Woensdag 2 dec les 3 online sp3

Bienvenidos a la clase de español en línea
Programma voor vandaag:
-korte starter 
-controleer en corrigeer je huiswerk 9,10bcd,12,13,14 (antwoorden op GC)
-ga aan de slag met de opdrachten in de slides
-als je daarmee klaar bent, begin je aan het huiswerk voor volgende week

Objetivo de hoy: kunnen praten over iets wat er in het verleden is gebeurd, gebruik makend van de Pretérito Indefinido
1 / 28
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Bienvenidos a la clase de español en línea
Programma voor vandaag:
-korte starter 
-controleer en corrigeer je huiswerk 9,10bcd,12,13,14 (antwoorden op GC)
-ga aan de slag met de opdrachten in de slides
-als je daarmee klaar bent, begin je aan het huiswerk voor volgende week

Objetivo de hoy: kunnen praten over iets wat er in het verleden is gebeurd, gebruik makend van de Pretérito Indefinido

Slide 1 - Slide

1. ¿De qué tema se trata este dibujo? Waar gaat dit over?

2. ¿Cuál es la diferencia entre 'United States' y 'America'?

3. ¿(Waarom) is het belangrijk dat men het verschil weet volgens jou?

4. Wie zou dit plaatje gemaakt kunnen hebben? Uit wat voor motief?

5. Ken je nog een ander voorbeeld waarin er onenigheid bestaat over hoe plekken genoemd worden?
Starter para pensar un poco 
timer
3:00

Slide 2 - Slide

Corregir los deberes
De uitwerkingen van de opdrachten voor vandaag staan op GC. Controleer en corrigeer zelf nu je huiswerk. 

Als er nog onduidelijkheden zijn, pregúntame.

Slide 3 - Slide

2 pasados
  • 1. Pretérito/Presente Perfecto: ¿Cuándo se usa? 


  • Welke signaalwoorden horen bij de 1. pretérito perfecto? 
Een gebeurtenis die in het verleden plaatsvond maar die nog niet is afgesloten. 
hoy, esta tarde, esta semana, este año, nunca, ya, todavía no.....

Slide 4 - Slide

Dit hoofdstuk: 2. El pretérito indefinido
=> voor gebeurtenissen die op een bepaald moment in het verleden plaatsvonden. 
Deze gebeurtenissen zijn afgesloten en hebben voor de spreker geen verband met het heden. 

El verano pasado fui a España =>van welk werkwoord komt FUI?
El domingo estudié mucho

Slide 5 - Slide

Pretérito Indefinido
Hoe vervoeg je dan  de ww bailar/correr/escribir?

Schrijf deze allemaal op in je schrift
timer
5:00

Slide 6 - Slide

hablé
bebisteis
vivisteis
nacieron
cantamos
naciste
viviste
cantó
bebieron
Yo- hablar
ellos/ellas-beber
tú- nacer
él/ella- cantar
vosotros- vivir
ellos/ellas- nacer
nosotros- cantar
vosotros-beber
Tú-vivir

Slide 7 - Drag question

Signaalwoorden van de INDEFINIDO
ayer
el domingo, el lunes
el día de navidad
la semana pasada
el mes pasado
el año pasado
en 2009
a los 3 años
en su vida (als iemand niet meer leeft)
Wat betekenen deze signaalwoorden?
Vertaal ze en schrijf ze op

Slide 8 - Slide

gisteren
in 2002
afgelopen/vorige week
de laatste keer
drie jaar geleden
Ayer 
la última vez
Hace tres años
la semana pasada
En 2002

Slide 9 - Drag question

Bekijk de video op de slide hierna voor extra uitleg over de Indefinido

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video

Pretérito perfecto
Hoy he bebido café.
Este año (2020) he estudiado mucho.
Pretérito indefinido
Ayer bebí café.
El año pasado (2019) estudié mucho.
Ahora: escribe 6 frases en tu cuaderno. 3 en el PP y 3 en el PI
timer
5:00

Slide 12 - Slide

Wat zijn de signaalwoorden in de volgende zinnen? Kloppen deze pretérito indefinidos?
En 1999___________(viajar, yo) a Italia.
La semana pasada___________(escribir, él) una carta.
Anoche___________(comer, nosotros) una pizza.
En agosto_______________(llegar, ellos) a España. 
viajé
escribió
comimos
llegaron

Slide 13 - Slide


In tweetallen
Vervoeg zoveel mogelijk werkwoorden in de ik-vorm van de Indefinido. 

¡Ojo! de ww hacer, tener en dar zijn onregelmatig. Hoe gaan die?
Zoek op!
timer
5:00

Slide 14 - Slide

Vul de juiste vorm van het werkwoord tussen haakjes in de indefinido in.
"Ayer yo (hablar) con mis abuelos.

A
hablé
B
hablaste
C
habló
D
hablamos

Slide 15 - Quiz

Tú (comer) pizza ayer, ¿verdad?

A
comí
B
comiste
C
comió
D
comimos

Slide 16 - Quiz

Del 2015 al 2019 Juan (vivir) en Madrid.

A
viví
B
viviste
C
vivió
D
vivimos

Slide 17 - Quiz

La semana pasada nosotros (visitar) a los abuelos.

A
visité
B
visitaste
C
visitó
D
visitamos

Slide 18 - Quiz

Hola chicos, (aprender) español en las vacaciones pasadas?

A
aprendí
B
aprendió
C
aprendimos
D
aprendisteis

Slide 19 - Quiz

Ayer mis amigos (escribir) muchos mensajes por WhastApp.

A
escribió
B
escribimos
C
escribisteis
D
escribieron

Slide 20 - Quiz

Dit zijn enkele onregelmatige ww in de Pretérito Indefinido. Hoe kan je ze het beste onthouden?

Slide 21 - Slide

Opdracht

Lees de biografie van de Spaanse flamencozanger Camarón de la Isla. Vul de pretérito indefinido van de werkwoorden tussen haakjes in. Schrijf dit op in je schrift.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

1. Ayer yo____(comer) una ensalada.

Slide 24 - Open question

En 2018 María______ (comprar) una casa en Buenos Aires.

Slide 25 - Open question

la semana pasada______(ellos viajar) a Cusco

Slide 26 - Open question

Deberes para la próxima semana
- hacer ejercicios 18, 19, 20, 22a
- estudiar quizlet 2.2 t/m 2.4
- estudiar fuente J frases clave

Op de volgende slide staat nog een korte evaluatie, zou je die aub willen invullen?

Slide 27 - Slide

1. Wat heb je geleerd?
2. Wat is er nog niet duidelijk?
3. Wat zou je nog over het onderwerp willen weten?
4. Welke tip geef jij mij?
timer
2:00

Slide 28 - Open question