les 7: H2P Versnellen en vertragen blz 184

Versnellen en vertragen (4.4)
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Versnellen en vertragen (4.4)

Slide 1 - Slide

herhaling 4.3

 • De formule:  s = v x t
 • Een snelheid-tijd diagram
 • Het omrekenen van de eenheden 

Slide 2 - Slide

v =
s =
t =

Slide 3 - Open question

Met welke formule bereken je gemiddelde snelheid
A
v=ts
B
v=st
C
s=tv
D
s=vt

Slide 4 - Quiz

Bas maakt een fietstocht. Op de heenweg heeft hij wind mee. Hij legt de afstand van 12 km af in 24 minuten. Over de terugweg doet hij 36 minuten.

Bereken de gemiddelde snelheid op de heenweg.
A
0,5 km/h
B
2 km/h
C
30 km/h
D
120 km/h

Slide 5 - Quiz

Auke rijdt een afstand van 20 km. Hij is 15 minuten onderweg. Hoe hard heeft hij gereden?
A
20 km/h
B
40 km/h
C
80 km/h
D
1,33 km/h

Slide 6 - Quiz

Bereken 18 km/u = ....... m/s
A
64,8 m/s
B
5 m/s
C
0,3 m/s

Slide 7 - Quiz

Versnelling en vertraging
- De afstand tussen de beeldjes worden steeds 
   groter bij hetzelfde tijd, dus er is een versnelling.

Versnelling: Om steeds sneller te bewegen
Vertraging: De snelheid neemt af

Slide 8 - Slide

Noem een voorbeeld van een versnelling uit het dagelijks leven

Slide 9 - Open question

Lees blz 184
Wat is een stroboscopische foto?

Slide 10 - Open question

Wat is de voortstuwende kracht bij de jachtluipaard (cheeta)

Slide 11 - Open question

Stroboscopische tekening of foto
 • tussen elke afbeelding zit dezelfde tijd
 • Elke stip in de grafiek is een plaats van de motor
 • Wat voor beweging maakt de motor?
 • De motor versnelt.

Slide 12 - Slide

Lees in de grafiek af hoeveel tijd er tussen de bewegingen zit.

Slide 13 - Open question

Hoe zie je dat de speler in de eerste zes beeldjes versnelt?
Door welke oorzaak vertraagd de beweging?

Slide 14 - Open question

Netto kracht
 • Cheeta (Jachtluipaard) 
       versnelt in 4 seconden 
       tot 100 km/h
 • Dit komt door zijn flinke spierkracht

Voortstuwende kracht - Krachten in de richting van beweging
Tegenwerkende krachten - Werken de andere kant op (wrijving)
Netto kracht - Het verschil tussen de twee

Slide 15 - Slide

Lees blz 185
timer
3:00

Slide 16 - Slide

Resultaat van netto kracht
Netto kracht in de richting van beweging - versnelling
Netto kracht tegen de richting van beweging - vertraging

Slide 17 - Slide

Constante snelheid
 • Als er geen netto kracht op een voorwerp is, dan is er geen verandering in snelheid.
 • Toch moet je een kracht toepassen om met een constante snelheid te fietsen omdat er tegenwerkende krachten zijn.
 • Bij een constante snelheid is de stuwkracht evengroot als de tegenwerkende kracht.

Slide 18 - Slide

Nuttige wrijvingskrachten
Lopen en fitsen zonder wrijvingskracht is onmogelijk

Slide 19 - Slide

 • Versnellen of vertragen kost kracht. 
 • Constante snelheid kost geen kracht.
 • Nettokracht = som van alle krachten 
 • Evenwicht van krachten = de nettokracht is nul
 • Stilstaan betekend de krachten zijn in evenwicht, de nettokracht is nul
 • versnellen of vertragen = een verandering van de snelheid. 
 • constante versnelling; wanneer de snelheid gelijkmatig toeneemt. Een rechte lijn in de grafiek. 
 • Hoe steiler de grafiek, hoe groter de versnelling 
      

Slide 20 - Slide

maak vraag 61

Slide 21 - Slide

Maak nu opgaven 63 t/m 68 netjes in je schrift

timer
20:00

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

foto van opdracht 63 t/m 68

Slide 24 - Open question

foto van opdracht 63 t/m 68

Slide 25 - Open question