6.1 Hoe wordt er geproduceerd?

code:3785
Ik ben nog niet begonnen, maar als je wilt 
kun je alvast de app van LessonUp downloaden 
via de AppStore of Google Play
Dat scheelt straks weer tijd...

Uiteraard kun je straks ook meedoen 
via: http://student.lessonup.io

1 / 26
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

code:3785
Ik ben nog niet begonnen, maar als je wilt 
kun je alvast de app van LessonUp downloaden 
via de AppStore of Google Play
Dat scheelt straks weer tijd...

Uiteraard kun je straks ook meedoen 
via: http://student.lessonup.io

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 6
6.1 Hoe wordt er geproduceerd
Doelen: 
  • Ik weet welke productiefactoren nodig zijn om te produceren.  
  • Ik kan waardevermindering van kapitaalgoederen berekenen 
  • Ik weet wat een bedrijfskolom is

Slide 2 - Slide

Programma

  • werken in niveaugroepen
  • instructie n.a.v. productie spijkerbroeken
  • zelfstandig werken / verlengde instructie
  • afsluiting (afschrijving en toegevoegde waarde)


Slide 3 - Slide

begrippen:
productiefactoren: natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap

afschrijving: jaarlijkse waardevermindering van kapitaalgoederen

arbeidsintensief: productie door menselijke arbeid

kapitaalintentsief: naar verhouding meer kapitaalgoederen

toegevoegde waarde: extra waarde van product door bedrijfsbewerking

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Een voorbeeld van de productiefactor natuur uit het filmpje:
A
Chemicaliën die gebruikt worden
B
Medewerker die de broek opschuurt
C
7.000 liter water per broek
D
Transport van de broeken

Slide 6 - Quiz

De medewerkers die met chemicaliën de wassing aanbrengen op de spijkerbroeken zijn een voorbeeld van de productiefactor:
A
Natuur
B
Kapitaal
C
Arbeid
D
Ondernemerschap

Slide 7 - Quiz

De productiefactor kapitaal bestaat uit machines, gebouwen en geld.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

De toegevoegde waarde door de spijkerbroek fabrikant is:
A
12 - 7 = 5 euro
B
217 - 7 = 210 euro
C
217 - 12 = 205 euro

Slide 9 - Quiz

Er ontstaat 7.000 liter verontreinigd water per spijkerbroek. Dit wordt zelden gereinigd. Dit water is een voorbeeld van:
A
Maatschappelijke opbrengsten
B
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
C
Maatschappelijke kosten

Slide 10 - Quiz

De productie van spijkerbroeken is heel...
A
Kapitaalintensief
B
Arbeidsintensief

Slide 11 - Quiz

Afmaken voor de volgende les
  1. Lees de leerteksten
  2. Maak de opdrachten
  3. H6 opdr. 1 t/m 11
Video uitleg produceren
Video uitleg productiefactoren
Video uitleg bedrijfskolom en toegevoegde waarde

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

over 20 minuten: t/m opdr. 7 af
timer
20:00

Slide 26 - Slide