10.1 Bewegingen onderzoeken

Voorkennis
Op welke sport zit je ? 
Hoe zou jij opnames maken om jouw techniek te verbeteren ?
1 / 27
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Voorkennis
Op welke sport zit je ? 
Hoe zou jij opnames maken om jouw techniek te verbeteren ?

Slide 1 - Slide

Een beweging vastleggen
Je kunt dit doen met:

Een video camera; gewoonlijk 30 beelden per seconde.
Een aantal foto's snel achter elkaar.
Een stroboscopische foto.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Een afstand,tijd diagram tekenen
Iemand laat een bal rollen. De  stroboscoop flitst  2 x per seconde. We gaan het afstand,tijd-diagram tekenen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Formule gemiddelde snelheid(1)
vgem=ts
v gem = gemiddelde snelheid (m/s)
s = afstand (m)
t  = tijd (s)

Slide 9 - Slide

De gemiddelde snelheid berekenen op de 100 m
Usain Bolt gaat de 100 m rennen in een top tijd.
We gaan eerst de snelheid in m/s berekenen.

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video

Gemiddelde snelheid Bolt 100 m
Geg: s = 100 m
t = 9,58 s

Gevr: v gem
Opl; vgem = s/t
v gem = 100/9,58 
v gem = 10,44 m/s

Slide 12 - Slide

Ben fietst naar school
Je krijgt het afstand,tijd-diagram te zien.
Bereken de gemiddelde snelheid tussen punt A en thuiskomen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Omrekenen tussen m/s en km/h

Slide 15 - Slide

V.b omrekenen km/h en m/s
Bereken de gemiddelde snelheid van Bolt in km/h.

v gem = 10,44 m/s x 3,6 = 37,5 km/h

Slide 16 - Slide

Belang lesdoel
Zelf meer mogelijkheden weten voor opnames.
Belangrijk voor  de toets en rest van het hoofdstuk om afstand, tijd diagrammen te kunnen tekenen.
Handig om in te schatten hoe lang je ergens over doet als je b.v reist.

Slide 17 - Slide

Controle vragen
1 Leg je buur uit hoe je een stroboscopische foto kan maken.

Slide 18 - Slide

2 Leg uit bij welke foto een gewone lamp is gebruikt en waar een stroboscoop.

Slide 19 - Slide

3 aHoe vaak heeft de stroboscoop geflitst ?

Slide 20 - Slide

3b Hoe lang duurde de hele beweging ? Er zat 0,15 s tussen de foto's.

Slide 21 - Slide

4a Waar bewoog de bal het snelst ?

Slide 22 - Slide

4b Hoe lang duurt het stuiteren tussen A en B als er 10 flitsen per seconde waren ?

Slide 23 - Slide

Controle van begrip
5 Hoeveel afstand legt een vliegtuig af dat gemiddeld 1000 km/h vliegt in 20 minuten ?

Slide 24 - Slide

Geg: vgem = 1000 km/h
t = 0,333 h

Gevr: s

Opl: s = vgem x t
s = 1000 x 0,33 
s = 333 km

Slide 25 - Slide

Controle van begrip 6
Bereken hoeveel tijd Roddick heeft om te reageren als Federer met de vemelde snelheid slaat. Kies deze snelheid voor het gemak als gemiddelde snelheid. De baan is  23,77 m lang.

Slide 26 - Slide

0

Slide 27 - Video