Stoornis, beperking en handicap

Beperkingen, stoornissen en mensen met een verstandelijke beperking
1 / 29
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Beperkingen, stoornissen en mensen met een verstandelijke beperking

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Stoornissen
Wat is een stoornis?

 • stem-, spraak-, en taalstoornis
 • orgaanstoornis
 • gehoor- en evenwichtsstoornis
 • gezichtsstoornis
 • stoornis in het bewegen
 • huid- en gevoelsstoornis

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Beperkingen
Een beperking is het gevolg van een stoornis.

 • Leren en toepassen van kennis
 • Communicatie
 • Mobiliteit
 • Zelfverzorging
 • Huishouden
 • Tussenmenselijke interacties en relaties
 • maatschappelijk

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vormen beperkingen

 • Lichamelijke beperkingen


 • Verstandelijke beperkingen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Noem 3 lichamelijke beperkingen

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Handicap
Een beperking is pas een handicap wanneer iemand niet in staat is om deel te nemen aan de samenleving

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Stoornis, beperking, handicap
 • Stoornis; wanneer een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is. Rekening houdend met de leeftijd van de betrokkene

 • Beperking; is een moeilijkheid of onmogelijkheid om bepaalde normale menselijke activiteit uit te voeren.

 • Handicap; is een verlies van mogelijkheden om op normale wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Verstandelijke beperking
Definitie van verstandelijke beperking;
Er is sprake van duidelijke beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen. De beperkingen treden op voor de leeftijd van achttien jaar

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Indeling van mensen met een verstandelijke beperking
 • Op basis van IQ

 • indeling naar niveaus
- lichte verstandelijke beperking
- matig verstandelijke beperking
- ernstige verstandelijke beperking
- zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Eenvoudig inzicht in zichzelf, in anderen en in de situatie. In staan een redelijke mate van zelfredzaamheid te ontwikkelen.
Hierbij is sprake van?
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Leert niet door te denken of waar te nemen, maar door te doen en te ervaren
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Deze mensen hebben bijna altijd motorische problemen
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Hierbij is vaak sprake van een vertraagde ontwikkeling
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Meervoudige beperking
Houdt in dat iemand twee of meer afzonderlijke beperkingen heeft, die ieder voor zich ernstig, omvangrijk en langdurig zijn.

individualiteit is een kernwoord in de verzorging en begeleiding.
Aandacht hebben voor totale functioneren van een client

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Autismespectrumstoornis (ASS)
Het is een aangeboren stoornis in de informatieverwerking in de hersenen,  met als gevolg beperkingen in sociale contacten en communicatie, beperkte en herhaalde (stereotiepe) gedragspatronen en star gedrag

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Aandacht stoornissen en gedragsstoornissen 
Meeste bekende is ADHD
staat voor attention deficit hyperactivity disorder
ofwel; rusteloos, impulsief en moeite met concentreren.
ADD komt op hetzelfde als ADHD neer alleen is er dan geen sprake van hyperactiviteit

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Stoornis
Beperking
Handicap
Ziekte
Aandoening
ontbreken van een orgaan of lichaamsfunctie of een beschadiging

afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest

verstoorde werking van 1 of meer organen

sprake van verlies van mogelijkheden om op de normale wijze aan de maatschappij deel te nemen

moeilijkheid of onmogelijkheid om bepaalde normale menselijke activiteit uit te voeren

Slide 23 - Drag question

This item has no instructions

AANDOENING > STOORNIS > BEPERKING > HANDICAP  
>
>
>
bij contact met anderen 
in communicatie
Stotteren
Ver-minderde spraak

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Moeite contact met anderen in maatschappij
Verminderde communicatie
AUTISME
Aandoening
Stoornis
Handicap
Beperking

Slide 25 - Drag question

Autisme
Ontwikkelingsstoornis
Moeite met relaties tussen mensen
Handicap met contact met andere
Een ongeval is een voorbeeld een niet-aangeboren beperking?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions