Wetten ZIE

Ziekte en gezondheid
1 / 24
next
Slide 1: Slide
afpMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Ziekte en gezondheid

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
Wetgeving bij medicatie:

- BOPZ
- Wvggz
- Wet zorg en dwang
- Wet BIG
- Wet WGBO

Vragen?
Slide 2 - Slide

Vragen n.a.v. vorige les?

Slide 3 - Slide

BOPZ
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

- Gedwongen vocht/ voeding wel of niet toestaan
- Tegen de wil van de cliënt
- Niet alleen voor psychiatrie, maar ook psychogeriatrie en mensen met verstandelijke beperking

Slide 4 - Slide

BOPZ
In de toekomst verdwijnt de wet --> wet zorg en dwang en wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door twee wetten.

De Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met een psychiatrische aandoening
De Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
In 2020 geldt overgangsrecht voor lopende Bopz-machtigingen en voor machtigingen die vóór 1 januari 2020 waren aangevraagd.


Slide 5 - Slide

Wvggz
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
In 2017 voorgesteld en in 2020 ingevoerd.

Voor wie:
De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. In de wet heten zij: 'betrokkene'. We gebruiken hier ‘patiënt’ om verwarring met direct-betrokkenen (zoals naasten) te voorkomen.

Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

Slide 6 - Slide

Dwangmaatregelen toepassen valt onder de wet
A
Wet BIG
B
WMO
C
Wvggz
D
Wzd

Slide 7 - Quiz

De WVGGZ is voor mensen die
A
een gevaar opleveren voor de maatschappij
B
in de zorg werken
C
psychiatrische problemen hebben en een gevaar opleveren
D
psychiatrische problemen hebben

Slide 8 - Quiz

"Dhr van der M. (58) heeft de ziekte van Parkinson. Dhr heeft hulp nodig bij het eten en zijn dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden. Hij heeft 24-uurszorg nodig en verblijft in een verpleeghuis.
Via welke wet wordt dit geregeld?
A
WGBO
B
WKKGZ
C
WLZ
D
WVGGZ

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

Wet zorg en dwang
Voor mensen met dementie en verstandelijke handicap

Kern: nee! tenzij.....

Bijvoorbeeld:
Voeding toedienen, wanneer de cliënt zich verzet tegen vocht

Slide 11 - Slide

Heb jij zelf wel eens dwang toegepast in je werkveld?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Wet BIG
Beroep

Individuele

Gezondheidszorg

Slide 15 - Slide

Wet BIG

Slide 16 - Slide

Bevoegd is bekwaam volgen de wet BIG
A
Goed
B
Fout

Slide 17 - Quiz

WGBO
WetGeneeskundigeBehandelingsOvereenkomst
Slide 18 - Slide

Wet WGBO

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

In welke wet worden de rechten van de client beschermd?
timer
0:30
A
BIG wet
B
WGBO wet
C
Wet zorg en dwang
D
zorgverzekeringswet

Slide 21 - Quiz

Welke wet bepaalt of jij een handeling mag uitvoeren?
A
WGBO
B
Wet BIG
C
WLZ
D
WMO

Slide 22 - Quiz

WGBO staat voor
A
Wet op gezondheidzorg en behandelingsovereenkomst
B
Wet op gezondheidzorg en behandelingsovereenkomst
C

Slide 23 - Quiz

Vragen?

Slide 24 - Slide