De bijenherder

De bijenherder
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnHBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De bijenherder

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

                                    Mark
Mark is een leidinggevende bij een grote supermarkt en worstelt met de overschakeling naar zelforganiserende teams. In zijn vakantie komt hij in gesprek met zijn opa. Zijn opa legt uit hoe hij vroeger schaapsherder was en is overgeschakeld naar imker. 

Slide 3 - Slide

Dienend leiderschap
Mark neemt zich telkens voor het anders te gaan doen; meer delegeren, meer verantwoordelijkheid bij zijn mensen neer te leggen, zodat hij een stapje terug kan doen uit de dagelijkse gang van zaken en zich meer op de grote lijnen en de toekomst kan richten. 

Wat betekent DIENEND LEIDERSCHAP voor jou?

Slide 4 - Slide

Dienend Leiderschap

Slide 5 - Mind map

Leidinggeven aan zelfsturende teams
 Hoe doe je dat? 

Slide 6 - Slide

Opa als herder
‘Toen met de schapen kon ik maar één kudde hebben. Met Lex erbij weliswaar een grotere kudde, maar het bleef één kudde. Doordat ik moest sturen en beslissen waar de schapen moesten grazen en lopen, moest ik er altijd bij blijven.’

Slide 7 - Slide

Opa als imker
'In het begin was dat wel wennen. Ik weet nog de eerste week dat ik die bijen had. Toen ging ik naast de kast zitten. Wel op een veilige afstand, natuurlijk. Maar ik bleef wel in de buurt. Had totaal geen zin! Je ziet die bijen vliegen, maar je hebt geen idee wat ze doen. En je kunt ook niet elk uur in de kast kijken of het opschiet, want dan raken ze van slag en dan krijg je ook geen honing.'

Slide 8 - Slide

Les 1: Oogst resultaat frequent
                                                               Belonen en complimenteren                                                   moet  je niet uitstellen.
                                      
                                    Een vast ritme helpt. 
                                                            Dit brengt eenvoud en structuur.
                                                             Verwachtingen zijn dan duidelijk.

Slide 9 - Slide

Wat is het laatste compliment dat je hebt gegeven aan een collega?

Slide 10 - Open question

Les 2: Stop met operationele sturing


Maak jezelf overbodig

Stop met opjagen en blaffen

Vertrouw de teams

Maak helder waar je team op scoort

Slide 11 - Slide

Heb jij een helder beeld waar jouw team/school/vaksectie goed in is?
Ja
Nee

Slide 12 - Poll

Les 3: Bepaal en bewaak de kaders

  • Geef eerste duidelijk de kaders weer en verruim dan steeds meer.
  • Kaders zijn leidend maar teams beslissen zelf

Slide 13 - Slide

Kaders

Slide 14 - Mind map

Les 4: Waardeer de schijnbare chaos

Houd je hand uit de machine maar blijf wel opletten

Kijk naar het resultaat, niet naar het proces

Rituelen bieden houvast

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Welke mijt/ ziektes zitten er tussen jouw bijen?
Welke uitdagingen liggen er voor jou en jouw team?

Slide 19 - Open question

Leiderschap
schaapsherder versus imker

Een schaapsherder vertelt zijn schapen waar ze heen moeten en verliest ze geen moment uit het oog.

Een imker laat de bijen juist met rust.
Bijen gaan zelf aan de slag, want die weten zelf het beste hoe je honing maakt.

Slide 20 - Slide

Deze vorm van leidersschap past het best bij mij:

Slide 21 - Poll

Les 5: Verwijder blokkades
Vertrouw altijd op de kunde van het team
Houd afstanden zo klein mogelijk
Blijf altijd zoeken naar verbetering
Zoek de achterliggende bron van problemen

Slide 22 - Slide

Hoe blijf jij op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer?

Slide 23 - Open question

Les 6: Laat je ego los

Geen ego
Omarm kritiek
Geef alle complimenten door aan je team

Begin bij jezelf!

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Concluderende quote van de schrijver
‘In het verhaal van de bijenherder wordt de term ‘zelfsturing’ gebruikt. Feitelijk is dat onjuist. Een bijenvolk stuurt niet zelf; een imker stuurt. (...)

 Het idee dat teams geen sturing nodig hebben is een fabeltje; ze hebben doelen en kaders nodig.’

Slide 27 - Slide

Jullie leerdoelen....?

Slide 28 - Slide

'Schapen moet je indammen, want als je die vrijlaat lopen ze weg, maar bijen niet. 


Die moet je juist vrijlaten in een inspirerend veld vol bloemen.’

Slide 29 - Slide