OPS Thema 4 Sfeer op de groep

1 / 34
next
Slide 1: Slide
ontwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

WS OPS
Begeleiden op de groep
Benodigdheden student
Boek: Pedagogisch klimaat 
De groep blz 125- 137
Telefoon

Slide 2 - Slide

LESINHOUD
Theorie en opdrachten :
- Soorten groepen
- Rollen in een groep
- Groepsnormen
- Groepsvorming
- Inzicht in de groep
- Invloed van de groep

Slide 3 - Slide

DOEL VAN DE LES
• De student kan groeiprocessen herkennen en benoemen
• De student herkent rollen in de groep
• De student bevordert een positieve sfeer in de groep
• De student heeft oog voor de interactie in de groep
• De student bespreekt normen en waarden
• De student signaleert gedrag bij kinderen


Slide 4 - Slide

BEGRIPPEN
groepsrollen 
groepsprocessen
groepsontwikkeling
positieve sfeer
interactie
normen en waarden
signaleren

Slide 5 - Slide

WERKPROCESSEN
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 6 - Slide

Wat is een groep?

Slide 7 - Mind map

Wat is een groep?

Een verzameling mensen die 
een eenheid vormen op basis van één of meer overeenkomsten.  Daardoor voelen ze zich betrokken bij elkaar, hebben contact met elkaar en er is sprake van samenhorigheid.

Slide 8 - Slide

Groepsnormen
iedere groep heeft eigen waarden en normen

de normen en waarden hebben invloed op het gedrag binnen de groep

Slide 9 - Slide

Rollen in de groep
Iedereen heeft een rol en functie in een groep, dit wordt bepaald door:

- Hoe jij je gedraagt of opstelt
- Hoe anderen je zien en op je reageren
- Wat de taak of functie van de groep is (werk, vrienden, gezin)
Slide 10 - Slide

Dus: 
jouw rol is een gevolg van de interactie tussen jou en anderen.

Slide 11 - Slide

GroepsdynamiekDe dynamiek in een groep heeft invloed op de 
ontwikkeling van de kinderen individueel. 
Als het veilig is in een groep kunnen kinderen elkaar uitdagen en stimuleren.
Zo leren kinderen samenwerken, respectvol omgaan met elkaar en hun eigen waarde kennen.


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Rollen in een positieve groep:
Wanneer is een groep positief?

Slide 14 - Open question

Rollen in een positieve groep
Gezagsdrager
Sociaal werker
Organisator
Verkenner
Volger
Appellant
Grapjas

Slide 15 - Slide

Rollen in een positieve groep (2)
OPDRACHT: HOE HERKEN JE DEZE ROL IN EEN GROEP?

  1. Kies 1 rol uit
  2. Pak het boek bladzijde 126 (of 138) erbij 
  3. Hoe zou jij de rol omschrijven? (in eigen woorden)
  4. Bedenkt 3 voorbeelden van gedrag die passen bij de rol


Slide 16 - Slide

Rollen in een positieve groep (3)
Bespreek samen per rol hoe je deze rol kunt zien in een groep

Gezagsdrager, Sociaal werker, Organisator, 
Verkenner, Volger, Appellant, Grapjas

Herken je eigenschappen in jezelf van 1 van deze rollen?

Slide 17 - Slide

Rollen in een negatieve groep
machthebber
onrustzoeker
meelopers
zondebok

Slide 18 - Slide

Rollen in een negatieve groep:
Wanneer is een groep negatief?

Slide 19 - Open question

Groepsnormen
- Bij jonge kinderen: Gewoontes en regels van thuis, achtergrond van het gezin
- Bij oudere kinderen: Invloed vrienden / volwassenen

Groepscultuur
Geheel van waarden en normen, gewoonten en opvattingen die gelden in een groep
Slide 20 - Slide

Groepsvorming

Slide 21 - Slide

Groepsproces
een groep verandert en vormt zich door de manier waarop de groepsleden op elkaar reageren.

een groep ontwikkelt zich in 5 fasen

Slide 22 - Slide

Vormfase
Kennismaking

De groepsleden komen voor het eerst samen. Groepsleden komen voor het eerst samen en iedereen zoekt naar zijn of haar rol binnen de groep.

Slide 23 - Slide

wat kun je als pm- of oa-er doen om de vormfase te ondersteunen?

Slide 24 - Mind map

Stormfase

De omgang tussen de groepsleden staat centraal. 
De groepsleden vormen subgroepjes en onderzoeken met wie ze goed kunnen opschieten. Groepsleden hebben aan het eind van de fase hun rol gevonden.

Slide 25 - Slide

Normfase
Omgangsregels worden vastgesteld, de rollen zijn verdeeld.
Er is meer rust en duidelijkheid in de groep.

Slide 26 - Slide

Prestatiefase
De groep heeft zich gevormd, de rollen liggen vast, de regels zijn duidelijk. 
Nu kan er gewerkt, gepresteerd en goed worden samengewerkt. Er heerst een ´wij´gevoel.

Slide 27 - Slide

Afscheidsfase

De laatste fase voordat de groep uit elkaar gaat. 
Iedereen kent elkaar, de sfeer is goed en de leden vinden het jammer dat de groep uit elkaar gaat.

Slide 28 - Slide

CASUS
Het is het begin van het schooljaar. De leerlingen van groep 4 zijn weinig taakgericht en er is veel onrust in de klas. Het kost de leerkracht moeite om iedereen aan het werk te houden. Leerlingen schreeuwen tegen elkaar, pakken spullen van elkaar af en gooien die door het lokaal. De jongens zijn verbaal zeer aanwezig; de meisjes kletsen en roddelen over elkaar in de les.

Slide 29 - Slide

In welke fase zit deze klas?
Licht je antwoord toe

Slide 30 - Open question

Professionele beroepshouding PW/OA-er
Een vriendelijke, warme, betrokken en respectvolle houding.
Je kunt luisteren en kijken met aandacht.
Je kunt de juiste vragen stellen en je inlevingsvermogen gebruiken.
Je toont echte belangstelling voor ouders en kind.

Wat kun je doen als pw-er
om de groep te helpen?

Slide 31 - Mind map

Aan de slag met de theorie
Hoe kun je het groepsproces observeren en begeleiden?

Om goed op een groep in te spelen moet je kunnen inschatten hoe de groep gevormd is en welke rollen er zijn in de groep.  Door de interactie tussen de kinderen te observeren en analyseren krijg je een beeld van de groepsstructuur.

Slide 32 - Slide

Sociogram
Een sociogram is een 
visuele weergave van 
hoe de relaties liggen 
in de groep.

(Maak een sociogram bijv. met https://www.sometics.com/nl/sociogram)

Slide 33 - Slide

WS OPDRACHT 
SFEER OP DE GROEP

Ga aan de slag op je stageplek

  1. Welke groepsregels zijn er
  2. Observeer de sfeer op de groep
  3. Kenmerken van een veilige en onveilige groep
  4. Sociale vaardigheden bij de kinderen
Slide 34 - Slide