Herhaling planten

B1 Groei
 • Delingen in meristeem toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium
 • Celstrekking en celspecialisatie één van twee dochtercellen stamcel in meristeem
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

B1 Groei
 • Delingen in meristeem toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium
 • Celstrekking en celspecialisatie één van twee dochtercellen stamcel in meristeem

Slide 1 - Slide

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 2 - Slide

Sapstroom
 • Houtvaten (xyleem): anorganisch - water en zouten 
 • Bastvaten (floeem): organisch - water en assimilatieproducten (glucose)

Slide 3 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport mineralen via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 4 - Slide

Waterpotentiaal
 • Verplaatsing van water (MPa)
 • Osmotisch potentiaal wordt negatiever met meer opgeloste stoffen
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 5 - Slide

Stijgende sapstroom
 • Cohesie en adhesie samen grotere kracht dan zwaartekracht
 • Water wordt omhoog getransporteerd

Slide 6 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verschil waterpotentiaal door verdamping, water aangevuld door capillaire werking (verdampingsstroom)
 • Huidmondjes kunnen sluiten om verdamping tegen te gaan
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 7 - Slide

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 8 - Slide

Voortplantingsorganen plant
Zelfbestuiving en kruisbestuiving

Slide 9 - Slide

Auxine
 • Licht vermindert aanmaak auxine
 • Auxineconcentratie lager aan belichte zijde
 • Belichte zijde groeit langzamer
 • Stengeltop groeit richting licht
 • Auxine door zwaartekracht in onderkant stengel, waardoor deze naar boven groeit
 • In wortel andersom

Slide 10 - Slide

Fototropie
Geotropie

Slide 11 - Slide