Australië op de aardbol - Coördinaten

Australië op de aardbol
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Australië op de aardbol

Slide 1 - Slide

Op overzichtskaarten staan vaak horizontale en verticale lijnen. 

Waar komen die lijnen vandaan en wat kunnen we ermee?

Slide 2 - Slide

Breedteligging
Lengteligging

Slide 3 - Slide

Breedteligging 1

De evenaar ligt precies tussen de twee polen in en deelt de aardbol in twee helften.

Je meet de afstand van een plaats tot aan de evenaar in graden.  Je meet dan de breedteligging van een plaats op de aardbol. 
0
90
90

Slide 4 - Slide

Breedteligging 2
De evenaar zit op :  0 graden 
De polen zitten op : 90 graden 

Alles boven de evenaar meet je in 
N.B = Noorderbreedte 

Alles onder de evenaar meet je in
Z.B = zuiderbreedte 
0
90
90

Slide 5 - Slide

Breedteligging 3
De evenaar is een breedtecirkel. 
Loopt dus over de breedte van de aarde.

Boven en onder de evenaar lopen breedtecirkels evenwijdig aan de evenaar.

Zo ligt kreeftskeerkring 23,5 graden N.B
En de Steenbokskeerkring 23,5 graden Z.B 
0
90
90

Slide 6 - Slide

Lengteligging

De nulmeridiaan loopt vanaf de noordpool naar de zuidpool en verdeeld de aarde in de lengte. 

De lengteligging van een plaats meten wij vanaf de nulmeridiaan. 

Oosterlengte =O.L
Westerlengte = W.L


Amsterdam ligt ongeveer op: 5 O.L
Sydney op 151 graden O.L


Greenwich

Slide 7 - Slide

Hoe werken coördinaten nu?
Amsterdam:
Hoeveel graden N.B + Hoeveel graden O.L?

Slide 8 - Slide

Hoe werken coördinaten nu?
Amsterdam:
50 graden N.B.  5 graden O.L

Slide 9 - Slide

klassikale oefening 
Maak de opdracht op je blad in stilte!

Straks klassikaal bespreken

timer
4:00

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Aan de slag 
Maken opdracht 3,4,5 in je werkboek. paragraaf 1.4

Slide 12 - Slide

- Hoe delen we de aarde in het Noordelijk halfrond en het Zuidelijk halfrond?
- Hoe heet de lijn die 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video