een andere manier zal verlopen dan met een 12-jarige, is het belangrijk dat je over goede interactievaardigheden beschikt. 

Slide 9 - Slide

Interactievaardigheden: 

De vaardigheden van een pedagogisch medewerker tijdens de interacties en omgang met alle kinderen in de groep of in de klas. Deze vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 

Slide 10 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 11 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 12 - Slide

Sensitieve responsiviteit
* Vertel in eigen woorden wat sensitieve responsiviteit betekent en welk gedrag van de begeleider daarbij hoort.
* Schrijf op
* denken-delen-uitwisselen

Slide 13 - Slide

Sensitieve responsiviteit
*Het opmerken van signalen van hoe het kind zich voelt (sensitiviteit)
* Proberen te begrijpen wat het kind bedoelt en daar meevoelend op reageren (responsiviteit)

Slide 14 - Slide

Sensitieve responsiviteit
Lees blz. 128 (5 aspecten die je biedt bij responsiviteit)

* Ieder groepje legt 1 aspect uit aan de rest van de groep

timer
3:00

Slide 15 - Slide

Sensitieve responsiviteit

Maak in je digitale boek de opdrachten 7.02 en 7.05

Digiplein
timer
5:00

Slide 16 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 17 - Slide

Respect voor autonomie
* Lees blz. 130 en 131

* Wat is respect voor autonomie?
* Hoe laat je dat respect voor autonomie zien?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Respect voor autonomie
Maak in je digitale boek opdracht 7.06 en 7.08

Digiplein
timer
5:00

Slide 20 - Slide

Workshop 2
* 2 workshops van 100 minuten
* aanwezig zijn en actief meedoen

Slide 21 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 22 - Slide

Structureren en leiding geven

* Samen tellen tot 100? 
* Niet tegelijk, dan moet er overnieuw worden gestart.

Slide 23 - Slide

Structureren en leiding geven
Gevoel van veiligheid en zekerheid door:
* Vaste dagindeling
* Vaste plekken
* Rituelen
* Vaste plaats voor materialen
*Duidelijke opbouw van activiteiten
* Vaste volgorde in handelingen
Het bieden van structuur geeft ook kaders aan waarbinnen kinderen kunnen experimenteren.

Slide 24 - Slide

Structureren en leiding geven
* Lees blz. 133.134.135

* Wat is het dagprogramma van jouw stageplek?
* Hoe ziet de ruimte eruit?
* Welke rituelen zijn er?

Slide 25 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 26 - Slide

Praten en uitleggen

* Lees blz. 136 + 137
* Schrijf 5 woorden op die je kunt uitleggen
timer
5:00

Slide 27 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 28 - Slide

Wat is ontwikkelingsstimulering?

Slide 29 - Open question

Ontwikkelings
stimulering
* Nieuwe activiteiten en materialen aanbieden die aansluiten bij de behoeften en interesses van een kind
* Wijzen op nieuwe mogelijkheden en activiteiten en materialen
* Oog houden voor het eigen ontwikkelingstempo van een kind
* Praten met kinderen over interessante onderwerpen of problemen
Ontwikkelingsstimulering

 • Nieuwe activiteiten en materialen aanbieden die aansluiten bij de behoeften en interesses van een kind
 • Wijzen op de nieuwe mogelijkheden van activiteiten en materialen
 • Oog houden voor het eigen ontwikkelingstempo van een kind
 • Praten met kinderen over interessante onderwerpen of problemen

Slide 30 - Slide

Ontwikkelings
stimulering
* Nieuwe activiteiten en materialen aanbieden die aansluiten bij de behoeften en interesses van een kind
* Wijzen op nieuwe mogelijkheden en activiteiten en materialen
* Oog houden voor het eigen ontwikkelingstempo van een kind
* Praten met kinderen over interessante onderwerpen of problemen
Ontwikkelingsstimulering

 • Geef bij ieder punt van ontwikkelingsstimulering (blz. 138+139) een voorbeeld uit de praktijk.
 • Schrijf op!
 • Vertel
timer
5:00

Slide 31 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 32 - Slide

Begeleiden van interacties bij kinderen
 • Mogelijkheden scheppen voor interacties tussen kinderen
 •  Positieve interacties tussen kinderen opmerken en belonen
 • Een voorbeeld zijn voor hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat

Slide 33 - Slide

Begeleiden van interacties bij kinderen
Hoe begeleid je kinderen positief?


timer
1:00

Slide 34 - Slide

Begeleiden van interacties bij kinderen
 • ondersteun ze in de interacties die ze hebben
 • positieve interactie versterken
 • negatieve interactie ombuigen
 • positief groepsklimaat creëren
 • laat voorbeeldgedrag zien in de omgang met anderen
 • zorg voor activiteiten die uitnodigen tot samenspel 

Slide 35 - Slide

Samenvatting


 • Maak in je digitale boek opdrachten 7.16, 7.17
 • Digiplein

Slide 36 - Slide

BPV-Opdracht

 • Je observeert je BPV-begeleider gedurende 1 uur en je maakt een overzicht van de interactievaardigheden die hij/zij toepast.
 • Maak een lijst met de zes interactievaardigheden (zie invulschema) + de kenmerken
 • Op welk moment doet hij/zij dat en met wie? Je bespreekt dit met hem of haar na.  
 • Invullen van de beoordeling door begeleider BPV
 • De beoordeling inleveren in Teams - tegel Sova - opdrachten - inleveropdracht sova interactievaardigheden.
 • Invulschema staat in Teams: sova - bestanden - module 2- invulschema

Slide 37 - Slide

Opdracht
* Alles staat in TEAMS

Slide 38 - Slide

Opdracht
* Noteer 1 aspect van 1 van de interactievaardigheden
* Hier gaan we zo een spel mee doen

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Link