3Havo scheikunde 3.3 Hoe maak je aluminium op grote schaal?

1 / 18
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

examenvraag
examen 2013: 65 p / 120 min

rode modder: 7p / 12,5 min
Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

8.4 Hoe maak je aluminium op grote schaal?

Slide 4 - Slide

Noem vier toepassingen van aluminium:

Slide 5 - Open question

Had je misschien één van deze toepassingen? 
Er zijn er nog veel meer ...

Slide 6 - Slide

Waarom wordt aluminium zoveel gebruikt? Geef drie eigenschappen van aluminium:

Slide 7 - Open question

Nergens op de wereld zit het metaal aluminium in de bodem.


Hoe komen we dan aan zoveel aluminium?


8,5 % van de aardkorst bestaat uit aluminiumerts (bauxiet). Hiernaast zie je een bauxietmijn in Suriname.

Slide 8 - Slide

Bauxiet wordt vooral gewonnen in Australie, China en Brazilië.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Je gaat nu de productie van aluminium uit bauxiet in een blokschema weergeven.

Eerst even twee herhalingsvragen over een blokschema ...

Slide 11 - Slide

Wat kan een blok in een blokschema niet voorstellen?
A
mengen
B
reageren
C
scheiden
D
stofstroom

Slide 12 - Quiz

Wat stelt een pijl tussen de blokken voor?
A
transport van stoffen
B
gevolg (van een oorzaak)
C
chemische reactie

Slide 13 - Quiz

Blokschema voor de productie van aluminium • Neem het schema dat hiernaast staat over in je schrift.
 • Lees daarna paragraaf 8.4 door. 
 • Zet nu in blok 1 en 2 de naam van een scheidingsmethode.
 • Zet in blok 3 de naam van een proces.
 • Zet bij de letter a t/m e de naam van een stofstroom.
Slide 14 - Slide

Feedback
Welke vragen heb je nog aan het eind van deze les?

Slide 15 - Open question

geef het reactieschema van:
 1. het roesten van ijzer, waarbij ijzer(III)oxide ontstaat
 2. het met zoutzuur etsen van zink, waarbij zinkionen en waterstof ontstaan
 3. het ontleden van alumininiumoxide:
 4. en het bereiden van ijzer uit  ijzer(III)oxide mbv cokes

Slide 16 - Slide

geef de reactievergelijking van:
 1.     ijzer + zuurstof > ijzer(III)oxide
 2.     zink + H+ionen > zinkionen + waterstof
 3.  aluminiumoxide > aluminium + oxide
 4. ijzererts + cokes > ijzer + koolstofdioxide

Slide 17 - Slide

van deze soorten reacties moet je zelf de kloppende vergelijking kunnen opstellen!!!
 1.   4 Fe  +  O2   --->   2 Fe2O3
 1.   Zn  +  2 H+   --->   Zn2+  +  H2
 2.    2 Al2O3   --->  4 Al  +  3 O2  
 3.   2 Fe2O3  +  3 C  --->  4 Fe  +  3 CO2

Slide 18 - Slide