H1 mmm ruik je dat...?

H1 mmm...ruik je dat?  Smaakt 't lekker?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H1 mmm...ruik je dat?  Smaakt 't lekker?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt de bouw en werking van de neus en tong uitleggen.
 • Je kunt noemen welke zintuigen bij het ruiken en proeven naast de neus en de tong een rol spelen en uitleggen hoe. 
 • Je kunt noemen welke smaken je proeft.
 • Je kunt in de juiste volgorde noemen uit welke onderdelen van het zenuwstelsel een reflexboog bestaat en hoe hij werkt.

Slide 2 - Slide

Leerdoelen vervolg
 • Je kunt alle onderdelen van het zenuwstelsel noemen, die worden gepasseerd bij een bewuste reactie op een prikkel.
 • Je kunt een schema maken van een reflexboog en een bewuste waarneming/handeling.
 • Je kunt uitleggen wat een prikkeldrempel is en hoe hij werkt bij het zien, het proeven en het ruiken.

Slide 3 - Slide

Welke zintuigen gebruik
je bij het proeven?

Slide 4 - Mind map

Zintuigen bij het proeven
Reukzintuigen
Smaakzintuigen
Ogen = Zichtzintuigen
Oren = Hoorzintuigen
Tastzintuigen
Warmtezintuigen
Koudezintuigen

Slide 5 - Slide

Bewust of onbewust
het zenuwstelsel

Slide 6 - Slide

Verschillende prikkels
Zintuigen zetten prikkels 
om in impulsen. 

impulsen gaan door het zenuwstelsel


Slide 7 - Slide

zenuwstelsel
- zenuwcellen

- zenuwen

- centraal zenuwstelsel=

hersenen en  ruggenmerg

Slide 8 - Slide

zenuwcellen
1. schakelcel in ruggemerg en hersenen
2. bewegingszenuwcel geeft impuls af aan spier
3. gevoelszenuwcel geeft  impuls door vanaf het zintuig

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Bewuste reacties
Normale route:
1. Zintuig
2. gevoelszenuwcel
3. Schakelcellen in ruggenmerg
4. Schakelcellen in hersenen
5. schakelcellen in ruggenmerg
6. bewegingszenuwcel
7. spier

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Reflexen
Route bij reflexen (reflexboog):
1. Zintuig
2. gevoelszenuwcel
3. Schakelcellen in ruggenmerg of hersenstam
> Hersenen
4.bewegingszenuwcel
5. spier

Slide 13 - Slide

reflexen/reflexboog

Slide 14 - Slide


Bewegingszenuwen geleiden impulsen van ...
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 15 - Quiz

Gevoelszenuwen geleiden impulsen van ....
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 16 - Quiz

Waar geleiden gevoelszenuwcellen de impulsen naar toe?
A
Zintuigen
B
Klein hersenen
C
Grote hersenen
D
Spieren

Slide 17 - Quiz

Zet de onderdelen van een speeksel reflex in de juiste volgorde
Reukzintuig
Prikkel
Gevoelszenuw
Bewegingszenuw
Hersenstam
Reactie

Slide 18 - Drag question

De Neus
Bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Neusholte 
 • Neusslijmvlies (in de neus)
 • In het bovenste neusslijmvlies zitten de reukzintuigen 
 • Zintuig bestaat uit (Reuk)haren met een receptor  

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Zet de namen op de juiste plek
Bot
Zenuwcellen van de reukzenuw
Reukkolf
Neusslijmvlies
Zintuigcellen

Slide 21 - Drag question

Prikkeldrempel
 • De minimale sterkte van een prikkel die nodig is bij een zintuig om een impuls naar de zenuwcellen te sturen.
 • Impuls ontstaat als de prikkel sterker is dan de prikkeldrempel 
 • Gewenning (niet bij gevaarlijke geuren)

Slide 22 - Slide

Waardoor proef je eten?
In voedsel zitten smaakstoffen
Deze smaakstoffen zijn de prikkels voor je smaakzintuigen op je tong.

We proeven zoet, zout, zuur, bitter en umami (versterker).

Proeven van voedsel > reuk (neus) en smaak (tong) werken samen.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Smaakzintuig
Smaakknopjes zitten in je smaakpapillen

Slide 25 - Slide

In welk deel van de neus liggen de reukzintuigen?
A
In de reukkolf
B
In de speekselklieren
C
In de reukzenuw
D
In het neusslijmvlies

Slide 26 - Quiz

Evaluatie Leerdoelen
 • Je kunt de bouw en werking van de neus en tong uitleggen.
 • Je kunt noemen welke zintuigen bij het ruiken en proeven naast de neus en de tong een rol spelen en uitleggen hoe. 
 • Je kunt noemen welke smaken je proeft en welke je ruikt.
 • Je kunt in de juiste volgorde noemen uit welke onderdelen van het zenuwstelsel een reflexboog bestaat en hoe hij werkt.

Slide 27 - Slide

Evaluatie Leerdoelen vervolg
 • Je kunt alle onderdelen van het zenuwstelsel noemen, die worden gepasseerd bij een bewuste reactie op een prikkel.
 • Je kunt een schema maken van een reflexboog en een bewuste handeling.
 • Je kunt uitleggen wat een prikkeldrempel is en hoe hij werkt bij het zien, het proeven en het ruiken.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video