gezondheidszorg doktersassistent

Noem minimaal drie werkvelden waar je kan werken met een diploma Doktersassistent?
1 / 22
next
Slide 1: Open question
BSDAMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Noem minimaal drie werkvelden waar je kan werken met een diploma Doktersassistent?

Slide 1 - Open question

This item has no instructions

Met het diploma doktersassistent kan ik enkel werken in een huisartsenpraktijk
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Hier kan ik wel werken met het diploma doktersassistent.

Hier kan ik niet werken met het diploma doktersassistent.
Asielzoekerscentrum 
Tandartspraktijk 
gevangenis
Laboratorium 
medische defensie 
Afkickkliniek 

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Welke handelingen zou je kunnen uitvoeren in een gevangenis.

Slide 4 - Mind map

bijhouden van patiëntgegevens
verzamelen van monsters voor onderzoek
uitvoeren van eenvoudige analyses (bloed-, fluor-, urine- en ontlastingsonderzoek)
wondverzorging
ECG’s maken
assisteren bij behandelingen
geven van advies en voorlichting
welke competentie moet je bezitten als doktersassistent(e)?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Wat voor functie heeft de NVDA (Nederlandse vereniging van doktersassistenten)?

Slide 8 - Open question

Uitleg vraag 1.
Visie NVDA
Een doktersassistent neem vaak een centrale positie in. De doktersassistent biedt in allerlei werkvelden de diensten en handelingen op basis van vraagsturing aan. De diensten en handelingen zijn niet alleen van zorginhoudelijke aard, maar ook het richten op klantrelaties, administratieve, logistieke werkzaamheden en coördinerende taken (NVDA, 2019).
Missie NVDA
De beroepsvereniging van doktersassistenten, NVDA, dient als autonome schakel in de keten van de gezondheidszorg. De NVDA zet zich in als gesprekspartner, beleidsontwikkelaar en belangenbehartiger van het beroep doktersassistent.
De vereniging richt zich in het bijzonder op de arbeidsvoorwaarden, positionering, profilering, beroepsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, communicatie en dienstverlening namens de 35.000 beroepsgenoten en ruim 8000 leden (NVDA, 2019).
In welke kwaliteiten stimuleert de NVDA?
A
Erkenning van beroep doktersassistent
B
Beroepscompetentieprofiel
C
Beroepscode
D
Kwantiteitsregister

Slide 9 - Quiz

Uitleg vraag 2.
NVDA stimuleert de kwaliteit door erkenning beroep doktersassistent, beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, kwaliteitsregister, aanbod van bij- en
nascholing en accreditatie van scholingen (NVDA, z.d.).
Wat houdt een beroepscode in? In de beroepscode…
A
Staat een lijst van instructies van wat mag en wat niet mag.
B
Staan de algemene taken, functie-inhoud en verantwoordelijkheden in.
C
Handvat om in de praktijk ethische vraagstukken te hanteren.
D
Staan afspraken die gemaakt worden tussen werknemer en werkgever.

Slide 10 - Quiz

Uitleg vraag 3.
“In de Beroepscode Doktersassistent staan de richtlijnen die worden gehanteerd ten aanzien van de houding, het handelen en het gedrag van de doktersassistent tijdens de beroepsuitoefening” (Kabiz, 2019, p. 4).
Naast werkervaring stelt het Kwaliteitsregister ook een kwalitatieve eis: om de juiste kwaliteit van zorg te kunnen bieden dien je als verzorgende en verpleegkundige actief mee te werken aan deskundigheidsbevordering. Op deze wijze blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vak (zorgvoorleren, z.d.).
Is inschrijven als doktersassistent(e) bij het kwaliteitsregister verplicht?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quiz

De werkgever of een opdrachtgever kan dit wel van je vragen.
In het kwaliteitsregister staan alle informatie in wat een doktersassistent allemaal kan, zoals scholing en werkervaring. Doktersassistenten houden in het register zelf de informatie bij (NVDA, z.d.).
Mag je zonder een doktersassistent diploma het beroep doktersassistent uitoefenen in 2021?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Uitleg vraag 5.
In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen, of je een diploma hebt of niet maakt geen verschil. De NVDA is het hier niet mee eens. Volgens het NVDA hoort ieder doktersassistent een erkend diploma te hebben, ingeschreven zijn in een kwaliteitsregister en een titelbescherming moeten hebben (NVDA, z.d.).
Moet je als doktersassistent BIG geregistreerd zijn?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Stel een vrouw belt op tijdens jouw spreekuur, met een nood/urgente vraag, toevallig een onderwerp waar jij heel erg veel van weet. Stel jij de diagnose of stuur je de patiënt door naar de huisarts?

