Psychiatrie: Angststoornis

Angststoornis
1 / 18
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Angststoornis

Slide 1 - Slide

Wat voel je bij deze afbeelding?
A
Neutraal
B
Angst
C
Ongemakkelijk
D
Blijdschap

Slide 2 - Quiz

Wat voel je bij deze afbeelding?
A
Neutraal
B
Angst
C
Ongemakkelijk
D
Blijdschap

Slide 3 - Quiz

Wat voel je bij deze afbeelding?
A
Neutraal
B
Angst
C
Ongemakkelijk
D
Blijdschap

Slide 4 - Quiz

Lesopzet
 • Wat voel je?
 • Voorkennis activeren
 • Angst en angststoornis
 • Filmpje + vragen
 • Soorten angststoornissen
 • Afronding

Slide 5 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kunnen de studenten:
 •  het verschil tussen 'gewone' angst en een angststoornis benoemen.
 • In eigen woorden uitleggen wat een angststoornis inhoudt.

Slide 6 - Slide

Wat maakt jouw angstig? Wat voel je dan als je angstig bent?

Slide 7 - Open question

Angst
Emotie 
gevaarlijk of dreigende situatie
signaal
drie manier van reageren:
- Vechten
-  Vluchten
- Verlammen

Slide 8 - Slide

Wanneer spreekt men dan van een angststoornis, als iedereen toch angst ervaart?

timer
1:00

Slide 9 - Slide

Angststoornis
Men spreekt van een angststoornis op het moment dat een persoon zelf erg veel last ondervind van zijn/haar angsten (zijn omgeving ook). De angst heeft invloed op het functioneren van de persoon. Denk hierbij aan ‘sociaal functioneren (niet naar buiten durven), cognitief functioneren (geen focus meer hebben) en lichamelijk functioneren (paniekaanval)’.


Slide 10 - Slide

Uit onderzoek van het Trimbos instituut blijkt dat (oudere) zorgvragers met een ziekte een groter kans hebben bij het ontwikkelen van een angststoornis.

 
Waarom denken jullie dat er bij deze zorgvragers de kans groter is?

Slide 11 - Slide

Symptomen bij een angststoornis
- Het hebben van bange voorgevoelens
- Bezorgdheid
- Nerveus zijn
- Ongeduldig
- Spanning
- Hartkloppingen
- Transpireren
- Duizeligheid
- Benauwdheid
-Concentratieproblemen
- Slaapproblemen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Vormen van angststoornis
 • Paniekstoornis (al dan niet met agorafobie)
 • Fobieën (agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie) 
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD, oud dwangneurose)
 • Andere angststoornissen (Posttraumatische-stressstoornis PTSS)


Slide 14 - Slide

Zie jij een van de vormen terug op stage, zijn er zorgvragers op stage die een angststoornis hebben?
timer
1:00

Slide 15 - Open question

Stel jezelf in een angstig moment voor: hoe wil je dat er op zo'n moment met jou omgegaan wordt?

Slide 16 - Open question

Tips voor de omgang
 • Bouw aan vertrouwensrelatie
 • Neem angst serieus en toon begrip
 • Blijf rustig
 • Laat zv zoveel mogelijk alles zelf blijven doen
 • Angstdagboek
 • Bij hyperventilatie: help rustiger ademen

Slide 17 - Slide

Afronding
Zijn de lesdoelen behaald?
Aan het einde van de les kunnen de studenten:
 •  het verschil tussen 'gewone' angst en een angststoornis benoemen.
 • In eigen woorden uitleggen wat een angststoornis inhoudt.

Huiswerk.

Slide 18 - Slide