Les 3

Familierecht
Les 3 / periode 2 / leerjaar 2 / Juridische moeder
1 / 26
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Familierecht
Les 3 / periode 2 / leerjaar 2 / Juridische moeder

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 • Terugblik vorige les
 • Theorie
 • Opdracht
 • Afsluiten

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Je licht aan het einde van de les toe wie de juridische moeder is van een kind/jongeren.

Je voegt de theorie van vandaag toe aan je eindopdracht van deze les.

Slide 3 - Slide

Eindopdrachten periode 2
DEEL A​

 • In iedere les de gegeven opdrachten:​
 • Houd je een logboek bij. ​
 • Je levert aan het eind van deze periode alle opdrachten in die jullie hebben moeten maken in de lessen. ​
 • Je zorgt dat het geheel netjes is uitgeschreven, met een voorblad en inhoudsopgave. Slide 4 - Slide

Deel B Periode 3

Deel B: In tweetallen doe je een klein onderzoek naar een zelfgekozen strafbaar feit. Het kan een actueel delict zijn of een veel ouder delict wat veel ophef heeft gegeven in de maatschappij. Zoek docu's op, artikelen en of andere sites. 

 •  Het gekozen onderwerp moet relevant zijn.​
 •  Je leest één boek over dit onderwerp.​
 •  Je onderzoekt minimaal 2 andere bronnen. Denk aan een documentaire, verschillende websites, brochures etc.​
 •  Je vormt een mening over de inhoud van deze bronnen. Wat vindt je goed, waar ben je het niet mee eens en waarom dan niet.​
 •  Uiteindelijk vorm je een mening, met duidelijke argumenten.Slide 5 - Slide

Terugblik
Wat is ook al weer personen- en familierecht?
Welke onderdelen vallen daaronder?
Kan je zomaar je voor- en of achternaam veranderen?

Slide 6 - Slide

De wettelijke of juridische moeder is?
A
De vrouw uit wie het kind is geboren. Dit geldt ook als het kind verwekt is met een donoreicel.
B
De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
C
De duomoeder die automatisch ouder is geworden of het kind heeft erkend. Of de duomoeder waarvan de rechter het ouderschap vaststelt.
D
Alle antwoorden zijn goed.

Slide 7 - Quiz

Wanneer ben je juridisch de vader?
A
De echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren.
B
Wanneer je een samenlevingscontract met de moeder hebt.
C
Als je tijdens een onenightstand de vrouw bevrucht.
D
Een man die zijn zaagcellen heeft afgestaan.

Slide 8 - Quiz

Wanneer ben je biologisch de ouder?

Slide 9 - Open question

Biologisch ouder
De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit.

Slide 10 - Slide

Juridische moeder
 • De vrouw uit wie het kind is geboren. Dat geldt ook als het kind verwekt is met een donoreicel.
 • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
 • De duomoeder die automatisch ouder is geworden of het kind heeft erkend. Of de duomoeder waarvan de rechter het ouderschap vaststelt.

Slide 11 - Slide

Een moeder van 16 jaar bevalt van haar eerste kind. Zij is juridisch de moeder en heeft ook gezag over het kind?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

Juridische vader
 • De echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren.
 • De man die het kind erkent of adopteert.
 • De man van wie de rechter het vaderschap vaststelt.

Slide 13 - Slide

Ouders wonen al 12 jaar samen en hebben een samenlevingscontract. Ouders krijgen hun eerste kind. Vader heeft het kind erkent. Vader heeft nu ook gezag over het kind?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Een juridische vader heeft automatisch het gezag?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Marja en Ilse zijn getrouwd en hebben samen een kind gekregen die Ilse heeft gedragen met een onbekende donor. Is Marja nu automatisch juridisch ook de moeder?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Heeft Ilse dan ook het gezag over het kind samen met Marja?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Ilse en Marja zijn getrouwd en Marja is zwanger van een bekende donor. Is Ilse dan juridisch de moeder?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Antwoord bij duomoeders
Is het kind verwekt met een bekende donor? Dan moet de duomoeder of meemoeder het kind erkennen of adopteren. Dit is de partner van de biologische moeder (dus getrouwd of geregistreerd partner).

Slide 19 - Slide

2 mannen en een kind
Is er sprake van een draagmoeder? 
Dan wordt de draagmoeder automatisch juridisch moeder als het kind geboren is. Eén van de 2 vaders kan met toestemming van de draagmoeder het kind erkennen. Door erkenning wordt hij de andere juridisch ouder van het kind.

Wil de andere vader ook juridisch ouder worden? Dan moet hij het kind adopteren. Het juridisch moederschap stopt door deze adoptie.

Slide 20 - Slide

Juridisch ouderschap
 • Wordt elkaars erfgenaam. 
 • Kind krijgt de achternaam van één van de juridisch ouders. Mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt.
 • Verplicht om voor het kind te zorgen. Ook financieel kosten voor verzorging en school.
 • Recht op omgang met het kind en op informatie over het kind.

Slide 21 - Slide

Ouderschap met gezag!
 • Recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Door het ouderlijk gezag mogen er keuzes gemaakt worden in de opvoeding. Kiezen waar het kind gaat wonen of waar het kind naar school gaat.
 • Onderhoudsplichtig voor het kind. Dat betekent dat ouder de plicht heeft om financieel voor het kind te zorgen. Kosten voor verzorging en school betalen tot het kind 21 jaar is.
 • Verantwoordelijk voor het gedrag van het kind. Aansprakelijk voor de schulden van het kind als het jonger is dan 14 jaar en schade maakt.
 • Wettelijke vertegenwoordiger van het kind totdat het 18 jaar is. Voor bijvoorbeeld het afsluiten van dure abonnementen heeft het kind toestemming van ouder nodig.

Slide 22 - Slide

Opdracht in duo's
Casus Peter en Marijke (bladzijde 12)

Verwerk je opdracht in je portfolio die je aan het eind inlevert. 

Als je eerder klaar bent dan kan je opdracht twee ook maken.
timer
15:00

Slide 23 - Slide

Nabespreken opdracht
Vraag 1) Wie is/zijn de juridische ouders van Maladieve?

Vraag 2) Wie draagt/dragen de opvoedverantwoordelijkheid (gezag) over Maladieve? 

Vraag 3) Wat moeten ouders doen om juridisch ouder te worden van Tim?

Slide 24 - Slide

Afsluiting
Is het leerdoel behaald? Weet je nu wie juridisch de ouders zijn van een kind?

Slide 25 - Slide

Tot volgende week!

Slide 26 - Slide