B&L workshop kleuter 15-10

Workshop de kleuter
                                                                                            Gemaakt door:
                                                                                         Thomas Spit,
                                                                                        Thijs Rikken,
                                                                                                  Indy van de berg
1 / 28
next
Slide 1: Slide
bPraktijkonderwijsLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Workshop de kleuter
                                                                                            Gemaakt door:
                                                                                         Thomas Spit,
                                                                                        Thijs Rikken,
                                                                                                  Indy van de berg

Slide 1 - Slide

Het doel van onze workshop
-Het doel van deze workshop is dat jullie wat meer gaan leren over kleuters en dat jullie kleuters ook beter gaan begrijpen. En we hopen tuurlijk dat jullie er wat aan hebben als jullie een keer voor een stel kleuters staan die jullie les moeten geven.

Slide 2 - Slide

Inhoud
1.  Inleiding Workshop.
2. Lichamelijke ontwikkeling
3. Kleuter in het onderwijs
4. Lichamelijke groei 
5. Motorische, cognitieve en sociaal affectieve ontwikkelingen
6. Slot
 

Slide 3 - Slide

Inleiding workshop
- Als je het over een kleuter hebt, 
   >meestal heb je het over een leeftijd van tussen de 4 en 6 jaar.
- De kleuter zit tussen een peuter en een schoolkind in, maar is een totaal ander soort doelgroep. 
- Het leren uit boeken en huiswerk maken is nog niet echt weggelegd voor een kleuter.
  >Een kleuter leert het meest tijdens spelen en spelletje doen.

Slide 4 - Slide

Welke leeftijdscategorie heeft een kleuter

Slide 5 - Open question

Een kleuter kan al best goed meeleven met anderen.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Kinderen worden vaak afgewezen, omdat ze niet aan de wensen doen
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

lichamelijke ontwikkeling
De belangrijkste ontwikkelingen tijdens de kleuterfase.
    
 -De motorische ontwikkelingen,                         .De lichamelijke groei
 -Ze krijgen een fijne motoriek ,                            .Gekenmerkt door de lentegroei, 
 -Bijvoorbeeld het ontstaan                                    .en toename van spiermassa
 van een voorkeushand   

Slide 8 - Slide

kleuter
peuter
een voorkeurshand krijgen
1 tot 4 jaar oud
hysterische krijsbuien
 de eigenwijsheid valt steeds beter op z’n plek

Slide 9 - Drag question

ontstaat er bij kleuters een fijne of grove motoriek
A
fijne motoriek
B
grove motoriek
C
geen van beide

Slide 10 - Quiz

kleuter in het onderwijs
- Kinderen bewegen graag en het onderwijs is daar ook op aangepast.
- Naast de theorie is het ook heel belangrijk om de kleuters te laten bewegen.
   >Voorbeeld:
   >leuke  dansjes, en actieve lessen
-  Bij het bewegen ontwikkelt de kleuter zijn motoriek
- In groep 2 word een kleuter al iets meer voorbereid op het schoolse leren dat in groep 3 begint
  >Maar tegelijkertijd mag een kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen
  

Slide 11 - Slide

hoe kun je een kleuter het beste laten leren?
A
door uit boekjes te leren
B
door spelletjes te doen
C
door veel te bewegen
D
door te praten

Slide 12 - Quiz

Hoeveel woorden
kent een kleuter gemiddeld in groep 2?
A
3100
B
3000
C
3200
D
2900

Slide 13 - Quiz

Wat leert een kleuter in groep 3?
A
seksuele voorlichting
B
meetkunde
C
biologie
D
samengestelde woorden

Slide 14 - Quiz

lichamelijke groei.
- Wanneer de peuter een kleuter word verwijder het mollige gedeelte van het lichaam en begint de kleuter al wat gespierde te worden.
- Van alle kleuters in Nederland is 10 % te dik ,
>  Consequentie, kans om ook als puber en adolescent dik te blijven.
>  Gevolg kans op overgewicht op volwassen leeftijd.
- van de leeftijd 4 tot en met 6 groeit de kleuter gemiddeld bij 13 cm 
- In deze leeftijdsfase begint je melkgebit te wisselen naar een definitief gebit.

