Probleem gedrag

 probleemgedrag
onbegrepen gedrag

22 maart
AO1E-VPZ1
1 / 44
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

 probleemgedrag
onbegrepen gedrag

22 maart
AO1E-VPZ1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

opdracht van vorige les:

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

vandaag
theorie onbegrepen/probleemgedrag

begeleidingsmethoden 

maken casus en begeleidingsplan

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waarom dit onderwerp?
- 80 – 90% van de mensen met dementie vertoont gedragsproblemen. ​
- Probleemgedrag/onbegrepen gedrag komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking Probleemgedrag komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Probleemgedrag, onbegrepen gedrag, waar hebben we het dan over?

Slide 5 - Open question

maar 1 antwoord invullen


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

probleem gedrag/onbegrepen gedrag • vormt voor de cliënt zelf een probleem

 • voor anderen een probleem is

 • het regelmatig is en in verschillende situaties zich voordoet

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

posters
maak in een groepje van 4 een mindmap met de volgende vragen:

- wat vinden jullie probleemgedrag
-welk probleemgedrag ken je of zie je op stage?
-mogelijke oorzaken van probleemgedrag?
-hoe handel je bij probleemgedrag/onbegrepen gedrag?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is probleemgedrag?
A
Alle gedrag van de zorgvrager dat door zorgverleners als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren
B
Alle gedrag van de zorgvrager dat door de omgeving als een probleem wordt ervaren
C
Alle gedrag van de zorgvrager dat door de zorgvrager zelf als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 13 - Quiz

Onder probleemgedrag, ofwel 'onbegrepen gedrag', verstaan we alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.
Hoeveel procent van de zorgvragers met dementie vertoont probleemgedrag?
A
50-60%
B
60-70%
C
70-80%
D
80-90%

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

begeleiding/methodieken bij probleemgedrag

 • protocol probleemgedrag
 • ABC methode
 • 9 stappen methode
 • geef mij de 5

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Protocol probleemgedrag:

 • Stap 1: Probleemgedrag signaleren            
 • Stap 2: Probleem analyse (verheldering)     
 • Stap 3: Probleem definitie en doelen stellen
 • Stap 4 : Evaluatie                                   

Slide 16 - Slide

Wilma bespreekt; Protocol/ richtlijn etc in ZIVV? 
Stap 1: 

Probleemgedrag signaleren

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is jouw rol in het signaleren
van probleemgedrag?

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Wat is jouw rol

 • Onderbuikgevoel onderzoeken
 • Overleg met collega’s
 • Bijhouden over een paar dagen (episode)
 • Concreet maken wat je ziet
 • Feitelijk observeren en rapporteren (grijpt naar hoofd en grimas i.p.v. “heeft pijn”
 • Daarna inbrengen bij artsenvisite/gedragsvisite

Slide 19 - Slide


Afsluiten met dat dit de eerste stap is in het methodisch werken bij probleemgedrag. De zorg heeft de spilfunctie! Observeren de knik in het normale gedrag. Oren en ogen zijn de zorg.

Stap 2:
Probleem analyseren (verhelderen) 

Slide 20 - Slide

Bij signalering van probleemgedrag bij mensen met dementie is probleemverheldering de tweede stap: om welk gedrag gaat het, in hoeverre en op welke wijze is het een probleem, bij wie is sprake van lijdensdruk, is er sprake van gevaar en voor wie.Bio-psycho-sociaal model

Slide 21 - Slide

Uitleg over model. Toelichten ;
Menselijk gedrag ontstaat vanuit een complexe interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren (bio-psycho-sociaal model). Dit is ook van toepassing op gedrag van o.a. mensen met dementie.
 • Verandering in dagelijkse activiteiten en mobiliteit
 • Verandering in eet- en drinkgedrag, moeite met kauwen of slikken
 • Verandering in de toiletgang (mictie en defecatie).
 • Het hebben van pijn of toename van pijn.
 • Veranderd slaappatroon.
 • Verandering in cognitieve functies.
 • Verandering van zintuigfuncties.
Biologisch factoren 

Slide 22 - Slide

BIO
Artsenvisite:
Uitsluiten en eventuele aanpak lichamelijke factoren.
Psychofarmaca als uiterste middel, volgens richtlijn Verenso.

