H1.2 les 3 Deeltjesmodel en stofeigenschappen

H1 Stoffen en materialen
Les 3 Deeltjesmodel en stofeigenschappen

NOVA 3H H1.2 Het deeltjesmodel
deze les nodig:
- schrift
- pen en potlood
- boek
- laptop
1 / 25
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H1 Stoffen en materialen
Les 3 Deeltjesmodel en stofeigenschappen

NOVA 3H H1.2 Het deeltjesmodel
deze les nodig:
- schrift
- pen en potlood
- boek
- laptop

Slide 1 - Slide

Deze les
- huiswerkcontrole en terugblik op de vorige les
- uitleg nieuwe stof
- grafiek tekenen in het boek
- controleren wat je vandaag geleerd hebt

Slide 2 - Slide

Huiswerkcontrole (in stilte)
Maak een tekening op micro-niveau van het 
verdampen van water. Hoe groot is de 
aantrekkingskracht, de snelheid en de afstand 
tussen de moleculen in elke fase? 
Schrijf dit bij je tekening erbij
timer
5:00
de nummers in het rad bepalen welke lln antwoord geeft
docent checkt ondertussen H1.2 opgave 2 + 8 + 9 online

Slide 3 - Slide

Microniveau: het deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! 
       Hoe hoger de temperatuur, 
       hoe sneller ze bewegen  
4.   Moleculen trekken elkaar aan.
5.   Tussen de moleculen zit afstand.
macro: stof
micro: moleculen

Slide 4 - Slide

NOTEER
Moleculen in een stof

Slide 5 - Slide

1

3

2
4

4

4

4

Vast
Gas
Vloeibaar
Smelten
Stollen
Verdampen
Condenseren

Slide 6 - Drag question

Met het deeltjesmodel kun je de faseovergangen verklaren.
Vraag:
Wat is het belangrijkste verschil tussen de moleculen in een vloeistof en in een gas?

A
In een vloeistof hebben de moleculen een vaste plaats.
B
In een vloeistof zitten de moleculen dichter op elkaar
C
In een vloeistof zijn de moleculen groter.
D
In een vloeistof zijn de moleculen kleiner.

Slide 7 - Quiz

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet langs elkaar bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quiz

Deze les:
- uitleg 
- DEMO filmpje bekijken en grafiek tekenen
- eigen werk

Slide 9 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les:
- kun je het kook/smeltpunt aflezen uit een smelt- en kookdiagram
- kun je temperatuur in °C omrekenen naar K (en andersom)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Smeltpunt
Door het verbranden van kaarsvet, wordt
het bovenste deel van de kaars warm.
Hierdoor smelt de kaars. Er is tegelijkertijd 
gesmolten en vast kaarsvet aanwezig

Slide 12 - Slide

Het smeltdiagram van stearinezuur.

Slide 13 - Slide

noteer & leer: tijdens het smelten/koken van een zuivere stof blijft de temperatuur constant. 
Dit is het kook/smeltpunt. 
In de grafiek loopt de lijn horizontaal

Slide 14 - Slide

Verklaring met deeltjesmodel
moleculen gaan steeds harder trillen

Slide 15 - Slide

Verklaring met deeltjesmodel
energie wordt gebruikt voor verbreken bindingen
moleculen gaan steeds harder trillen

Slide 16 - Slide

Verklaring met deeltjesmodel
energie wordt gebruikt voor verbreken bindingen tussen moleculen
moleculen gaan steeds harder trillen
moleculen gaan steeds harder trillen

Slide 17 - Slide

DEMO Stolcurve 
We bekijken klassikaal een filmpje van het stollen van kaarsvet.
Maak in je schrift een tabel met 4 kolommen om de waarnemingen te noteren:

1 min
.........°C
11 min
.........°C
2 min
.........°C
12 min
.........°C
3 min
.........°C
13 min
.........°C
4 min
.........°C
14 min
.........°C
...tm 10
.........°C
...tm 20
.........°C

Slide 18 - Slide

DEMO Stolcurve 
We bekijken klassikaal een filmpje van het stollen van kaarsvet.
Maak in je schrift een tabel met 4 kolommen om de waarnemingen te noteren:

1 min
.........°C
11 min
.........°C
2 min
.........°C
12 min
.........°C
3 min
.........°C
13 min
.........°C
4 min
.........°C
14 min
.........°C
...tm 10
.........°C
...tm 20
.........°C
let tijdens het stollen op de verandering van de fase en de temperatuur

Slide 19 - Slide

Stoldiagram tekenen
Maak van de gegevens in je tabel een grafiek op blz 121 van je boek
Zet de tijd op de x-as langs de lange zijde (1 cm = 1 min)
Zet de temperatuur op de y-as langs de korte zijde
(begin bij 40°C en neem 1 cm = 5 °C)
Wat is het stolpunt van dit kaarsvet?
timer
5:00

Slide 20 - Slide

Leerdoelencheck
Met de vragen op de volgende dia's kun je controleren of je de uitleg van deze les begrepen hebt

Slide 21 - Slide

gegeven: de stof is bij A gasvormig

gevraagd:
1. Welke fase heeft de stof in C?
2. Hoe heet de temperatuur bij B en hoe groot is deze?


stoldiagram

Slide 22 - Slide

Sleep de woorden naar de juiste plek.
kookpunt
smeltpunt
smelten
condenseren
verdampen
stollen

Slide 23 - Drag question

Volgende les: practicum
Tijdens de les krijg je practicumblad met opdrachten en vragen. Aan het eind van de les lever je het ingevulde blad weer in.
De beoordeling telt mee in een SO-cijfer. 

Slide 24 - Slide

eigen werk
Doorlezen: blz 20 (onderstreep, maak aantekeningen)
blz 21 mag je overslaan - komt niet op de toets
Leren: aflezen en tekenen van kook/smeltpunten (figuur 2)
Maken: H1.2 opgave  4 t/m 7 (NOVA MAX online)


Slide 25 - Slide