Les 8: 1-1.2 Ergonomisch werken

Ergonomisch werken
Kwaliteitsbevorderaar
1-1.2
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BasiszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ergonomisch werken
Kwaliteitsbevorderaar
1-1.2

Slide 1 - Slide

Lesinhoud

Lesdoelen:
 •  Ergonomisch werken
 •  Ergonomische normen
 •  De praktijk
 •  Psychische belasting
 •  Arbeidsveiligheid  
Slide 2 - Slide

Waar denk je aan bij ergonomisch werken?

Slide 3 - Mind map

Ergonomie​

Hoe pas jij als verzorgende ergonomie toe binnen jouw beroep?​


Slide 4 - Slide

 Ergonomisch werken
- Ergonomie is de wetenschap die de aanpassingen van de werkomstandigheden aan de mens bestudeert.

- Er wordt gezocht naar de beste hulpmiddelen en omstandigheden

Slide 5 - Slide

 Ergonomisch werken
Fysieke belasting = het belasten van je lichaam
Op 2 manieren:
1. Mechanische belasting --> de manier waarop en hoe zwaar je je lichaam belast
2.Energetische belasting --> hoe vaak of hoe lang je lichaam belast.
 

Slide 6 - Slide

Arbeidsomstandighedenwet ​
De Arbowet sinds 1 oktober 1990​

Geen gedetailleerde richtlijnen, om te zorgen dat in een instelling aandacht is voor: ​
- veiligheid, ​
- gezondheid en ​
- welzijn​

Werkgever = verantwoordelijk voor een gezond en veilig werkklimaat​
Werknemer = zelf ook verantwoordelijk 
                              levert een bijdrage aan het omgaan met gezondheidsrisico’s in het werk​

Slide 7 - Slide

Ergonomie en Arbowet​
Werkgever moet het werk zo organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer niet in gevaar komen​

Inrichting van de arbeidsplaatsen, 
de werkmethoden en de hulpmiddelen zoveel mogelijk ergonomisch verantwoord aangepast​

Onveilige situaties zoveel mogelijk te worden vermeden/indien niet mogelijk geminimaliseerd ​

Slide 8 - Slide

Risicofactoren in de zorg​
 • chemische factoren (vloeistoffen, gassen, dampen, stof)​
 • microbiologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels, gisten)​
 • fysieke belasting (werkhouding, tillen, reiken, duwen, trekken, repeterende bewegingen)​
 • psychische belasting (agressie/intimidatie)​
 • zintuiglijke belasting (kijken, zien, verlichting, uitzicht, horen, luisteren, ruiken, voelen)​
 • werktijden en rusttijden die niet in balans zijn​

Slide 9 - Slide

Een voorbeeld van mechanische belasting kan zijn...
A
Hele dag lopen op een afdeling
B
Trekken aan een cliënt om deze hoger in bed te krijgen

Slide 10 - Quiz

Een voorbeeld van energetische belasting kan zijn...
A
Cliënten naar dagbesteding halen en brengen
B
De cliënt een steunkous aantrekken

Slide 11 - Quiz

Waar let je op bij ergonomisch werken?
A
Hygiene
B
Persoonlijke verzorging
C
Juiste werkvolgorde
D
Juiste lichaamshouding

Slide 12 - Quiz

Ergonomisch werken voorkomt lichamelijke klachten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Wat zijn de richtlijnen?​
Zitten en staan​
Gebogen rug​
Duwen en trekken​
Tillen​
Verplaatsen van zorgvragers​

Maak een groepje van 5 personen en zoek uit wat de richtlijnen zijn hieromtrent​

Slide 14 - Slide

 Ergonomische normen
Een goede werkhouding kan overbelasting voorkomen!

