PRV 1.3.2

Professionele Vaardigheden


Les 3
Periode 3
Leerjaar 1
1 / 36
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Professionele Vaardigheden


Les 3
Periode 3
Leerjaar 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Wat staat er in de Zorgverzekeringswet?
Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?
Wat zit er in een basisverzekering?
Hoeveel is het eigen risico minimaal?
Waarvoor kun je je aanvullend laten verzekeren?

Slide 2 - Slide

 1. Primaire preventie: Voorkómen van ziekte
 2. Secundaire preventie: Vroeg opsporen van ziekten/aandoeningen of risicofactoren
 3. Tertiaire preventie: Voorkomen van complicaties/ verergering
Lesindeling week 1.3.3
1. Welkom + Rapid (5 min.)
2. Vorige les (5 min.)
3. Lesindeling en Leerdoelen (5 min.)
4. Theorie WMO en WLZ (25 min.)
5. Afsluiting en huiswerk (5 min.)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van de les:
 1. Weet je waar de afkorting WLZ voor staat en wat er in deze wet is geregeld. 
 2. Kun je benoemen waar de afkorting WMO voor staat en wat er in deze wet is geregeld.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Zorg in Nederland
 1. Zorgverzekeringswet (ZVW)
  - Iedereen heeft recht op basisverzekering
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  - Ondersteuning op niet-medische basis
 3. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  - Levenslange/levensbrede zorg (via Zorgkantoor)
 4. Jeugdwet

Slide 5 - Slide

Zorgverzekeringswet (Zvw): Iedereen heeft recht op basisverzekering
- Betalen premie per maand 
- Eigen risico (minimaal 385 euro)
- Zorg, verpleging, medicijnen, tandarts etc.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Ondersteuning om zo lang mogelijk mee te doen in de maatschappij en thuis te blijven wonen
- Geregeld door de gemeente
- Betalen van eigen bijdrage
- Hulp huishouding, dagbesteding, scootmobiel etc.

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Voor levenslange en/of levensbrede zorg
- Indicatie nodig via Zorgkantoor
- Eigen bijdrage
- Verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, verpleging
   etc.
Heb je ooit wel eens van je WMO gehoord?
JA
NEE

Slide 6 - Poll

This item has no instructions

WMO
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Stimuleert de zelfredzaamheid en deelname aan samenleving
 • Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij gemeente (WMO-loket of wijkteam)
 • Eigen bijdrage (19 euro per maand)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat zou iemand nodig kunnen
hebben om thuis te blijven wonen?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Bijvoorbeeld...

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Cure of Care?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

WLZ
WLZ: Wet Langdurige Zorg
 • Voor levenslange en levensbrede zorg (zorg op elk gebied)
 • Zware en intensieve zorg
 • Kwetsbare ouderen, mensen met een handicap, mensen met een psychische aandoening
 • Indicatie aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Eigen bijdrage (afhankelijk van inkomen)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Cure of Care?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zorg in Nederland
 1. Zorgverzekeringswet (ZVW)
  - Iedereen heeft recht op basisverzekering
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  - Ondersteuning op niet-medische basis
 3. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  - Levenslange/levensbrede zorg (via Zorgkantoor)
 4. Jeugdwet

Slide 14 - Slide

Zorgverzekeringswet (Zvw): Iedereen heeft recht op basisverzekering
- Betalen premie per maand 
- Eigen risico (minimaal 385 euro)
- Zorg, verpleging, medicijnen, tandarts etc.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Ondersteuning om zo lang mogelijk mee te doen in de maatschappij en thuis te blijven wonen
- Geregeld door de gemeente
- Betalen van eigen bijdrage
- Hulp huishouding, dagbesteding, scootmobiel etc.

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Voor levenslange en/of levensbrede zorg
- Indicatie nodig via Zorgkantoor
- Eigen bijdrage
- Verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, verpleging
   etc.
Huiswerk
Maak een samenvatting van 'Inleiding in de gezondheidszorg' H17.4 en 17.5 + H18.1 t/m 18.3

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Professionele Vaardigheden


Les 4
Periode 3
Leerjaar 1

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Wat kun je nog vertellen over de WMO?

Wat weet je nog van de WLZ?

Slide 17 - Slide

 1. Primaire preventie: Voorkómen van ziekte
 2. Secundaire preventie: Vroeg opsporen van ziekten/aandoeningen of risicofactoren
 3. Tertiaire preventie: Voorkomen van complicaties/ verergering
Lesindeling week 1.3.4
1. Welkom + Rapid (5 min.)
2. Vorige les (5 min.)
3. Lesindeling en Leerdoelen (5 min.)
4. Thuiszorg (20 min.)
5. Zorgkosten in Nederland (20 min.)
6. DBC's (25 min.)
7. Afsluiting en huiswerk (5 min.)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van de les:
 1. Weet je waar de afkorting WLZ voor staat en wat er in deze wet is geregeld. 
 2. Kun je benoemen waar de afkorting WMO voor staat en wat er in deze wet is geregeld.
 3. Kun je uitleggen waar de afkorting DBC voor staat en wat hiermee geregeld wordt.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Zorg in Nederland
 1. Zorgverzekeringswet (ZVW)
  - Iedereen heeft recht op basisverzekering
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  - Ondersteuning op niet-medische basis
 3. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  - Levenslange/levensbrede zorg (via Zorgkantoor)
 4. Jeugdwet

Slide 20 - Slide

Zorgverzekeringswet (Zvw): Iedereen heeft recht op basisverzekering
- Betalen premie per maand 
- Eigen risico (minimaal 385 euro)
- Zorg, verpleging, medicijnen, tandarts etc.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Ondersteuning om zo lang mogelijk mee te doen in de maatschappij en thuis te blijven wonen
- Geregeld door de gemeente
- Betalen van eigen bijdrage
- Hulp huishouding, dagbesteding, scootmobiel etc.

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Voor levenslange en/of levensbrede zorg
- Indicatie nodig via Zorgkantoor
- Eigen bijdrage
- Verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, verpleging
   etc.
Het is niet altijd zwart-wit...

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Denk eens aan de thuiszorg...
Wat valt daar onder?

Slide 22 - Mind map

Wie heeft er wel eens te maken gehad met thuiszorg? Thuis of elders?  
Thuiszorg
Thuiszorg kan plaatsvinden in 3 gebieden:
 1. Verpleging
 2. Verzorging
 3. Huishoudelijke hulp

Schrijf per gebied nu eens minimaal 3 voorbeelden op.
timer
5:00

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Voor wie is de thuiszorg?
Thuiszorg is er voor:
 • Ouderen
 • Mensen met een chronische ziekte
 • Mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking
 • Speciale doelgroepen
 • Mensen die uit het ziekenhuis komen
 • Mensen die terminaal zijn

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Vergoeding thuiszorg
Zoals gezegd is de zorg niet altijd zwart-wit...

De thuiszorg kan vergoed worden door:
 • WLZ: Langdurige en intensieve zorg bij lichamelijke/verstandelijke beperking (verpleging en verzorging)
 • WMO: Voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging om zelfstandig te kunnen blijven leven.
 • ZVW: Voor de 'geneeskundige' verzorging en verpleging (medisch risico)

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wat doe je nou als DA met de thuiszorg?

Slide 27 - Mind map

-aanvraag visites
-zorgen over patiënten
-aanvraag medicatie
-zorgen over thuissituatie
Zorg in Nederland
 • Goed geregeld
 • Hoge kwaliteit, relatief korte wachttijden
 • Meerdere wetten ter bescherming (WLZ, ZVW, WMO)
 • Als DA ben je hier ook onderdeel van (advies, aanvragen etc.)

Maar waar komt het allemaal altijd weer op terug?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Zorgkosten
De zorg wordt steeds duurder:
 • Mensen worden steeds ouder (meer ziektes, minder werken)
 • Huidige coronacrisis (meer zieken)
 • Ziekten zijn beter te bestrijden (en dus leven mensen langer)
 • Duurdere technologie/ingrepen
 • Mensen gaan vaker naar de dokter
 • We stellen hogere eisen/willen meer
 • Meer chronische (welvaarts)ziekten

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we hieraan doen?
Zoek dit uit!

Op welke manier worden de zorgkosten zo laag mogelijk gehouden? 
timer
10:00

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Wat doen we hieraan?
Vroeger: Werken met een budget
 • Wat is het nadeel van een budget?

Nu: Werken met DBC's (komen we zo op terug)
 • Steeds hogere premies
 • Steeds meer belasting
 • Minder zorgtoeslag
 • Meer zelf betalen

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

DBC's
DBC: Diagnose Behandel Combinatie (pakket)
 • Manier waarop zorg gedeclareerd wordt aan zorgverzekeraars
 • Een bepaalde diagnose heeft gemiddelde behandelkosten
 • Er zijn 4400 verschillende DBC's
 • Maakt uitkeren van verzekeringen efficiënter
 • Zorgt voor betere kwaliteit van zorg voor een lagere prijs

Slide 33 - Slide

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen met elkaar onderhandelen over de prijs en kwaliteit van zorg en behandelingen. De consument kan hier uiteindelijk van profiteren. 

Er komt meer transparantie in de kosten van bepaalde behandelingen, waardoor ziekenhuizen hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en betaalbare en doelmatige zorg kunnen blijven leveren.

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Zelf aan de slag
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct

 • Wat houdt DBC-zorgproduct 011301011 in?
 • Hoeveel kost een polibezoek in 2020 hiervoor?
 • Wat houdt DBC-zorgproduct 019999053 in en hoeveel kost dit?
 • Wat houdt DBC-zorgproduct 020107028 in en hoeveel kost dit?
 • Hoe vaak is dit in 2020 uitgevoerd?
 • Hoe duur is het om gips aan te brengen bij een beschadiging van de meniscus in 2020
timer
20:00

Slide 35 - Slide

605 euro
Huiswerk
Maak opdracht 2 op CumLaude
Deze opdracht is onderdeel van jouw portfolio

Slide 36 - Slide

This item has no instructions