Gastles Cameravoering

Totaalshot
Overshoulder
Mediumshot
Close-up
Het filmkader bepaalt wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Draait het shot om de omgeving (totaalshot, establishingshot) of om het personage (medium, close-up)?

Het overshoulder-shot geeft aan dat twee personages in dialoog hebben met elkaar.
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3-5

This lesson contains 23 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Totaalshot
Overshoulder
Mediumshot
Close-up
Het filmkader bepaalt wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Draait het shot om de omgeving (totaalshot, establishingshot) of om het personage (medium, close-up)?

Het overshoulder-shot geeft aan dat twee personages in dialoog hebben met elkaar.

Slide 1 - Slide

Informatie
Het filmkader bepaalt wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Draait het shot om de omgeving (totaalshot, establishingshot) of om het personage (medium, close-up)?

Het overshoulder-shot geeft aan dat twee personages in dialoog hebben met elkaar.
Welke camerastandpunten en filmkaders hebben we gezien? 
Waarom heeft de maker voor deze shots en volgorde gekozen?
Hoe heeft de maker ervoor gezorgd dat het lijkt alsof Mia daadwerkelijk een injectie in haar hart krijgt ingediend?

Slide 2 - Slide

Vragen over fragment: Pulp Fiction
  • Welke camerastandpunten en filmkaders hebben we gezien? (Veel close-ups, Kikkerperspectief, Vogelperspectief, Totaalshot en Zoom)
  • Waarom heeft de maker voor deze shots en volgorde gekozen? (Geen mediumshot: we beginnen en eindigen met totaalshots (informatie: we zijn in een huiskamer), vervolgens wisselt Tarantino meerdere close-ups af om spanning op te bouwen en heel dicht op de handeling te blijven. Het moment wordt als het ware uitgesmeerd. De shots van de personages geven ons de emotionele laag.)
  • Hoe heeft de maker ervoor gezorgd dat het lijkt alsof Mia daadwerkelijk een injectie in haar hart krijgt ingediend? (op dat moment snijdt het shot van Vincent naar Mia, en hoor je een geluidseffect. Kracht van suggestie)
In het volgende fragment zie je een interview met de regisseur van Pulp Fiction Quentin Tarantino, waarin hij vertelt hoe hij speelt met de verwachtingen van het publiek.

Slide 3 - Slide

Kijkvraag interview met filmmaker Quentin Tarantino 

In het volgende fragment zie je een interview met de regisseur van Pulp Fiction Quentin Tarantino, waarin hij vertelt hoe hij speelt met de verwachtingen van het publiek.The Great Train Robbery
(1903, Edwin S. Porter)
Al in 1903 werd de eerste western gemaakt: The Great Train Robbery.

Bekijk de openingsscène en geef aan wat jou opvalt aan het cameragebruik.
The Great Train Robbery (1903, Edwin S. Porter)

Slide 4 - Slide

Kijkvraag bij fragment uit de film: The Great Train Robbery van Edwin S. Porter

We kennen allemaal het filmgenre western: veel cowboys, actie en verschillende shots. Al in 1903 werd de eerste western gemaakt en heet The Great Train Robbery.

Bekijk de openingsscène en geef aan wat jou opvalt aan het cameragebruik.Pulp Fiction (1994, Quentin Tarantino)
Bekijk het volgende fragment: welke verschillende camerastandpunten en kaders zie je?
Pulp Fiction (1994, Quentin Tarantino)
Let op: het fragment kan als schokkend ervaren worden!

Slide 5 - Slide

Kijkvraag bij fragment uit de film: Pulp Fiction van Quentin Taratino

Bekijk het volgende fragment: welke verschillende camerastandpunten en kaders zie je?

Let op: het fragment kan als schokkend ervaren worden (lees: de kracht van suggestie)

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Wat viel je op aan het cameragebruik? Vond je het een spannende scène?
Hoe zou je deze scène spannender kunnen maken door middel van cameragebruik?

Slide 7 - Slide

Vragen over filmfragment: The Great Train Robber

Inmiddels kennen we verschillende camerastandpunten en filmkaders die in 1903 nog niet ontwikkeld waren.
Door deze cinematografische technieken te gebruiken kun je een scène spannender maken, beter een verhaal vertellen en dichter bij de personages komen.
  • Wat viel je op aan het cameragebruik? Vond je het een spannende scène?
  • Hoe zou je deze scène spannender kunnen maken door middel van cameragebruik?
CAMERA
Standpunten en filmkaders

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

Bekijk het filmfragment

Start de film door op de play-knop te drukken. Vergeet het geluid niet aan te zetten.

