Pedagogisch Klimaat les 2

Pedagogisch Klimaat
les 2 
WERKPROCES  W7   Zorg voor een veilig pedagogisch klimaat 

1 / 14
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch KlimaatMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogisch Klimaat
les 2 
WERKPROCES  W7   Zorg voor een veilig pedagogisch klimaat 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugkoppeling vorige les
 • Theorie bespreken
 • kijkopdracht
 • huiswerk 

Slide 2 - Slide

WAAROM IS OPVOEDEN NOODZAKELIJK?

Slide 3 - Open question

Wat is het einddoel van de opvoeding?

Slide 4 - Open question

Opvoeden is:

Slide 5 - Open question

Wat weet je aan het einde van deze les?
 • Je weet wat een opvoedingsrelatie is
 • Je weet het verschil tussen pedagogiek en orthopedagogiek
 • Je weet wanneer er sprake is van professionele afstand
 • Je weet wat er bedoeld wordt met pedagogische klimaat

Slide 6 - Slide

Opvoeden in een organisatie
 •  Als p.m. besteed je aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en zorg je ervoor dat een kind zich veilig voelt 
 • De relatie met het kind is de basis van waaruit je opvoedt (opvoedingsrelatie) 
 • De relatie in je werk is functioneel 
 • Je straalt daarbij natuurlijk gezag uit 
 • Er is sprake van een professionele afstand (lezen 1.3.2) 

Slide 7 - Slide

opvoeden in een organisatie
Alicia is één jaar oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeggezin? Wie beslist er over Alicia's lot en toekomst? Een onderhuids portret van binnenuit. 
Afspelen tot 13.50 uur 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Opvattingen over opvoeden worden beïnvloed door:
 • De tijd waarin we leven 
 • De cultuur waar we deel van uitmaken 
 • Persoonlijke waarden, normen en opvattingen 

Slide 10 - Slide

wat is pedagogiek? 
Pedagogiek is de wetenschap die de opvoeding van het kind bestudeert. Bij pedagogiek ga je ervan uit dat opvoeden een “kunde” is. Je kunt het leren 
Orthopedagogiek richt zich op de behandeling van kinderen met een : 
Verstandelijke of lichamelijke beperking 
Problematische leer- of opvoedingssituatie 

Slide 11 - Slide

pedagogisch klimaat 
POSITIEF   Sfeer   Persoonlijkheid                       vertrouwen en ruimte geven   inrichting en materialen                  
                                    
Welke kenmerken van een goed pedagogisch klimaat zag je in de film van Alicia?  
Welke niet? 
     In tweetallen. 

Slide 12 - Slide

Huiswerk
 • Lezen blz  19 t/m/ 24 
 • Maken opdracht 4 t/m 6 blz 12 t/m 14 online
 • Het eindproduct Opdracht 2 Visie in Beeld blz. 39/40 

Slide 13 - Slide

wat is een pedagogisch klimaat?
de wijze waarop een sfeer wordt geschapen waarin kinderen zich sociaal, emotioneel en intellectueel kunnen ontwikkelen. Ook wel opvoedingsklimaat. 

Slide 14 - Slide