blok 4 cursus kwetsbare ouderen

1 / 46
next
Slide 1: Slide
verpleegkundeHBOStudiejaar 2

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voorbereiding van deze les
 • Lezen vierluik migrantenouderen
 • Samenvatten opvallendheden vierluik migranten ouderen 


Slide 3 - Slide

leervragen nagaan

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

agenda
 • Introductie en werkgroepopdrachten palliatieve zorg
 • Werkgroep ethiek
 • Lunchpauze
 • Introductie en werkgroepopdrachten migrantenouderen
 • Evaluatie en afronding

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Bespreek met je klasgenoot (duo's)

Wat is palliatieve zorg? 
Welke ervaring(en) heb je met palliatieve zorg?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is....

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Werkgroepopdracht
Kijkopdracht bij de volgende kennisclip:
 1.  Wat zijn de kenmerken van palliatieve zorg? 
 2. Welke verschillende fasen worden onderscheiden in de palliatieve fase? 
 3. Welke adaptieve opgaven (zelfmanagementopgaven) kunnen patiënten  tegenkomen in de palliatieve fase? 
 4. Welke vragen zou je patiënt en naasten stellen om aan te kunnen  sluiten op zorgbehoeften?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

als het sterven nabij is

Slide 10 - Slide

Gedicht morgen zul je er niet zijn

(bijvoorbeeld gedichtbundel in een waakmand)

Morgen zul jij er niet zijn
en overmorgen niet
dan zal ik je missen
niet minder maar meer

Morgen zul jij er niet zijn
en overmorgen niet
alles zal anders verdergaan
niet met maar zonder jou

Morgen zul jij er niet zijn
en overmorgen niet
dan zal ik verdergaan
niet zonder maar met jou

Morgen zul je er niet zijn
en overmorgen niet
wie je was gaat met mij
zo zal ik met jou verdergaan.

Geschreven door Marinus van den Berg
Palliatieve zorg: vervolg casus mevrouw Bogers
Kijkopdracht toepassen kennis:
 1. Waaraan kan je de stervensfase bij een patiënt herkennen?
 2. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in je verpleegkundige zorg aan een patiënt in de stervensfase? 
 3. Tijdens de stervensfase wordt de rol van naasten belangrijker; waarom?
 4. Hoe zou je een patiënt en naasten voorbereiden op de naderende dood?
 5. Waarom is de stervensfase een intensief proces voor verpleegkundigen/ zorgprofessionals?

Slide 11 - Slide

2. holistische blik en ACP
padlet aanmaken?

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Nabespreking & tot slot
Nabespreking

Impact voor verpleegkundigen
Hulpmiddelen via kenniscentra
Voorbeeld zorgpad stervensfase
Pallialine

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

pauze
Thema: migrantenouderen & dementie

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

huiswerk: samenvatting vierluik
Deel in duo's: 

Wat waren voor jou de opvallendheden in deel 1 t/m 4 van het vierluik?

Wat neem je voor jezelf mee als het gaat om het kunnen verlenen van cultuursensitieve zorg?


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Jonkers beschrijft in het vierluik deel 1 dat migrantenouderen kwetsbaarder zijn voor het krijgen van dementie als gevolg van onder andere onderbehandeling van (chronische) ziekten. Wat zijn volgens Jonkers redenen van onderbehandeling?
A
anderstaligheid
B
overbelasting mantelzorger
C
voorkeur alternatieve geneeswijzen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

casus:
Meneer Berrada is een kwetsbaar oudere man met prostaatkanker van Marokkaanse achtergrond. De thuiszorg biedt al langere tijd ondersteuning bij zorg voor de blaaskatheter. De adl en huishoudelijke taken worden opgepakt door zijn echtgenote en 2 dochters, 2 zonen ondersteunen op andere gebieden. Verpleegkundigen begrijpen van echtgenote en 2 dochters dat ze met liefde hun mantelzorgtaken doen, maar dat het wel veel van ze vraagt. 

De situatie veranderd: meneer Berrada’s gezondheid is in korte tijd erg achteruitgegaan. De huisarts heeft een terminale verklaring afgegeven, wat betekent dat er sprake is van een geschatte levensverwachting van ongeveer 3 maanden.

De verpleegkundige ziet dat echtgenote en dochters overbelast raken. Ze besluit de mogelijkheden voor extra zorg met hen te bespreken. Van te voren maakt ze de inschatting dat deze familie geen behoefte of interesse zal hebben in hospicezorg. Ze heeft gezien dat echtgenote en dochters met liefde meneer verzorgen en verwacht dat op basis van religieuze overtuiging en culturele waarden rondom zorg voor ouderen familieleden de zorg in de laatste levensfase thuis zal plaatsvinden.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Vraag: Wat laat de verpleegkundige met haar keuze in voorlichting aan de familie Berrada zien?
A
persoonsgerichte benadering
B
cultuursensitieve zorg
C
culturalistische valkuil

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Welke ondersteuningsbehoeften hebben mantelzorgers van migrantenouderen met dementie met betrekking tot cultuursensitieve zorg volgens Jonkers?
A
basisinformatie over gezondheidszorg, ouder worden en gezondheid
B
begrip en acceptatie vanuit eigen familie en gemeenschap
C
complementaire inzet van professionele hulp in relatie tot hun eigen rol

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

De tool ‘SignaLeren’ is een voorbeeld van welke type interventie?
A
voorlichtings,- en informatieactiviteiten voor migrantenfamilies
B
prakische en social-emotionele ondersteuning van mantelzorgers van migrantenouderen
C
interventies gericht op het verbeteren van toegankelijkheid en kwaliteit van het zorgaanbod voor migrantenouderen en hun familie

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

werkgroepopdrachten
 1. Inleiding migrantenfamilies met dementie: Vierluik
 2. Een voorbeeld van cultuurspecifieke zorg
 3. Opdracht aan de hand van praktijksituatie: familie Demir setting praktijkondersteuner/ wijkverpleegkundige

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Het zingen van Johanna
Johanna is 95 jaar. 
Sinds 6 jaar woont ze in een verpleeghuis i.v.m. dementie met alle voorkomende beperkingen en stoornissen (gevorderde dementie)
De laatste tijd schreeuwt en zingt ze de hele dag door. 
Ze beweegt constant in haar stoel. 
’s Nachts is ze onrustig, wordt vaak roepend wakker. De zweedse band wordt ’s nachts en overdag gebruikt om vallen te voorkomen. 
Ze is oververmoeid, put zichzelf uit. 
Medebewoners hebben last van haar en de verzorgenden voelen zich schuldig dat zij Johanna in haar vrijheid moeten beperken. De frustratie groeit.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

vervolg casus Johanna
 • interventies: corrigeren, afleiding en afzondering zijn niet effectief gebleken
 • het verpleegkundig en verzorgend team weet het niet meer en voelt zich machteloos


Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Met jouw frisse blik: wat zie jij als een oplossingsrichting in de situatie van Johanna? Waarom?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Zorgplan casus mw V
 • Leg uit hoe je de analyse en synthese van casus gaat aanpakken (methodisch handelen stap 1 verpleegkundig proces)
 • Welke zorgproblemen stel je vast & (S & S & E).
 • Stel prioriteiten & werk de 2 belangrijkste diagnoses uit met doelen en interventies. Richt je hierin ook op probleemgedrag & stepped-care
 • Wanneer en hoe ga je evalueren?

Slide 36 - Slide

padlet maken

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Slide

This item has no instructions