Mijn proefles

Ouderenmishandeling

Iedere man of vrouw boven de 65 jaar kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere heen wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol wordt behandeld. Als dit vaker voor komt en de oudere heeft hier van last heft, noemen wij dit ook wel ouderenmishandeling. In principe kan dit iedere oudere overkomen.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ouderenmishandeling

Iedere man of vrouw boven de 65 jaar kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere heen wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol wordt behandeld. Als dit vaker voor komt en de oudere heeft hier van last heft, noemen wij dit ook wel ouderenmishandeling. In principe kan dit iedere oudere overkomen.

Slide 1 - Slide

Waar denken jullie aan bij het woord ouderenmishandeling

Slide 2 - Mind map

Aan het eind weten jullie wat..
- Ouderenmishandeling is
- welke soorten van mishandeling er zijn en welke signalen er bij horen
- Wie de plegers zijn
- Wat de oorzaak is
- Hoe vaak het voorkomt
- signalen zijn van ouderenmishandeling
- je kan doen bij vermoeden van ouderenmishandeling.

Slide 3 - Slide

Wat is oudermishandeling
- Handelen of het nalaten van handelen door iemand die in relatie staat met de oudere.

Slide 4 - Slide

Welke soorten van mishandelingen zijn er!?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Wie zijn de plegers?

Slide 7 - Slide

Oorzaken
- Afhankelijkheid
- Overbelasting
- Geschiedenis van de familie
- Isolement
- Problemen bij de ''dader'' 

Slide 8 - Slide

Hoeveel ouderen zijn er naar schatting slachtoffer van mishandeling?
A
1500
B
30000
C
780
D
200000

Slide 9 - Quiz

Signalen.
Slachtoffer
Dader
insamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor verwondingen
Toont zich onverschillig over het welbevinden van de ouderee
Angstige en depressieve indruk
Vertoont verschijnselen van overbelasting.
Oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van anderen
Er verdwijnen spullen en geld van de oudere
overdreven aardig tegen de oudere in bij zijn van anderen.
Weigert samenwerking of hulp van professionals 
Probeert hulp buiten de deur te houden.
Bij één of meerdere signalen betekend het niet dat er altijd sprake is van mishandeling.

Slide 10 - Slide

Filmpje

Slide 11 - Slide

Wat te doen bij vermoedens.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Slide 12 - Slide

Wat is de meldcode
& wat staat er in de meldcode van de V&VN
Wat is de meldcode
- Stappenplan 
- Signaleren en melden


- Stappenplan
- Toelichting van de stappen
- regels
- Beroepsgeheim
- Ondersteunen

Slide 13 - Slide

De 5 stappen van de meldcode

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Het accepteren van hulp.
- het slachtoffer kan wilsonbekwaam zijn;
- er kunnen schaamtegevoelens meespelen;
- afhankelijkheid van de dader;
- loyaliteit naar de dader toe;
- angst voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis;
- bang om contact met de dader te verliezen;
- angst voor vergelding van de kant van de dader.

Slide 16 - Slide

Extra info?
www.veiligthuis.nl
www.venvn.nl

Slide 17 - Slide