Slide 10 - Video

Bekijk het filmfragment

Start de film door op de play-knop te drukken. Vergeet het geluid niet aan te zetten.
We herbekijken een specifiek stukje uit de film (vlak voordat de naald erin gaat). Welke camerastandpunten en kaders zie je en waarom heeft de maker daarvoor gekozen?
We gaan opnieuw kijken naar fragment uit de film Pulp Fiction. Waarom heeft de maker voor deze shots en volgorde gekozen?

Slide 11 - Slide

Opnieuw kijken naar fragment uit de film: Pulp Fiction

Slide 12 - Video

Bekijk het filmfragment

Start de film door op de play-knop te drukken. Vergeet het geluid niet aan te zetten.
Pulp Fiction maakt dus gebruik van veel verschillende shots, met verschillende standpunten en filmkaders. Hoe zouden we de openingscène van The Great Train Robbery spannender kunnen maken? 

Maak groepjes van 3/4 en maak de overval scene na in 5 shots met je telefoon. 

Slide 13 - Slide

Opdracht (15 min.)

Leerdoel: de leerling begrijpt door toepassen van filmkaders en camerastandpunten dat een verhaal spannender wordt en de kijker meer betrokken.

Pulp Fiction maakt dus gebruik van veel verschillende shots, met verschillende standpunten en filmkaders. Hoe zouden we de openingsscène van The Great Train Robbery spannender kunnen maken?

Maak groepjes van 3/4 en maak de overval scene na in 5 shots met je telefoon. 
Wissel je resultaten uit. Is het gelukt om de scène spannender te maken?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions


In deze les ontdek je de rol van cameravoering op de filmbeleving.

Wat is cameravoering?

Slide 15 - Slide

Leerdoel: In deze les ontdek je de rol van cameravoering op de filmbeleving.

Bespreek met de leerlingen het leerdoel van deze les: vandaag gaan we onze eigen scene filmen. We gaan aan de hand van verschillende filmfragmenten onderzoeken wat de rol is van cameravoering op de filmbeleving en of wij middels cameravoering de filmbeleving kunnen sturen.
  • Wie weet wat cameravoering is?(Cameravoering gaat over de keuzes die gemaakt worden over hoe een scene gefilmd wordt. In deze les kijken we naar welke camerastandpunten (positie van de camera) je kunt gebruiken en welke filmkaders (afstand tot het onderwerp).)


Slide 16 - Video

Bekijk het filmfragment

Start de film door op de play-knop te drukken. Vergeet het geluid niet aan te zetten.
Match de camerastandpunten met de filmstills:

Kikkerperspectief
Vogelperspectief
Neutraal (op ooghoogte)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Match de filmkaders met de filmstills:

Totaalshot
Over-shouldershot
Mediumshot
Close-upshot

Slide 18 - Slide

Informatie
Het filmkader bepaalt wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Draait het shot om de omgeving (totaalshot, establishingshot) of om het personage (medium, close-up)?

Het overshoulder-shot geeft aan dat twee personages in dialoog hebben met elkaar.

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Welk gevoel kreeg je van deze scène? Hoe komt dat?
Welke shots en standpunten heb je gezien?
Hoe zou deze scène overkomen als het één lang shot was zoals in het eerste fragment?

Slide 20 - Slide

Vragen over fragment: Pulp Fiction
  • Welk gevoel kreeg je van deze scène? Hoe komt dat?
  • Waarom heeft de maker gekozen voor deze verschillende shots en standpunten?
  • Hoe zou deze scène overkomen als het één lang shot was zoals in het eerste fragment?
Vogelperspectief
Kikkerperspectief
Neutraal standpunt
Het camerastandpunt kan een emotie of sfeer versterken, informatie geven over het personage, en spelen met perspectief.

Slide 21 - Slide

Informatie
Het camerastandpunt kan een emotie of sfeer versterken, informatie geven over het personage, en spelen met perspectief.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Cameravoering
in Fictiefilm

Slide 23 - Slide

This item has no instructions