Intro HS4 + DO

1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

6.1: opbouw van de stad
- Stad heeft meerdere wijken & buurten
- Met allemaal hun eigen kenmerken
- Bouwjaar
- Grootte van het huis
- Prijs van het huis


Slide 8 - Slide

Sleep de afbeeldingen naar de juiste plek op de kaart

Slide 9 - Drag question

Historische binnenstad
Oudste stuk
Binnen stadsmuren / gracht (als een plaats dat heeft)


Slide 10 - Slide

Arbeiderswoning (19e eeuw)
Dicht bij het centrum (daar stond ook de fabriek!)
Kleine huizen (moest goedkoop zijn!
Vaak wel tuin
Gebouwd ten tijde van industriële revolutie

Slide 11 - Slide

Vooroorlogse woonwijk (1901-1930)
Kenmerken:

- Statige huizen
- Grote tuinen
- Huizen zelf soms vrij klein

Deze sfeer ook terug te zien in 
Kernhem!


Slide 12 - Slide

Hoogbouw 
Jaren '60: lage hoogbouw (3 hoog)
Jaren '70: hoge hoogbouw (10 hoog)

Idee: Hoog bouwen --> Veel ruimte over 
voor groene voorzieningen (speeltuin, voetbalveld)

Voorbeeld:
- Bijlmermeer, Amsterdam
- Veldhuizen / Ede-Zuid

Slide 13 - Slide

Eengezinswijk (vanaf 1970)
In het begin: vrij eentonig
Tegenwoordig: meer variatie

Slide 14 - Slide

Welke Nederlandse stad heeft GEEN opbouw volgens het model van een Nederlandse stad?
A
Groningen
B
Almere
C
Maastricht
D
Utrecht

Slide 15 - Quiz

6.1: opbouw van de stad
Geen elke stad ziet er zo perfect uit
:
Waarom niet?
- Misschien geen industrie
- Andere groeifase (Almere)
- Natuurlijke belemmeringen (heuvel, rivier)
- Groei richting andere stad (of juist niet)
- Groei langs infrastructuur


Slide 16 - Slide

Urbanisatie
- Industrie: Fabrieken, verwerken van goederen

- Mechanisch

- Revolutie: Snelle verandering (evolutie = langzame verandering)
--> Samenleving veranderde!

Mensen konden dichter op elkaar wonen
Trek naar de stad, want daar was werk
--> Urbanisatie


Slide 17 - Slide

De stad als economisch centrum
Industriële revolutie: Urbanisatie

Hetzeflde principe in ontwikkelende landen!

Slide 18 - Slide

Vanaf 1900: problemen
- Geen riolering
- Kleine, ongezonde huizen
- Veel uitlaatgassen (fabrieken)
- Laagopgeleiden
- Werklozen
- Verpaupering (verslechtering)

Slide 19 - Slide

Suburbanisatie
- Na jaren ‘60: Suburbanisatie:
   - Grote huizen + tuin
   - Veilig (vlucht voor de stad)
   - Opkomst auto + welvaart


Slide 20 - Slide

Binnenlandse migratie
Groen: positief migratiesaldo: let op verandering!

Slide 21 - Slide

Suburbanisatie 1960-1990: Groeikernen
- Als de mensen die het zich kunnen veroorloven wegtrekken uit de stad…

- Groeikernenbeleid

Slide 22 - Slide

Gevolgen suburbanisatie
Wie blijft er over?

Wat doet dat met het voorzieningsniveau?

Steden in problemen!

Reactie overheid:
   - Steden aantrekkelijker maken (stadsvernieuwing, herstructurering)
   - Meer bouwen bij steden (VINEX-wijken)
:
      - Wijken aan de rand van de stad: dus binnen grenzen, maar wel goed bereikbaar
      - Gezinswijken (speeltuinen)
      - Maken gebruik van voorzieningen van de stad

Slide 23 - Slide

Reurbanisatie
Mensen met hogere inkomens trekken weer naar de stad

De stad wordt “hip”

Mensen trekken bedrijven & voorzieningen aan…
--> Trekt nieuwe mensen aan

Slide 24 - Slide