Examentraining Engels VMBO RET

Examentraining Engels
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examentraining Engels

Slide 1 - Slide

Lesson aim
At the end of this lesson I will know how to target and practice reading, as a preparation for my final exam.

Slide 2 - Slide

Bij welke strategie lees je de hele tekst
nauwkeurig?
A
Intensief lezen
B
Scannen/Skimmend
C
Begrijpend
D
Zoekend

Slide 3 - Quiz

Globaal lezen
zoekend lezen
intensief lezen
tekst helemaal lezen
tekst goed begrijpen
specifieke informatie vinden
vinden van hoofdzaken

Slide 4 - Drag question

Skimmen
Scannen
Intensief lezen
De tekst snel lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat
Je gaat op zoek gaat naar specifieke informatie. 
Lees elk woord en zorg dat je het stukje tekst begrijpt

Slide 5 - Drag question

Lees onderstaande leessituaties. Welke leesstrategie pas je toe?
Situatie 1: 
Om 07.00 uur valt de krant door de brievenbus. Voordat je naar school gaat, wil je snel weten wat het belangrijkste nieuws is. 
Situatie 2: 
Voor biologie moet je een werkstuk maken over klimaatverandering. Je hebt op een internet een tekst gevonden over het klimaat. Je wilt weten of je de tekst kunt gebruiken.
Situatie 3: 
Je hebt morgen een toets over politieke besluitvormingen. Je leest de tekst in je boek maatschappijleer.
Situatie 4:
Je wilt een pretpark bezoeken en bent benieuwd naar de prijzen. Je bezoek de website van het pretpark.
Orienterend lezen
Globaal lezen
Precies lezen
Zoekend lezen
Kritisch lezen

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

but en because zijn signaalwoorden
but geeft een tegenstelling aan
because een oorzaak/reden

na een signaalwoord komt informatie en dus vaak je antwoord

Slide 9 - Slide

vertaal:
confident
commuters
struggle
audiences

Slide 10 - Open question

confident      ->met (zelf)vertrouwen
commuters  ->forenzen (mensen die tussen huis en werk reizen
struggle          -> worstelen met iets
audiences       -> publiek (mv)

Slide 11 - Slide

venue
concerns
affect
require
shifts

Slide 12 - Open question

venue         ->         locatie
concerns    ->          bezwaren/zorgen 
affect           ->           invloed hebben op iets 
require        ->           vereisen, nodig zijn, moeten 
shifts (mv)  ->   in dit geval betekent het ploegendiensten  ( van die buschauffeurs) maar 
shift kan ook betekenen -> veranderen, verplaatsen

denk eraan dat je nooit de eerste vertaling klakkeloos overneemt... let goed op context.
Klopt het met de tekst? 

Slide 13 - Slide


A
B
C
D

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

vertaal deze signaalwoorden m.b.v. het woordenboek

Slide 16 - Slide

consequently
however
likewise
moreover

Slide 17 - Open question

consequently                     als gevolg, dus, 
however                               echter, maar, niettemin
moreover                             bovendien
likewise                                 evenals, net als, insgelijks

Dit zijn allemaal signaalwoorden, met andere woorden: een signaalwoord moet een belletje doen rinkelen.

Na een signaalwoord komt er altijd iets belangrijks-> informatie

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide


A
consequently
B
however
C
likewise
D
moreover

Slide 20 - Quiz

          Ga terug naar de vorige slide (tekst)
1. zoek moeilijke woorden in deze tekst


2 Weet je wat ze betekenen?
3. kun je ze 'raden' uit de context? = tekst om een woord heen zo niet, zoek op en schrijf op. 


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

zoek ze op en schrijf de vertaling

Slide 24 - Open question

has embarked                  is begonnen met
covert mission                  geheime missie
(to) rid                                  je ergens van ontdoen/afkomen
include                                omvatten, betrekken
posing as                            zich voordoen als
other reasons include     andere redenen zijn
offspring                              nageslacht, kinderen
admitting                             toegeven
Let op! als er -ing achter staat, is het HELE ww zonder -ing  ->dus je zoekt op       admit= toegeven


. du

Slide 25 - Slide