 • Normen en waarden  
 • Psychische stoornis  
 • Cognitieve stoornis 

Psychologisch factoren 

Slide 23 - Slide

Psycho

Persoonlijkheid, coping, levensgeschiedenis (levensloopvragenlijst) 

 • Teveel/te weinig prikkels
 • Interactie medebewoners/ familie/naasten
 • Omgeving herkenbaar en/of veilig
 • Voldoende/ Zinvolle dagbesteding
 • Bewegingsvrijheid
Sociale factoren 

Slide 24 - Slide

Sociaal:
Omgeving (prikkelverwerking)
Mogelijke oorzaken, triggers en instant houders van gedrag (m.b.v. observaties zoals ABC methode) 
Sarah Blom invloed kool benoemen

Gedragsvisite:  
Multidisciplinair overleg kernteam (SO, psy en VZ) alle facetten besproken


Hierna: ABC methode. Wat zie je, wat heb je gezegd en gedaan, wat was het effect. Emoties uit je naar een collega en de observaties moeten feitelijk worden gerapporteerd. Alvast mee beginnen voorafgaand aan gedragsvisite/crisisoverleg


Gekoppeld aan ABC methode filmpje van meneer met probleemgedrag?

Filmpje basketbal overgooien?
Welke methodiek hanteren jullie bij probleemgedrag op stage?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions

ABC-Methode
Een hulpmiddel om erachter te komen wat de oorzaak is van probleemgedrag van personen met dementie.  

A - Actie: welk gedrag vertoont jouw cliënt met dementie?
B - Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag?
C - Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag en voor wie? 
      S- Samen bespreken                                                               

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

9 stappen methode
https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Slide 31 - Link

This item has no instructions

Slide 32 - Link

This item has no instructions

Slide 33 - Link

This item has no instructions

geef mij de 5

                                      een methodiek als preventie middel?

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Stap 3 
Probleemdefinitie en doelen stellen. 

Slide 35 - Slide

Intro stap 3:  In de voorgaande stap is er gekeken naar mogelijk factoren van het probleemgedrag door bijvoorbeeld de inzet van de ABC methode. In stap 3 ga je multidisciplinair(Inc. familie indien mogelijk) naar de factoren( oorzaken en gevolgen kijken). 
Waardoor ontstaat het gedrag en waardoor wordt het in stand gehouden? 

Slide 36 - Video

In welke context?
Stap 4
Evaluatie 

Slide 37 - Slide

Evaluatie: Doel behaald? Bijstellen? Opnieuw naar stap 2? Etc. 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

take home
 • observeren
 • objectief rapporteren
 • onderzoekde houding wat betreft oorzaken van het gedrag
 • oordeel niet te snel
 • overleg met collega's 
 • maak plan en evalueer

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

portfolio opdracht
1.casus schrijven over 1 cliënt van stage met onbegepen/probleemgedrag

2.benaderingswijze maken/begeleidingsplan voor deze cliënt.

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

opdracht casus maken
Schrijf een casus over een cliënt uit je beroepspraktijk.
In deze casus moeten de volgende onderdelen aan bod komen:
- Persoonsgegevens
- Voorgeschiedenis
- Indicatie (waarom is iemand opgenomen)
- Ziektebeeld(en)/ syndroom/stoornis/aandoening
- Huidige situatie
- Verdere gegevens die bekend zijn zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, vitale functies e.d
- Andere disciplines die betrokken zijn bij deze cliënt
-Beschrijving van probleemgedrag/onbegrepen gedrag

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

benaderingswijze/begeleidingsplan maken

-  welk probleemgedrag is er (probleem)

- Hoe kun je dit gedrag herkennen (symptomen)

-Wat zijn mogelijke oorzaken? (etiologie) 

-wat zijn de doelen?

- Op welke wijze kun je als verpleegkundige een zorgvrager begeleiden met deze problemen. (interventies) welke methodiek ga je inzetten? 

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

portfolio opdracht inleveren
casus schrijven en op stage informatie inwinnen
volgende week bespreken voortgang in de les
Opdracht verder aanvullen en afmaken

Inleveren in teams ALA1 B
Inleveren: vrijdag 1 april (geen grap :-)

Slide 44 - Slide

This item has no instructions