Slide 15 - Slide

hoeveel verschil in cm zit er tussen de gemiddelde groeifases van jongens en meisjes?
A
1 cm
B
0 cm
C
4 cm
D
2 cm

Slide 16 - Quiz

motorische, cognitieve en sociaal affectieve ontwikkelingen

Slide 17 - Slide

Motorische ontwikkelingen
- Nog steeds een grove motoriek. 
   > Word wel steeds beter.
- Voorbeelden.
   >Rent zonder te vallen en kan goed klimmen.
   >Kan zowel met rechts als links hinkelen.
- De verschillende grondvormen  van bewegen krijgt hij steeds meer onder de knie.
- Voorbeelden
   >Klimmen, klauteren en balanceren op balken etc.
   >Geen zijwieltjes meer nodig bij het fietsen.
   

Slide 18 - Slide

hebben kleuters en grove of fijne motoriek?
A
fijne
B
grove
C
beide
D
geen van beide

Slide 19 - Quiz

cognitieve ontwikkeling
- Kenmerken bij de cognitieve ontwikkelingen  
- voorbeeld
 > taalontwikkeling in de richting van volledige zinnen maken
- Het denken word nog erg beheerst door wat het kind waarneemt
   Te herkennen aan : 
 >De kleuter ziet nog geen verband tussen oorzaak en gevolg.

   Een kleuter kan nog moeilijk verschil maken tussen fantasie en werkelijkheid
-  Bepaalde voorwaarden aan de basisschool
  >  Een kind moet zindelijk zijn, zich kunnen aanpassen aan andere kinderen en met andere                 kinderen kunnen samenwerken.

Slide 20 - Slide

sociaal affectieve ontwikkelingen
- Kleuters ontwikkelen sociale vaardigheden door veel om te gaan met andere kinderen en/ of         kleuters.
  > Dat helpt het kind zelf vertrouwen opbouwen, doordat leert het ook contact te kunnen                   leggen  buitenshuis, zonder de directe steun van zijn ouder.
- Kleuters leren na de hand van tijd ook empathie te ontwikkelen, om zichzelf te kunnen                     verplaatsen in een ander.
- Zowel het opbrengen van empathie als zelfbeheersing zijn belangrijk voor de sociale                         contacten en vriendschappen die een kleuter steeds meer aangaat.
   >Waarden en normen beginnen zich nog maar net te ontwikkelen.

Slide 21 - Slide

sociaal affectief
cognitief
motorisch
taalontwikkeling
verbeterd 
grondvormen onder de knie krijgen
begin van intern geweten
sterke identificatie
concreet denken
kan rennen zonder te vallen

Slide 22 - Drag question

hoe krijgen kleuters meer zelf vertrouwen?
A
nieuwe dingen leren
B
veel omgaan met andere kleuters of kinderen
C
veel spelen
D
met vertrouwde personen omgaan

Slide 23 - Quiz

kleuters leren empathie te ontdekken
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quiz

een kleuter heeft veel goede vriendschappen?
A
waar
B
niet waar

Slide 25 - Quiz

kleuters ontwikkelen normen en waarden
A
waar
B
niet waar

Slide 26 - Quiz

Vliegtuigje vouwen.
2 minuten de tijd
1 kans
Wie de beste kan vouwen
en welke het meest ver vliegt

Slide 27 - Slide

slot
- Dit was onze workshop,
- we hopen dat jullie er wat van hebben geleerd
-en dat onze doelen gehaald zijn.
- Bedankt voor de aandacht,
- zijn er voor de rest nog vragen.

Slide 28 - Slide