Slide 14 - Open question

(doorsturen, je mag geen diagnoses maken, ook niet als er nood of urgentie is.)

Het is ontzettend druk de laatste tijd in de huisartsenpraktijk, twee collega's zijn ziek en je maakt nu al weken overuren. Jouw baas de huisarts waarmee je een goede band hebt, geeft jou de opdracht bij bepaalde makkelijke patiëntengroep zelfstandig een recept uit te schrijven. Ga je dat doen of niet?

Slide 15 - Open question

(nee, je mag nooit zelfstandig recepten uitschrijven, alleen voorgeschreven aan de huisarts)
Tijdens het overleg moment met de huisarts geeft de huisarts jou de opdracht op een kleine wond te hechten van een patiënt, maar jij voelt je daar niet bekwaam genoeg voor. Wat doe je?

Slide 16 - Open question

Stelregel is Onbekwaam is Onbevoegd!
https://www.henw.org/artikelen/taakdelegatie-van-huisarts-naar-doktersassistent
Een hele leuke Bekende Nederlander (bijvoorbeeld Snelle) komt jullie huisartsenpraktijk in en hij/zij heeft contact met jouw. Je wilt natuurlijk dit leuke nieuwtje gelijk delen met je vriendinnen/vrienden. Mag dat
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quiz

(nee) Patiënten Dossier is vertrouwelijk! 
Een hele leuke Bekende Nederlander (bijvoorbeeld Snelle) komt jullie huisartsenpraktijk in en hij/zij heeft contact met jouw. Je wilt natuurlijk dit leuke nieuwtje gelijk delen met je vriendinnen/vrienden. Mag dat
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Een journalist weet toevallig dat deze BNR dat hij/zij bij jullie patiënt is en biedt veel geld voor een kleine update in het dossier, wat zou je doen?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

 (nee)
Patiënten Dossier is vertrouwelijk! 
Er komt een ouder en een kind bij jullie de wachtruimte in en je ziet toevallig verschillende kneuzingen en er gaan meteen alarmbellen bij je af en je vraagt je af of er sprake is van kindermishandeling. Wat doe je als eerst? Vraag je advies bij een collega of ga je onderzoek doen en het kind checken?
A
Onderzoek kind check
B
advies vragen bij een collega

Slide 20 - Quiz

(onderzoek kindcheck) Protocol geeft aan dat je eerst kindcheck gaat doen en daarna advies vraagt bij het loket veiligthuis en bij een collega.
https://huisartsenpostduinenbollenstreek.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Meldcode-met-afwegingskader-Kindermishandeling-en-Huiselijk-geweld.pdf

Mag je werken in de huisartsenpraktijk terwijl de huisarts met spoed is weggeroepen
A
ja, maar alleen als de dokter bereikbaar is.
B
nee, nooit zonder fysieke aanwezigheid.
C
Ja, maar alleen als er twee assistenten aanwezig zijn.
D
nee, mits je bekwaamd bent om ook risicovolle handelingen goed af te handelen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Bronvermelding 
Metro. (2020, 12 mei). De doktersassistent en Artikel 34 Wet BIG. Metronieuws.nl.      https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2019/04/de-doktersassistent-en-artikel-34-wet-big/https://www.henw.org/artikelen/taakdelegatie-van-huisarts-naar-doktersassistente
Meijers, A. (2017). De meldcode: Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vakblad Sociaal Werk, 18(5), 37–38. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0088-4
NVDA.(2015). bekwaamheidsverklaring. geraadpleegd op 27-12-2020, van 
https://www.nvda.nl/wp-content/uploads/2015/09/Toelichting-bekwaamheidsverklaring-januari-2015.pdf
Kabiz. (z.d.) doktersassistent - beroepscode. geraadpleegd op 27-12-2020, van https://www.kabiz.nl/Documenten/Beroepscompetentieprofiel%20Doktersassistent%202019.pdf 
Kabiz. (z.d.) doktersassistent -  beroepscomptentieproifiel. geraadpleegd op 27-12-2020, van https://www.kabiz.nl/Documenten/Beroepscompetentieprofiel%20Doktersassistent%202019.pdf 

Mbo-opleiding Doktersassistent. (z.d.). carieretijger. Geraadpleegd op 30 december 2020, van http://www.carrieretijger.nl/opleiding/gezondheidszorg/mbo-opleiding-doktersassistent
Alfa-college. (z.d.). Doktersassistent - niveau 4 - Hoogeveen. Geraadpleegd op 30 december 2020, van https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/zorg-en-welzijn/doktersassistent-hoogeveen


Slide 22 - Slide

This item has no instructions