B1 §4 en §5 H1 en §4 en §5 H2

cultuur en levensbeschouwing
1 / 29
next
Slide 1: Slide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

cultuur en levensbeschouwing

Slide 1 - Slide

Cultuur is een manier van leven die is aangeleerd
A
goed
B
fout

Slide 2 - Quiz

Cultuur is alles wat een mens bij zijn geboorte meekrijgt.
A
goed
B
fout

Slide 3 - Quiz

Instinctief gedrag is aangeboren.
A
goed
B
fout

Slide 4 - Quiz

Waarden zijn in iedere cultuur hetzelfde.
A
goed
B
fout

Slide 5 - Quiz

Wat in de ene cultuur als fout gezien wordt, kan in een andere cultuur normaal zijn.
A
goed
B
fout

Slide 6 - Quiz

Een gewoonte is iets dat mensen binnen een cultuur vanzelfsprekend doen.
A
goed
B
fout

Slide 7 - Quiz

Een gebruik is iets dat mensen doen op een speciale dag.
A
goed
B
fout

Slide 8 - Quiz

Alle Japanners zijn dragers van de Japanse cultuur.
A
goed
B
fout

Slide 9 - Quiz

Een tegencultuur ontstaat meestal onder ouderen.
A
goed
B
fout

Slide 10 - Quiz

Er zijn 5 superculturen.
A
goed
B
fout

Slide 11 - Quiz

Primitieve culturen zijn minder ontwikkelde culturen.
A
goed
B
fout

Slide 12 - Quiz

De strijd tegen het water is belangrijk voor de Nederlandse cultuur.
A
goed
B
fout

Slide 13 - Quiz

De Nederlandse waarden en normen komen voor een deel uit het humanisme.
A
goed
B
fout

Slide 14 - Quiz

Autochtone Nederlanders hebben minstens 1 ouder die niet in Nederland is geboren.
A
goed
B
fout

Slide 15 - Quiz

Een gedeelde levensbeschouwing is altijd van een groep mensen.
A
goed
B
fout

Slide 16 - Quiz

Culturen en levensbeschouwingen beïnvloeden elkaar.
A
goed
B
fout

Slide 17 - Quiz

De zinvraag is de belangrijkste levensvraag.
A
goed
B
fout

Slide 18 - Quiz

Bij de Aziatische supercultuur hoort de islam als levensbeschouwing.
A
goed
B
fout

Slide 19 - Quiz

Bij de Arabische supercultuur hoort de islam als levensbeschouwing.
A
goed
B
fout

Slide 20 - Quiz

Iedereen heeft een persoonlijke levensbeschouwing.
A
goed
B
fout

Slide 21 - Quiz

De islam is de grootste wereldgodsdienst.
A
goed
B
fout

Slide 22 - Quiz

Het jodendom is de kleinste wereldgodsdienst.
A
goed
B
fout

Slide 23 - Quiz

wereldgodsdiensten noemen we soms ook wereldreligies.
A
goed
B
fout

Slide 24 - Quiz

Het christendom is de grootste godsdienst in Nederland.
A
goed
B
fout

Slide 25 - Quiz

Steeds meer mensen zijn lid van een gedeelde levensbeschouwing.
A
goed
B
fout

Slide 26 - Quiz

Maar een klein deel van de humanisten is lid van een humanistische organisatie.
A
goed
B
fout

Slide 27 - Quiz

Veel jongeren stellen hun eigen levensbeschouwing samen door delen uit verschillende levensbeschouwingen te nemen.
A
goed
B
fout

Slide 28 - Quiz

Ga nu naar Teams en maak de toetsen van je medeleerlingen die je nog niet gemaakt hebt.

Slide 29 - Slide