PSY A les 8 periode 2

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 8
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 /  2.4
Studiejaar: 2020-2021

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 8
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 /  2.4
Studiejaar: 2020-2021

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe gaan jullie leren:
5 minuten
Opstarten les
25 minuten 
Theorie H 3.2 / 2.4
30 minuten
oefentoets kennistoetsenbank

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leren we vandaag:
Aan het einde van de les kun je de eerste 2 cognitieve stromingen benoemen 

De pedagogen/psychologen benoemen die bij deze cognitieve stromingen horen

De vier fases benoemen binnen de stroming van het cognitivisme en hier voorbeelden van benoemen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Verschillende stromingen 
Behaviorisme -> Pavlov en skinner
Cognitivisme -> Jean Piaget en Brunner
Constructivisme -> Vygotsky en Cagne

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Behaviorisme
Onbeschreven blad -> tabula rasa
Behavior = gedrag
Belonen voor goed gedrag = Conditioneren
Ivan Pavlov -> experimenteren met honden
Fred Skinnner -> belonen van gewenst gedrag
Belonen van gewenst gedrag
Negeren van ongewenst gedrag
Straffen om gedrag te stoppen
Vorige eeuw 1900-2000,  maar ook nu nog steeds van invloed

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De honden van Pavlov

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Skinner
Gedrag belonen:

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Cognitivisme
Nieuwe kennis komt altijd van buitenaf
Kinderen onderzoeken de wereld met hun handen, mond, ogen, en neus.
Onderzoeken -> actief experimenteren
Kennis krijg je niet -> kennis maak je

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Jean Piaget
Kinderen ontwikkelen zich in 4 fases
  • Sensomotorische fase 0-2 jaar
  • Pre operationele fase 2-6 jaar
  • Concreet operationele fase 6-12 jaar
  • Formeel operationele fase 12-15 jaar

Slide 11 - Slide

Cognitieve psychologie van Piaget
Hij ontdekte door intelligentie testen dat kinderen anders denken dan volwassenen.
Hij ontdekte dat kinderen een ontwikkeling door maken. Hij heeft dit onderzocht door experimenten uit te voeren met kinderen. Hier staat hij dan ook bekent om.
Hij zegt dat kinderen actieve onderzoekers zijn die door interactie met hun omgeving een eigen beeld van de werkelijkheid maken. Hij is ervan overtuigd dat pas door eigen ervaring en ontdekking kennis en inzicht ontstaat. Dit tempo kan door een ander niet beïnvloed worden.
Hij zag verschil tussen een volwassenen Denken en kinderen dit was anders..
Door de veranderingen die ze door zijn gegaan
Hij deed exprimenten om dit uit te zoeken
https://www.youtube.com/watch?v=78UX7phbXKs

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Sensomotorische fase 0-2 jaar
Zintuigen worden gebruikt om de wereld te ontdekken
Motoriek en geheugen ontwikkelen zich, ook in combinatie
(Zie voorbeeld boek met het lichtknopje)

Ook objectpermanentie is hier een voorbeeld van.
(zie volgende film)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Pre operationele fase 2-6 jaar
Kinderen leren spreken en kunnen daardoor taal gebruiken om de wereld te ordenen en te begrijpen.
Een kind leert dat hij zelf een persoon is en zien verschil met een ander.
Wie is 'ik'? Wie is 'jij'?
Iets op een foto is ook echt. Dit gaan ze begrijpen
Vaste volgorde gaan ze begrijpen maar  het begrip conservatie is nog niet aangeleerd (een zelfde hoeveelheid drinken in verschillende glazen)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Concreet operationele fase 6-12 jaar

Basisschoolleeftijd:
Kinderen leren ordenen, tellen en rekenen
leren reflecteren op iets wat ze gedaan hebben

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Formeel operationele fase 12-15 jaar


Middelbare school
Ruimtelijk en abstract denken is in ontwikkeling
Logisch denken is in ontwikkeling

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Jerome Bruner
Borduurt voor op de theorie van Piaget
Voegt zelfontdekkend leren hieraan toe
Een kind gaat vanuit zijn nieuwsgierigheid zelf op ontdekkingstocht en leert daardoor vanuit eigen interesse

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Belangrijk hoofdstuk
Leren door herhaling 

Het is aan te raden om deze lesson up nog een paar keer 
te hernalen

Net als vroeger

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

En nu de oefentoets kennistoetsenbank

Slide 21 - Slide

This item has no instructions