Normaal gedrag: 1

Normaal gedrag


IBS Ik en het Publiek
DV22
1 / 18
next
Slide 1: Slide
DierverzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Normaal gedrag


IBS Ik en het Publiek
DV22

Slide 1 - Slide

Wat is gedrag?

Slide 2 - Mind map

Wat is gedrag?
Alle handelingen die door een dier worden uitgevoerd.

Gedrag is er nooit zomaar, het komt altijd ergens vandaan.
Gedrag is een reactie op prikkels. Dit kan bewust of onbewust zijn.

Slide 3 - Slide

Natuurlijk gedrag
Gedrag dat is aangepast aan de natuurlijke omstandigheden waarin het dier leeft, en helpt het dier te overleven.

Wat voor functie heeft natuurlijk gedrag?
Natuurlijk gedrag zorgt ervoor dat het dier kan overleven in zijn omgeving.

Slide 4 - Slide

We verdelen natuurlijk gedrag onder in verschillende categorieën;
 • Sociaal gedrag
 • Eetgedrag of foerageergedrag 
 • Vluchtgedrag
 • Comfortgedrag
 • Voortplantingsgedrag 
 • Exploratiegedrag 
 • Rustgedrag

Slide 5 - Slide

Sociaal gedrag
Sociaal gedrag is gedrag wat 
dieren vertonen met soortgenoten
of niet-soortgenoten.

Is erg afhankelijk van groepsgrootte
en samenlevingsvorm (o.a.
solitair levend, paarvorming, 
harem) 

Slide 6 - Slide

Sociaal gedrag
Bij sociaal gedrag kun je denken aan spelen, poetsen, verzorgen, communicatie, etc.

Wat is de functie van sociaal gedrag?
 • Rangorde of hiërarchie bepalen
 • Verzorging van soortgenoten
 • Waarschuwen voor gevaar
 • Overleven als groep
 • Voorkomen van problemen binnen de groep

Slide 7 - Slide

Eetgedrag is erg afhankelijk van de samenlevingsvorm en het soort dier!
Eetgedrag of foerageergedrag
De manier waarop dieren hun eten zoeken, vinden en opeten. 

Slide 8 - Slide

Welk soort eetgedrag past bij welk dier?
Jaagt met een groep. Ze volgen een groep dieren dagen lang en wachten tot ze een kans zien om een dier aan te vallen.
Jaagt solitair (alleen). Het dier jaagt zijn prooi op naar een plek waar deze moeilijk kan ontsnappen. Als het dier een prooi heeft gehangen, neemt hij deze mee om op een rustige plek op te eten. 
Jaagt solitair (alleen). Het dier jaagt door zijn prooi te besluipen. Prooien worden vaak gevangen bij riviertjes.

Slide 9 - Drag question

Vluchtgedrag
Vluchtgedrag is wat prooidieren inzetten op het moment dat er gevaar dreigt.

Hoe kun je als dierverzorger rekening houden met het vluchtgedrag van een dier?

Slide 10 - Slide

Comfortgedrag
Dit vertonen dieren om zich prettig te voelen. Bijvoorbeeld;
 • Kippen die een zandbad nemen
 • Koeien die gebruik maken van een schuurborstel

Slide 11 - Slide

Wat is géén voorbeeld van comfortgedrag?
A
Rekken
B
Wassen
C
Hofmakerij
D
Uitschudden

Slide 12 - Quiz

Voortplantingsgedrag
Voortplantingsgedrag vertonen dieren om de soort te laten voortbestaan. Ofwel: om de soort te laten overleven.

Om de voortplanting in gevangenschap te kunnen stimuleren, moeten de de volgende zaken in orde zijn;
 • Huisvesting
 • Voeding
 • Verzorging

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Rustgedrag
Rustgedrag is gedrag waarbij een dier minder actief is. 

De leefomstandigheden van het dier zijn bepalend voor hoe dieren rusten, hoe vaak en hoe lang. Slide 15 - Slide

Exploratiegedrag
Het zoeken naar situaties en het onderzoeken van nieuwe situaties.

Waarom doen dieren dit?

Slide 16 - Slide

Benoem minimaal één ding dat je vandaag geleerd hebt

Slide 17 - Open question

Aan de slag!
Waarmee: Verwerkingsopdracht normaal gedrag 
Waar: 
Microsoft Teams -> Opdrachten  

Heb je de verwerkingsopdracht af? Lever deze dan in via ''Opdrachten'' in ''Teams''.
Volgende les kijken we deze gezamenlijk na! 

Slide 18 - Slide