Methodisch werken,hoofdstuk 1

Methodisch werken
Hoofdstuk 1
Het zorgprocesS.B. 2020
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Methodisch werken
Hoofdstuk 1
Het zorgprocesS.B. 2020

Slide 1 - Slide

Welk soort plan hoort bij welke soort zorg? Sleep naar elkaar toe.
Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Behandelings- en begeleidingsplan
Ondersteuningsplan
Zorgleefplan

Slide 2 - Drag question

Slide 3 - Slide

Het Zorgproces
6 stappen  die het zorgproces vormen.

Slide 4 - Slide

Wat is een anamnese?

Slide 5 - Open question

Stap 1 gegevens verzamelen
Anamnese
observeren

Slide 6 - Slide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wilt en nodig heeft

Slide 7 - Slide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Slide 8 - Slide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 9 - Slide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning
ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 10 - Slide

Stap 6 evalueren en bijstellen
evaluatie momenten

Slide 11 - Slide

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 14 - Quiz

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 15 - Quiz

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 16 - Quiz

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 17 - Quiz

Vragen?Wat hebben we geleerd??

Slide 18 - Slide