kwaliteitszorg les 3

Kwaliteitszorg /geschiedenis
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg /geschiedenis

Slide 1 - Slide

Geschiedenis kinderopvang
500-1600: Kinderen waren zaak van het gezin, familie, vrienden, liefdadigheid kerken en kloosters
1600: rijke burgers deden aan liefdadigheid
kindermeisjes en gouvernantes  

nu: Nanny

Slide 2 - Slide

Vanaf 1800:
Volksopvoeding
Industriële revolutie: armoede  /kinderarbeid, om dat tegen te gaan: kinderopvang
1900: kinderbewaarplaatsen
1920: kleuterschool

Slide 3 - Slide

         Ouderondersteuning / Opvoedondersteuning

Rond 1900 eerste ouderondersteuning bij de opvoeding
Maria Sandberg: Oprichting moederscholen
1922: Huis voor ouders
1928: Consultatiebureau
1970: Opvoedwinkels en 
pedagogische bureaus

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

1960: steeds meer vrouwen werken
georganiseerde kinderopvang 
bedrijfscreches
1970: peuterspeelzalen
1980: kinderdagverblijven
overheid geeft subsidie


Slide 6 - Slide

de 21e eeuw
2003: opvoedingsondersteuning is taak jeugdgezondheidszorg
2005: Bureau Jeugdzorg/Wet kinderopvang
2007: Centrum Jeugd en Gezin: gemeentes ondersteunen ouders met  opvoedingsvragen
2015: gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg. CJG of sociale wijkteams

Slide 7 - Slide

Professionalisering
Kinderopvang is volwassen geworden:
Eigen opleidingen
Eigen wetten en regels
Subsidies en toeslagen
kwaliteitseisen en protocollen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

toeslagenaffaire?

Slide 10 - Mind map

Harmonisatie kinderopvang
gelijkschaling van regels:
4 ogen principe
scholing van medewerkers
en peuterspeelzaal

beroepskracht-kind ratio
salaris

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

kwaliteit

Slide 15 - Mind map

Kwaliteit
Kwaliteit is de mate waarin een dienst, artikel of organisatie voldoet aan iemands verwachtingen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Kwaliteitszorg
“De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet.”
“Kwaliteitszorg kan omschreven worden als “het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen”. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.”

Slide 21 - Slide

Materiële kwaliteit in de kinderopvang

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

wat kun jij doen rondom materiële kwaliteitseisen?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Immateriële kwaliteitseisen

Slide 26 - Mind map

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Opdracht
Welke vier pijlers noemt de Wet IKK voor kwaliteit in de kinderopvang?
Beschrijf kort per pijler wat hiermee wordt bedoeld.
Hoe wordt getoetst of kindercentra voldoen aan de kwaliteitseisen?

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide