Modernisme h3

Modernisme 1900 tot 1945
1 / 47
next
Slide 1: Slide
TekenenMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Modernisme 1900 tot 1945

Slide 1 - Slide

Modernisme
Verzamelnaam voor verschillende stromingen begin van de 20e eeuw.
Afzetten tegen klassieke en traditionele kunst & tradities.
Genieten van volledige artistieke vrijheid (autonomie)

Slide 2 - Slide

MODERNISME
1900-1945

Slide 3 - Slide

kunstenaarsgroepen, het breken van tradities
Vooruitstrevend: avantgarde
Manifesten
Grof gezegd is het modernisme de periode tussen de twee wereldoorlogen

Slide 4 - Slide

-Eerste feministische golf
-Technologische vooruitgang:   telefoon, radio, film, kunstlicht enz
-Reizen makkelijk  door vliegtuigen, treinen en auto's
belangstellingen andere culturen
-werkelijkheid wordt met foto's vastgelegd

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen 

Slide 5 - Slide

Kunstenaars twijfelen over de waarde van de traditionele kunst en gaan zich anders uiten
propaganda
antikunst
Waarom is dit antikunst en waarom past dit binnen het gedachtengoed van het Modernisme

Slide 6 - Slide

Wat speelde er een rol bij de opkomst van het modernisme in Europa?
A
Twee wereldoorlogen
B
Industrialisering
C
Opkomst computer
D
Opkomst fotografie

Slide 7 - Quiz

IMPRESSIONISME
breken met de regels

Slide 8 - Slide

noem 3 redenen waarom dit schilderij niet voldoet aan de heersende regels van de academie

Slide 9 - Open question

Schaduw
  • Ontdekking dat schaduw kleur bevat (is niet zwart/grijs)
  • Schaduw geeft geen vermindering van kleur
  • Schaduw bevat de complementaire kleur

Slide 10 - Slide

-direct hun waarneming( impressie)
-plein air
-vangen van licht en kleur
-toetsmatig
-snapshot( door afsnijding)invloed van de fotografieSlide 11 - Slide

schaduwen hebben kleur

Slide 12 - Slide

Claude Monet, Kathedraal van Rouen, 1890-1894
Impressie (waarneming, moment)
Licht en kleurgebruik
En plein air schilderen

Slide 13 - Slide

Noem drie redenen waarom dit schilderij, ‘Impressie van zonsopgang’,  van Claude Monet geweigerd werd op de Salon.

1. Onderwerp: 
2. Kleur: 
3. Techniek: 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Jugendstil
Die Jugend (tijdschrift)
1886 - 1914

Kenmerk: bloem- en plantmotieven. Decoratief.

Reactie op het impressionisme.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Expressionisme
1905-1920

Uitgangspunt is persoonlijke beleving.

Werkelijkheid vervormd of schematisch. Bonte kleuren.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Bekijk afbeelding 1.1. Het schilderij dat Munch jaren later van deze bloedrode hemel maakte, heet De schreeuw, maar het had ook bekend kunnen worden onder een andere titel die de schilder overwoog: Angst. 
1. Leg uit dat de titel Angst ook een geschikte titel voor het schilderij is. 

Slide 20 - Slide

5. Leg uit waarom de kunstenaars in het begin van de twintigste eeuw 
breken met de opvattingen uit voorafgaande eeuwen.  

Slide 21 - Slide

In het expressionisme geldt het volgende:
A
subjectiviteit van de waarneming
B
objectiviteit van de waarneming
C
verzelfstandiging van beeldaspect kleur
D
uiting van persoonlijk gevoelens

Slide 22 - Quiz

Fauvisme
Felle kleuren (soms omlijnd)
Geen ruimtesuggestie

"De schilders versieren het vlak als het ware, de uitbeelding hoeft niet natuurgetrouw te zijn."

Slide 23 - Slide

De Stijl
Zoektocht naar de universele uitbeeldingsvorm in geometrische vlakken, horizontale en verticale lijnen.

Primaire kleuren, zwart/wit.

Slide 24 - Slide

Waarom past dit woonhuis binnen De Stijl?

Slide 25 - Mind map

Slide 26 - Video

Bij Mondriaan is sprake van:
A
stilering
B
nihilisering
C
abstrahering
D
compromisering

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Video

Constructivisme
1917 - 1924

Geometrische vormen

Objectieve benadering

Abstrahering

Slide 29 - Slide

Wat wilden kunstenaars met het constructivisme bereiken na de revolutie van 1917?
A
een nieuwe , eerlijke maatschappij
B
het volk opvoeden met kunst
C
individuele kunstzinnige uitingen
D
nieuwe geometrische vormentaal

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video

Bauhaus
1919 - 1933

Samensmelting van kunst, ambacht
&
 techniek 

Zakelijke vormgeving

Slide 32 - Slide

Kubisme
  1. 1907- 1914

Alle vormen in de natuur zijn opgebouwd uit een bol, kegel en piramide.

Geometrische vormen & perspectieven

Slide 33 - Slide

Welk soort kubisme?
A
synthetisch kubisme
B
analytisch kubisme
C
geometrisch kubisme
D
biometrisch kubisme

Slide 34 - Quiz

Dadaïsme
  1. 1917– 1923
Antikunst

Collages, fotomontages, readymades en assemblages

Absurde voorstelling en chaotische vormgeving


Slide 35 - Slide

Wat zijn de verschillen tussen
het
Surrealisme & Magisch Realisme?

Slide 36 - Open question

Wat zijn de overeenkomsten
tussen het
Surrealisme & Magisch Realisme?

Slide 37 - Open question

Waarom hadden de expressionisten veel belangstelling voor 'niet-westerse' kunstenaars?

Slide 38 - Open question

Mondriaan beperkte zich tot rechte lijnen en primaire kleuren en niet-kleuren. Waarom?
A
omdat rood zijn lievelingskeur was
B
om een abstract werk te maken zonder emoties
C
om een harmonisch werk te maken, de wereld had behoeft aan evenwicht
D
om zijn emoties in banen te leiden

Slide 39 - Quiz

?
A
futurisme
B
kubisme

Slide 40 - Quiz

?
A
kubisme
B
dadaïsme
C
expressionisme
D
futurisme

Slide 41 - Quiz

wat is het verschil tussen voorstelling en vormgeving?
A
voorstelling is hoe iets wordt weergegeven, vormgeving wat er wordt weergegeven
B
voorstelling is wat er wordt weergegeven, vormgeving is hoe iets wordt weergegeven
C
voorstelling is op toneel, vormgeving is bij beeldende kunst
D
voorstelling vertelt een verhaal, vormgeving 'vertelt' een emotie

Slide 42 - Quiz

collage/ assemblage
object trouve:
                        (bestaande industrieel 
geproduceerde voorwerpen)
DADA: antikunst
Hanna Hoch
compositie chaotisch
Raoul Hausmann
vervreemdend

Slide 43 - Slide

Expressionisme
Futurisme
Kubisme
Surrealisme
Dadaïsme

Slide 44 - Drag question

Expressionisme
Futurisme
Kubisme
Surrealisme
Dadaïsme

Slide 45 - Drag question

Romantiek
Realisme
Arts and Crafts
Jugendstil
Impressionisme
Post-Impressionisme
Expressionisme

Slide 46 - Drag question

Realisme
Romantiek
Impressionisme
Post-
Impressionisme

Slide 47 - Drag question