- Trekkende bewegingen: niet meer dan 15 kg (gunstige houding)
en niet meer dan 5 kg (ongunstige houding)

- Meer dan 12 kg tillen? niet vaker dan twaalf keer per dienst

Verplaatsen van een cliënt:
- Niet meer dan 23 kg in ideale omstandigheden
- 15 kilo per hand of 25 kilo per twee handen trekken en duwen 
- 5 kilo wanneer de kracht uit eigen vingers moet komen


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

 • (af en toe) tillen: niet meer dan 23 kg, anders niet meer dan 12-15 kg​

 • duwen en trekken: niet meer dan 25 kg met twee handen (maximaal 15 kg per hand), zie de ‘karvragen’​

 • hurken en knielen: niet langer dan 30 seconden aaneengesloten, niet langer dan in totaal 15 minuten per dag​

 • statische belasting: niet langer dan 4 seconden met gedraaide en/of voorovergebogen of zijwaarts gebogen romp (één minuut is de officiële norm, maar na vier seconden begint de fysieke overbelasting al een rol te spelen)​

 • armheffing: niet langer dan 1 minuut per keer boven schouderhoogte​

 • reiken: niet meer dan 12 keer per uur, niet meer dan 50 centimeter horizontale afstand tussen hand en schouder​

 • zitten: niet langer dan 2 uur aaneengesloten, maximaal 5 à 6 uur per dag​

 • staan: niet langer dan 1 uur aaneengesloten, maximaal 4 uur per dag.​

 • Bij tillen, duwen en trekken is de uitvoering (werkhouding) belangrijker dan het exacte aantal kilogrammen.​

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Een zorgvrager dien je altijd met 2 personen te draaien. Eens of oneens?

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Video

Ergonomisch verantwoord werken​
Manier van werken die ondersteunend is voor jou en de cliënt en zo min mogelijk fysiek belastend is​

voorkomt veel lichamelijke problemen​

Welke lichaamsdelen worden veel belast:​


Slide 24 - Slide

 De praktijk

Zou het in de praktijk altijd mogelijk zijn, om volgende richtlijnen te werken?

Wat vinden jullie?

Slide 25 - Slide

 De praktijk
- Hulpmiddelen genoeg!
Tillift, hoog laagbedden veel gebruikt.


Slide 26 - Slide

 Pyschische belasting
Je krijgt vroeg of laat in je werk te maken met psychische belasting. Bijvoorbeeld een hoge werkdruk.

Emotionele belasting: wanneer je iets heftigs meemaakt, waardoor emoties meespelen

Slide 27 - Slide

 Arbeidsveiligheid
- Arbowet
Geeft aan welke bescherming nodig is voor de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Per sector staan de voorschriften


Slide 28 - Slide

 Arbeidsveiligheid
- Risico-inventarisatie
Werkgevers moeten ook de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor de werknemers vastleggen. 
Er is een instrument (vragenlijst) waarmee ze de situatie in kaart brengen. Bijvoorbeeld over het gebouw, de veiligheid enz.
 
- Stress, belasting en overbelasting
Draagkracht en draaglast

Slide 29 - Slide

Werksituatie 

Werkplek: 
Werktaken: 
Werktijden: 
Werkdruk: 
Werkhouding:

Slide 30 - Slide

Wat is draaglast en draagkracht?

Slide 31 - Open question

Door welke wet wordt ergonomisch werken geregeld in Nederland?
A
De WMO
B
Arbo Wet
C
De Wet BIG
D
De Zw

Slide 32 - Quiz

Tips
Denk bij tillen altijd aan volgende principes:
-Vermijd tillen indien mogelijk
-Dichtbij het lichaam tillen
-Niet draaien of zijwaarts buigen
-Niet explosief tillen
-Weet wat je tilt
-Zorg voor een goede conditie
-Zorg voor sterke been,- buik,- en rugspieren

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Opdracht​
 • Stel een groepje samen van vier personen.​
 • Ga naast elkaar aan de lange kant van een tafel staan, de voeten in een smalle spreidstand.​
 • Geef een voorwerp aan elkaar door.​
 • Zet het voorwerp allemaal een keer in het midden op tafel.​
 • Wat belast je bij het doorgeven van het voorwerp en bij het op tafel zetten van het voorwerp?​
 • Hoe had je deze belasting kunnen voorkomen?​
 • Ben je je voldoende bewust geworden van het verschil tussen een wachthouding en een werkhouding?

Slide 35 - Slide

Rugklachten ​
Ontstaan als de belasting van de rug hoger is dan de belastbaarheid​

Hoe kunnen jullie in je werk rugklachten zo veel mogelijk voorkomen?​

Slide 36 - Slide