4.4 Mens en Milieu deel 2

4.4 Mens en Milieu deel 2
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

4.4 Mens en Milieu deel 2

Slide 1 - Slide

Hoe zat dat ook alweer?

Slide 2 - Slide

Wat is het milieu?
A
Je leefomgeving
B
de aarde
C
de vervuiling van het milieu
D
het broeikaseffect

Slide 3 - Quiz

Wat is de dampkring?
A
broeikaseffect
B
warmte
C
luchtlaag om de aarde
D
verbrandingslaag

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Video

Wat versterkt het broeikaseffect?

Slide 6 - Open question

Broeikaseffect
Wordt erger door het verbranden van Fossiele brandstoffen:

- aardolie
- aardgas
- steenkool

Slide 7 - Slide

Problemen met de Ozonlaag

- De Ozonlaag beschermd de aarde tegen de zon
- UV stralen
- warmte in de ozonlaag

Slide 8 - Slide

Verdunning Ozonlaag
oorzaak: schadelijke gassen

gevolg: uv-straling wordt groter, de aarde warmt op

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wat kunnen we doen tegen de opwarming van de aarde?

Slide 11 - Mind map

Aan de slag
maken van 4.4:
- opdracht 6 tot en met 10
- vanaf blz. 25

klaar?
- Test jezelf opdracht 10,11,12
    vanaf blz. 38

Slide 12 - Slide