03

1 / 35
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Passive Voice (szenvedő szerkezet)

Ez gyakorlatilag egy egyszerűsítés, melyet az angolban igen sűrűn használunk. 
Lényege, hogy a mondatból kimarad a cselekvés elvégzője, így:
I will correct the tests. --> The tests will be corrected.
Ki fogom javítani a teszteket. --> A tesztek ki lesznek javítva.
Itt az eredeti mondat tárgya vette át az alanyi szerepkört.
A magyarban is létezik, viszont jóval ritkábban tudjuk alkalmazni, sokszor esetlen a fordítás emiatt:
A kocsim meg lett javítva. / Ügye ki lesz vizsgálva.

Slide 2 - Slide

Lássuk, hogy mikor van értelme használni a Passive Voice-ot:

1. Ha nem tudjuk, ki végezte a cselekvést:
    My phone has been stolen. --> El lett lopva a telefonom.

2. Ha szándékosan el akarjuk titkolni a cselekvés elvégzőjét: 
    I was given a kiss. --> Adva lett nekem egy csók.

3. Ha evidens a cselekvés elvégzője:
    The robber will be arrested. --> A betörő le lesz tartóztatva.

4. Vagy akár arra is jó, hogy a mondat végére kerüljön a cselekvény elvégzője, ne lőjük el az elején azt. Pl eredményhirdetésnél: 
   And the prize was won by Edina! --> És a díjat nyerte: Edina!
Fordítás
Figyelj, hogy a fordításnál ez nem helyes: 
Ellopták a telefonom. --> Ebben a mondatban a ragozásban magyarul benne van, hogy "ők", így ez nem szenvedő szerkezet.
Ha pontosak akarunk lenni, akkor így a helyes: 
El lett lopva a telefonom. --> Ebben nincs, hogy ki tette.

Slide 3 - Slide

Képzése:
Az igeidőkön alapul. Azok két 'alkatrészét' (segédige+ige alakja) kiegészítjük a Passive Voice két alkatrészével: plusz egy be és plusz egy ige harmadik alak.
Összevonunk
Mivel ugye két igei alak kellene a mondatba, hiszen van egy, ami az igeidőből következik, illetve van egy harmadik alak, ami a Passive Voice miatt kell, egy kicsit egyszerűsítünk: a segédige marad, amit megkövetel az igeidő, a plusz egy be, ami a mondatba kerül a Passive miatt megkapja azt az igei alakot, ami az igeidő miatt kell, és az állítmány mehet harmadik alakba.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Példák:

The trash has been taken.
The house was painted ten years ago.
My car is being washed at the moment.
The breakfast is served from seven until eleven o’clock in the morning.
Had the salaries been transferred before midday?
Indirect object
Az olyan mondatokból, ahol a tárgy mellett van egy ún. Indirect Object is, mindkettőből képezhetünk Passive Voice-ot:
Bianka gave me a discount.
A: A discount was given to me.
B: I was given a discount.
Összetett mondatoknál
Összetett mondatoknál figyeljünk, hogy csak tárgyas igés mondatokból tudjuk képezni. Ahol nincs tárgy, ott nem képezhető.

Slide 6 - Slide

Create a passive voice sentence from the following:

Slide 7 - Slide

They have sold their car.

Slide 8 - Open question

He bought some land and two horses.

Slide 9 - Open question

She has written two letters.

Slide 10 - Open question

He has won a computer.

Slide 11 - Open question

He is breaking another window.

Slide 12 - Open question

She didn't accept the invitation.

Slide 13 - Open question

I showed him a nice photo.
(indirect object)

Slide 14 - Open question

We won't tolerate this.

Slide 15 - Open question

He had owned three apartments before the war.

Slide 16 - Open question

They were listening to loud music all day.

Slide 17 - Open question

Válaszd ki az aktív mondat passzív párját!

Slide 18 - Slide

I took my daughters to the cinema.
A
My daughters are taken to the cinema.
B
My daughters were took to the cinema by me.
C
My daughters were taken to the cinema.
D
My daughters are taken to the cinema.

Slide 19 - Quiz

They are renovating their flat.
A
Their flat is renovated.
B
Their flat is being renovated.
C
Their flat is renovating.
D
Their flat is being renovating.

Slide 20 - Quiz

Someone has stolen my bike.
A
My bike has been stolen.
B
My bike was stole.
C
My bike has be stolen.
D
My bike is be stolen.

Slide 21 - Quiz

He can't do this.
A
This he can't do.
B
This can't be done by him.
C
This can not done by him.
D
This can be not done by him.

Slide 22 - Quiz

Bob will give you the tickets.
A
You will be given the tickets by Bob.
B
The tickets will given to you by Bob.
C
You will be gave the tickets by Bob.
D
Sör

Slide 23 - Quiz

He always gives me money for my birthday.
A
I am always give money for my birthday.
B
I always give money for my birthday by him.
C
I am always given money for my birthday by him.
D
I am always gave money for my birthday by him.

Slide 24 - Quiz

The police arrested the robber last night.

A
The robber was be arrested last night.
B
The robber was arrested last night.
C
The robber was being arrested last night.
D
The robber is arrested last night by the police.

Slide 25 - Quiz

My girlfriend makes the best sandwiches.

A
The best sandwiches is made by my girlfriend.
B
The best sandwiches are made by my girlfriend.
C
The best sandwiches are makes by my girlfriend.
D
The best sandwiches beng made by my girlsfriens.

Slide 26 - Quiz

Someone was singing a heavy metal song when we arrived.
A
A heavy metal song was sung when we were arrived.
B
A heavy metal song was being sung when we arrived.
C
A heavy metal song was being sung when we were arrived.
D
A heavy metal song be sung when we were arrived.

Slide 27 - Quiz

My niece has already fed the dogs.
A
The dogs have already been fed by my niece.
B
My niece has already been fed the dogs.
C
The dogs have already being fed by my niece.
D
The dogs has already being fed by my niece.

Slide 28 - Quiz

Húzd a helyére a hiányzó szavakat!

Slide 29 - Slide

A good book is __________  ___________ at the moment.
is
are
was
being
be
reading
read
been

Slide 30 - Drag question

Thanos ___________ ___________ by the mightiest 
heroes  of the Earth.
is
are
was
being
be
defeated
defeat
been

Slide 31 - Drag question

My broken tap ___________   ___________   _________ now.
is
repaired
was
being
be
fix
repair
been

Slide 32 - Drag question

___________ your room __________  ___________ yet?
is
has
was
cleaned
has
have
platypus
been

Slide 33 - Drag question

Slide 34 - Slide

Goodbye!

Slide 35 - Slide